Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

uczeń żyje

nie samą nauką

nauka

praca

Szkoła

Sprawdź co robimy poza nią!

Nie samą nauką uczeń żyje...

G.A.N.G pomysłów

Wolontariat

Wydarzenia

SPORT

Home

Return

Home

Szkoła to nie tylko miejsce wspólnej nauki, ale też miejsce budowania społeczności

Wspólnie świętujemy uroczystości

Organizujemy imprezy

Integrujemy się

Return

Home

Return

Spotkania organizowane dla szkół podstawowych, mające na celu promocje naszej szkoły. Dzieci wykonują zadania w różnych miejscach szkoły, mając okazje zaznajomić się z salami lekcyjnymi oraz nauczycielami

Centrum eksperymentu i edukacji bezpośredniej

Home

Wolontariat

Łączy nas pomaganie

Return

Home

Return

Home

Return

Home

Return

Home

Return

Home

Return

Home

Return

Home

Sprawdź ścieżki rozwoju zawodowego

Praca

Staże zawodowei praktyki

Dodatkowa oferta

Współpraca z pracodawcami

Home

Return

Współpraca z pracodawcami

Home

Dzięki którym uczniowie ZS mogą realizować praktyki i staże zawodowe

Return

Dodatkowa oferta

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Home

Return

Zespół Szkół współpracuje z uczelniami wyższymi w Polsce. W ramach tej współpracy organizowane są wykłady i zajęcia dla uczniów. Młodzież bierze udział w konkursach i olimpiadach uprawniających do zapisów na studia poza kolejnością.Uczniowie ZS są także uczestnikami dni otwartych drzwi na uczelniach.Szkoła ma dostęp do specjalistycznej literarury oraz możliwość korzystania z pracowni uczelni.

Home

Return

Home

ZS uzyskała tytuł "Innowatora Branżowej Przedsiębiorczości". Uczniowie wzięli udział w symulacjach biznesowych. Uczyli się jak prowadzić własny biznes aby osiągać zyski!

Return

Home

Młodzież Zespołu Szkół od 2018r. corocznie bierze udział w programie edukacyjnym "Twoje dane - Twoja sprawa". W ramach programu uczniowie uczestniczą w zajęciach związanych z ochroną danych osobowych oraz organizują obchoy dnia ochrony danych osobowych.

Return

Home

YoungFace.TV – pierwsze ogólnopolskie medium szkolne. Narzędzie, w którym uczniowie mogą uczyć się dziennikarstwa.Uczniowie i nauczyciele przygotowują publikacje artykułów, zdjęć, piszą o swoich zainteresowaniach i pasjach, ale również o wydarzeniach w ZS, przez co promują wizerunek ZS w środowisku. Biorą udział w konkursach organizowanych przez platformę. Społeczność Szkolna publikuje tam materiały systematycznie od 2014r. a ZS corocznie uzyskuje czołowe miejsce w prowadzonym rankingu aktywności dziennikarskiej.

Return

Home

Wirtualna Akademia wspiera edukację w oparciu o potrzeby pracodawców (2016), Współpraca z TransEdu w zakresie uzupełniania wiedzy i umiejętności uczniów dotyczącej branży Transport-Spedycja-Logistyka. Cykliczne realizowanie wykładów prowadzonych przez ekspertów z branży TSL oraz egzaminów certyfikujących dla uczniów w obszarach: transport drogowy, spedycja, magazynowanie, manager w branży TSL. Uczniowie klasy 1 i 3 Technikum uczestniczą w wykładach i warsztatach prowadzonych przez ekspertów Wirtualnej Akademii TransEdu.

Return

Staże zawodowei praktyki

W ramach projektów realizowane są m.in.:

 • staże i praktyki zawodowe
 • kursy zawodowe (np. After Effect)
 • kursy obsługi wózków widłowych
 • kursy prawa jazdy
 • zajęcia fotograficzne dla uczniów
 • wizyty studyjne w przedsiębiorstwach

Home

Uczniowie uczestniczą w stażach zawodowych realizowanych w ramach projektów unijnych.Wszystkie działania organizowane w projektach mają podnieść wartość absolwenta na rynku pracy, dostarczyć mu dodatkowych kwalifikacji.

