Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Кодот на Риа

Together for better Internet

Почеток

Изработено од: Благородна Сотиров

Ликови

Муфи

Леа

Нумо

Дула

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Вовед

На Риа и е потребна помош. Внимателно читај ги поставените задачи и точно одговарај. Риа мора да го пронајде кодот за да може да ја заврши својата домашна задача.

Мисии

1

2

3

4

Крај

1

1

0

1

4

14

19

A

2

Податоците во компјутерот се претвораат во 1 и 0. Ако со 10 = 2, 100= 4, 1000 = 8, со нивно подредување и собирање на броевите, го добиваме бројот

-

÷

x

+

14

Ермин четувал со својот другар Владимир, кој живее во Јакутс. Владимир му раскажал на својот друг како е да се живее во еден од најстудените градови во светот. Ермин запомнил и запишал дека температурата, тој ден била 25 C, а Владимир рекол дека е релативно топло. Кој знак пропуштил Ермин да го запише?

y 2*5-4x 0y 3*x+4x y+3

4

7

5

3

14

-

Којa е вредност на x по извршување на дадениот програмскиот код?

БРАВО!

14

-

7

Запомни го одговорот. Ќе ти треба за подоцна.

ПОГРЕШЕН ОДГОВОР

Обиди се повторно!

ПОГЛЕДНИ ЈА ВНИМАТЕЛНО ПОЛИЦАТА СО КНИГИ!

Литература

ГЕОМЕТРИЈА

Литература во XIX век

Хемиска биологија

Java/JavaScript

Римска историја

Математика

Класична литература

Програмски јазици

ЕТИКА

Математичка логика

Светски литературни класици

Програмирање за почетници

Одговори точно!

Колку книги го имаат симболот во својот наслов?

5

4

3

x

-

(

)

Одговори точно!

Колку книги има за литература?

4

3

2

x

-

3

(

)

Одговори точно!

Колку книги има за програмски јазици има на полицата ?

3

2

1

x

-

3

4

(

)

Одговори точно

Одлично!

x

-

3

4

(

)

3

Запомни го резултатот за подоцна!

ПОГРЕШЕН ОДГОВОР!

Обиди се повторно!

450

630

150

205

820

915

Колку е часот?

Is closed

Is closed

Is closed

Is closed

Is closed

450

630

150

205

915

Колку е часот?

Сега е време за размислување! Клучот ти е потребен за следниот чекор.

?

Продолжи ја низата.....

4

4

4

2

2

2

8

8

10

?

Продолжи ја низата......

Кој број треба да го замени прашалникот?

25 14 ? 56 15 36

35

17

49

20

Точно ги одговори прашањата!

* Бројот од оваа мисија е бројот 0 (нула)!

ПОГРЕШЕН ОДГОВОР

Обиди повторно!

Вклучи го проекторот!

Погледни го видеото и одговори на прашањата

Што е личен податок?

Име и презиме

Број на чевли

Прашање 1

Боја на капа

Забележуваш дека имаш електронска порака за размена на книги. Пораката ти е испратена од непозната личност. Што ќе направиш?

Веднаш ќе му одговориш и ќе се сретнеш со него

Ќе ја избришеш пораката. Не мора никој да знае за неа,

Пораката ќе ја споделиш со родителите, тие знаат што да направат

Прашање 2

На последниот излет, имаш направено многу убава фотографија со своето најдобро другарче. Истата сакаш да ја поставиш на интернет. Како правилно треба да постапиш?

Не. Без дозвола од другарчето не смееш да ја поставиш

Да, сликата е многу убава

Ако сакам, сликата е направена со мој апарат

Прашање 3

ОДЛИЧНО!

Бројот од оваа мисија е 5!

ПОГРЕШЕН ОДГОВОР

Обиди се повторно!

Внеси ги тајните броевите од мисиите

· Број од мисија 01 · Број од мисија 02 · Број од мисија 03 · Број од мисија 04

PRESS OK

Внеси ги тајните броеви од мисиите

· Број од мисија 01 · Број од мисија 02 · Број од мисија 03 · Број од мисија 04

ЧЕСТИТКИ!Успешно ги заврши мисиите!

Повторно?

Следен чекор!

На следниот линк се задачите кои треба да ги реши Риа. Помогни ѝ да си ја заврши домашната. Обиди се да ѝ помогнеш барем за една задача.