Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

aby poznać temat dzisiejszej lekcji, trzeba rozwiązać krzyżówkę...

Powodzenia!

pRZYMIOTY* KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

PRACA W MENTIMETER

Jakie moglibyśmy wymienić cechy Kościoła katolickiego?

W Wyznaniu wiary, które odmawiemy każdej niedzieli wymieniamy 4 cechy Kościoła. Mówimy, że jest on: jeden, święty, powszechny i apostolski.

zerknijmy do filmiku

PRZYMIOTY KOŚCIOŁA

Apostołowie zaczęli przekazywać wiarę.Dobra Nowina została powierzona im oraz ich następcom, czyli biskupom.

Jest święty, nie dlatego, że ludzie są święci. Jesteśmy grzesznikami. Jego głową i założycielem jest Jezus. Celem Kościoła jest wspólnota z Bogiem.Posiada sakramenty, które prowadzą nas do świętości.

APOSTOLSKI

ŚWIĘTY

Inaczej katolicki.Obecny jest on na całym świecie. Jest otwarty na każdego człowieka.

POWSZECHNY

Jeden Bóg,Jedna wiara,Jeden chrzest.

JEDEN

Gdyby zabrakło którejś z części, aparat przestałby być aparatem, nie mógłby spełniać swojej funkcji, prawidłowo działać. Podobnie jest z Kościołem. Dlatego tak ważne są jego przymioty.

część 4

część 3

część 2

część 1

Youcat 123

Zadania Kościoła:

JEDENŚWIĘTYPOWSZECHNYAPOSTOLSKI

???

Podejmowaćdzieła charytatywne

Prowadzić wiernych do zbawienia

Przekazywać wiarę

Sprawować sakramenty święte

Głosić Ewangelię

Zadania Kościoła:

-Flp 4, 14-15

"Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie."

-Charles Peguy, poeata francuski

"Musimy razem stawać się błogosławionymi. Musimy razem podążać ku Bogu, razem stanąć przed Nim. Nie powinniśmy spotykać dobrego Boga jeden bez drugiego. Co by powiedział, gdybyśmy przyszli z powrotem jeden bez drugiego?"

- Prorok ma dawać nadzieję, podtrzymywać w dobrem, upominać, nawracać.- Chrześcijanin swoim życiem ma głosić Słowo Boże.

PROROCKA

- Chrystus swoją kapłańską ofiarę złożył na krzyżu.- Chrześcijanin swoim życiem ma czynić ofiarę miłą Bogu.

KAPŁAŃSKA

- Zadaniem króla była walka z wrogiem.Wrogiem duszy jest grzech.- Bezinteresowana miłość względem innych ludzi.

KRÓLEWSKA

misja każdego ochrzczonego:

ZAPRASZAM DO POSŁUCHANIA O BOŻYM SŁOWIE

DZIĘKUJĘ