Sprawdź co mamy do zaoferowania

Szkoła

Baza dydaktyczna

Dzień otwartych drzwi

Szkoła zawodowa najwyższej jakości

Home

Return

Szkoła zawodowa najwyższej jakości

 • W 2018r. ZS została nagrodzona tytułem Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości.
 • W 2017r i 2019r. działania szkoły w zakresie wykorzysatnia pplatformy Moodle i działalności G.A.N.G.u Pomysłów, zostały uznane za dobrą praktykę!

Home

Return

Dzień otwartych drzwi

Uczestnicy podjęli wyzwanie - wykonywali zadania i zdobywali punkty! Komplet punktów upoważniał ich do losowania nagrody niespodzianki!

Home

Strefa grafika

Return

Strefa chemika

strefa chilloutu

studio fotograficzne

Strefa informatyka

Strefa spedytora

Home

Return

strefa chilloutu

Home

Return

studio fotograficzne

Home

Strefa grafika

Return

Home

Return

Strefa spedytora

Home

Strefa chemika

Return

Strefa informatyka

Home

Sprawdź co możesz zyskać

Nauka

Projekty edukacyjne

Współpraca międzynarodowa

Kierunki kształcenia

Home

Return

Kierunki kształcenia

Technikum

Szkoła I stopnia

Zawodowa

Home

Return

Wielozawodowa

Magazynier- logistyk

fotograf

Home

Szkoła I stopnia

Zawodowa

 • Technik technologii chemicznej
 • Technik ochrony środowiska

Return

 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • Technik informatyk
 • Technik spedytor

chemia i ochrona środowiska

grafika i informatyka

Transport i spedycja

Technikum

Home

Return

Współpraca międzynarodowa

Home

ZS od lat współpracuje ze szkołami z Czech i Słowacji. Uczniowie wszystkich zaprzyjaźnionych szkół regularnie biorą udział w różnego rodzaju konkursach i zajęciach. Zabawa jest przednia!

Return

Return

Projekty edukacyjne

Home

Home

Return

Home

W "Narodowym Czytaniu" ZS bierze udział corocznie. Realizacje tego wydarzenia często odbywa się we współpracy z innymi szkołami oraz Miejską Biblioteką Publiczną.

Return

Home

Młodzieżowa Rada Miejska działa w Zdzieszowicach od 2017r. Od tej pory prężenie realizuje różne zadania samorządowe.

Return

Home

Projekt w ramach programu „Godność, Wolność, Niepodległość” w ramach Wieloletniego Programu NIEPODLEGŁA. Zrealizowano m.in. działania: konkurs plastyczny pt. „Godność, wolność, niepodległość-oczami dzieci i młodzieży”, wycieczka do Warszawy: zwiedzanie Grobu Nieznanego Żołnierza, zorganizowanie wystawy pt. „Od rzeczy do pamiątki” - uczniowie aktywnie włączyli się w zbiórkę pamiątek związanych z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości oraz budową wolnego państwa, organizacja Młodzieżowego Rajdu Rowerowego „Na 100 lat NIEPODLEGŁOŚCI”, prelekcja IPN „Polskie drogi do wolności”, połączona z debatą młodzieżową na temat historii i kształtowania się granic niepodległej Rzeczpospolitej, wycieczka do Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny i udział w lekcji muzealnej na temat roli Powstań Śląskich w kształtowaniu granicy odrodzonego Państwa Polskiego, spotkanie ze świadkiem historii pt. „Godność, wolność, niepodległość-wartości patriotyczne”

Return

Projekt, którego celem jest zaktywizowanie środowiska młodzieżowego oraz rozwijanie kreatywności oraz aktywności kulturalnej. Działania realizowane w ramach projektu to m.in.: szkolenia, warsztaty i plenery fotograficzne przeprowadzane przez profesjonalistów. Jego celem jest zaktywizowanie środowiska młodzieżowego oraz rozwijanie kreatywności oraz aktywności kulturalnej. Działania realizowane w ramach projektu to m.in.: szkolenia, warsztaty i plenery fotograficzne przeprowadzane przez profesjonalistów.

Home