Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

GORSKI KRAJEVI NAŠE DOMOVINE

NAŠ CILJ

UVOD

VODIČI

KRENITE

PONOVIMO

GORSKI KRAJEVI NAŠE DOMOVINE

NAŠ CILJ

UVOD

VODIČI

Lija

Jelenko

Vučko

Medo

Skočka

Ja sam jelen Jelenko. Živim i u gorskim krajevima Hrvatske. Provest ću vas zadatcima o naseljima gorskog kraja.

Ja sam lisica Lija. Jako sam ponosna na svoj dugačak i kitnjast rep. Bit ću vaš vodič za zadatke o kulturno-povijesnim spomenicima gorskih krajeva.

Ja sam medvjed Medo. Najteža sam kopnena životinja u Hrvatskoj. Provest ću vas zadatcima o prirodno-zemljopisnim uvjetima gorskih krajeva.

Ja sam sivi vuk Vučko. Najviše volim živjeti u gustim šumama Gorskog kotara i Like. Provest ću vas zadatcima o gospodarstvu u gorskim krajevima.

Ja sam vjeverica Skočka. Obožavam grickati lješnjake i skakutati po granama drveća. Bit ću vaš vodič u zadatcima o Plitvičkim jezerima.

GORSKI KRAJEVI NAŠE DOMOVINE

NAŠ CILJ

UVOD

VODIČI

Krećemo na put! Prošetat ćemo gorskim krajevima Republike Hrvatske i ponoviti što smo naučili.

GORSKI KRAJEVI NAŠE DOMOVINE

NAŠ CILJ

UVOD

VODIČI

Očekuje vas pet skupina zadataka. Cilj je riješiti ih uspješno i osvojiti nagradu. Pripremite olovku i papir. Nakon svake skupine zadataka dobit ćete jedan tajni broj. Zapišite ga da biste na kraju otključali sef, preuzeli nagradu i završili putovanje. Vodiči će vas voditi zadatcima. Upoznajte se s njima prije početka.

1. ZADATAK

Točno odgovorite na postavljena pitanja i zapišite prvi tajni broj.

KRENITE!

1. ZADATAK prirodno-zemljopisni uvjeti

Krenite redom i zapisujte brojeve šifre.

2. ZADATAKgospodarstvo

4. ZADATAKkulturno-povijesni spomenici

5. ZADATAKPlitvička jezera

3. ZADATAKnaselja

Pokušajte ponovno.

1. PITANJE

Koji reljefni oblici prevladavaju u gorskim krajevima Republike Hrvatske?

nizine

brežuljci

planine

2. PITANJE

Koja zavičajna područja pripadaju gorskoj Hrvatskoj?

Lika i Gorski kotar

Podravina i Posavina

Međimurje i Banovina

3. PITANJE

Kakva je klima viših predjela gorskih krajeva Republike Hrvatske?

sredozemna

planinska

umjereno topla

4. PITANJE

Koje šume prevladavaju u gorskim krajevima Republike Hrvatske?

šume hrasta i graba

šume bukve i jele

šume hrasta crnike

Odlično!

Zapišite prvi tajni broj i možete na drugi zadatak!

2

2. ZADATAK

Točno odgovorite na pitanja o gospodarstvu gorskih krajeva naše domovine i zapišite drugi tajni broj.

KRENITE!

1. PITANJE

Koja je gospodarska djelatnost najrazvijenija u gorskim krajevima Republike Hrvatske?

šumarstvo

vinogradarstvo

2. PITANJE

Po kojoj su poljoprivrednoj kulturi poznati gorski krajevi Republike Hrvatske?

pšenica i suncokret

kupus i krumpir

3. PITANJE

Što je izgrađeno na brzim gorskim rijekama?

ribnjaci

hidroelektrane

Čestitam! Zapišite drugi tajni broj i možete na treći zadatak.

7

3. ZADATAK

Točno odgovorite na pitanja o naseljima gorskih krajeva Republike Hrvatske i zapišite treći broj tajne šifre.

KRENITE!

1. PITANJE

Koja su dva najveća grada gorskih krajeva?

Delnice i Otočac

Split i Rijeka

Ogulin i Gospić

2. PITANJE

Gdje su se smjestili svi veći gradovi gorskih krajeva?

na uzvisinama

uz jezera

uz veće prometnice

3. PITANJE

Kakvi su krovovi kuća u gorskim krajevima?

strmi

ravni

Čestitam! Možete na četvrti zadatak. Obvezno zapišite treći tajni broj.

1

4. ZADATAK

Da biste došli do četvrtoga tajnog broja, odgovorite na pitanja o znamenitostima gorskih krajeva naše domovine.

KRENITE!

1. PITANJE

Gdje se u gorskim krajevima Republike Hrvatske nalazi Turska kula?

u Gospiću

u Perušiću

u Ogulinu

2. PITANJE

Po čemu je poznato naselje Kosinj?

po mostu i prvoj tiskari

po utvrdi

po crkvi

3. PITANJE

Koja je poznata osoba rođena u gorskim krajevima?

Mato Lovrak

Ivana B. Mažuranić

Josip J. Strossmayer

Ovo je bilo odlično! Zapišite tajni broj i riješite zadnji zadatak.

9

5. ZADATAK

Na kraju riješite nekoliko pitanja o najpoznatijim jezerima u Republici Hrvatskoj.

KRENITE!

1. PITANJE

U kojemu su zavičajnom području gorskih krajeva smještena Plitvička jezera?

u Gorskome kotaru

u Lici

2. PITANJE

Osim pješačkim stazama kako još možemo obići Plitvička jezera?

autobusom i automobilom

plitvičkim vlakom i brodom

3. PITANJE

Tko se koristi planom NP Plitvička jezera?

turisti

vozači

Izvrsno! Stigli ste do zadnjega tajnog broja.

3

Brzo do sefa pa po nagradu!

Za kraj... Upišite tajni broj, pogledajte koju ste nagradu osvojili i dovršite svoje putovanje.

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

*

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

**

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

***

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

****

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

*****

Čestitam!

Osvojili ste medalju izvrsnoga poznavatelja gorskih krajeva naše domovine!