Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Rekrutacja 2021/2022

START17 maja

złożenie wniosku

do 31.05

sprawdziany

1-14.06

złożenie wniosku

do 21.06

Lista zakwalifikowanych

22.07

Potwierdzenie

23 - 30.07

Uzupełnienie dokumentów

25.06 - 14.07

Lista przyjętych

02.08

Wolne miejsca

02-03.08

Publiczne szkoły ponadpodstawowe

FINISH

szkoła dwujęzyczna, oddział dwujęzyczny, oddział międzynarodowy, oddział przygotowania wojskowego, oddział wymagający od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, szkoły i oddziały prowadzące szkolenie sportowe

termin przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych i sprawdzianu predyspozycji językowych Wyniki do 17 czerwca

pozostałe szkoły

Złożenie oryginałów dokumentów

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

Opublikowanie przez Kuratora Oświaty listy wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych