Want to make creations as awesome as this one?

Info Superior 2021

Transcript

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA "J. CLIMENT" D'OLIVA

Accés a les ensenyances superiors de música als conservatoris de la comunitat valenciana

gràcies

enllaços

estructura

instruccions

Requisits

Itinerari instrumental

especialitats

ÍNDEX

ESPECIALITATS

ITINERARIS INSTRUMENTALS

CSM J. Rodrigo València

CSM S. Seguí Castelló

CSM Ó. Esplà Alacant

+ info

+ info

+ info

En la +info podeu vore les especialitats instrumentals que es poden cursar als tres Conservatoris Superiors de la Comunitat Valenciana.

REQUISITS

Informació de la inscripció en:https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15968

- Títol de Batxillerat.- Prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.- Majors de 16 anys que superen la prova específica (article 69, llei orgànica 2/2006 del 3 de maig).

INSTRUCCIONS

- Els aspirants deuran presentar-se al conservatori el dia i hora estipulades a la convocatòria.- El dia de la prova, abans de que esta comence, l'aspirant deurà presentar a la comissió avaluadora els següents documents:a) DNI.b) Còpia de la sol·licitud d'inscripció.c) Còpia del certificat d'haver finalitzat les Ensenyances Professionals de Música on conste la nota mitjana (sols deuran presentar aquest certificat aquells aspirants que desitgen fer valdre el 50% de dita nota mitjana)

- L'ordre de realització dels exercicis es comunicarà als aspirants al moment i lloc de la convocatòria.- Per a la realització de la prova escrita, l'aspirant no disposarà de material de recolzament- Per a la realització de la prova d'interpretació, l'aspirant deurà entregar per escrit a la comissió avaluadora el programa que presenta junt a dos exemplars de les obres i estudis que vaja a interpretar. Es recomanable per als aspirants dur acompanyants per a la interpretació de les obres que ho requereixen. - La Comissió escollirà les obres o fragments que l'aspirant haurà d'interpretar.- Els membres de la Comissió Avaluadora podran realitzar totes les preguntes relacionades amb les proves que estimen oportunes.- L'aspirant de desitge realitzar una reclamació de la prova d'accés realitzada, deurà dirigir-la al president o presidenta de la Comissió Avaluadora i entregar-la per registre d'entrada a la secretaria del centre. El plaç per a realitzar dita reclamació serà de tres dies hàbils a partir del dia següent de la publicació de las qualificació de dites proves

Sonologia

Pedagogia

Musicologia

Interpretació

Direcció

Composició

ESTRUCTURA DE LA PROVA

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ENLLAÇOS

Punxa per vore les webs dels conservatoris superiors de música

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA "JOSEP CLIMENT" D'OLIVA

Tutorial amb caràcter informatiu. Per a qualsevol dubte consultar normativa vigent i les web dels conservatoris superiors de música

GRÀCIeS!