Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

2 luty- Święto Ofiarowania Pańskiego zwane Świętem Matki Bożej Gromnicznej

Obejrzyj tę historię z Biblii

2 lutego obchodzimy w Kościele Święto, w którym wspominamy- jak 40 dni po narodzeniu Pana Jezusa Maryja z Józefem przynoszą dzieciątko Jezus do świątyni, aby Go ofiarować Bogu.

Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej.

Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa "światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela". Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła.

Symeon mówi też ważne słowa skierowane do Maryi: „A Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2,35). To zapowiedź cierpienia Matki Jezusa. To cierpienie wypełniło się, gdy Maryja stała pod krzyżem, patrząc na umierającego Jezusa. Starzec Symeon, nazywając Jezusa „Światłem na oświecenie pogan”, zapowiada zbawczą misję Jezusa.. Jezus nazwany został Światłem, bo każdemu człowiekowi niesie światło wiary. Oświeca nas, naucza i prowadzi do Boga. Rozprasza ciemność grzechu, mroki niewiary i zła

Ta krótka pieśń wypowiedziana przez Symeona jest przepełniona radością z powodu realizacji Bożych zapowiedzi. To, co było dawniej tylko obietnicą, staje się rzeczywistością. Śmierć dla Symeona jest wędrówką ku pokojowi i szczęściu: „Teraz pozwól odejść słudze Twemu…”. Symeon mówi, że może już umrzeć, bo spotkało go coś wspaniałego. Trzymał w swoich ramionach Bożego Syna. Nie boi się śmierci, a nawet o nią prosi.

......A maryja rozważała to wszystko w sercu....

2 lutego przynosimy do Kościoła świece, aby kapłan mógł ją poświęcić. Tę świecę, nazywamy gromnicą.

Symeon, gdy wziął Pana Jezusa w objęcia nazwał Go - Światłem na oświecenie pogan. Sam Jezus, gdy nauczał nazwał siebie Światłością świata...

Jest więc ona znakiem obecności mocy Chrystusa – symbolem Światłości, w której blasku widzimy wszystko oczyma wiary.

Co symbolizuje ta świeca?

Świece zwane są gromnicami, ponieważ były ze czcią przechowywane w każdym domu i często zapalane – wówczas, kiedy nadciągały gwałtowne burze, kiedy pioruny zwane gromem z nieba zagrażały domom.

Dlaczego więc świecę tę nazywamy gromnicą?

To światło - czyli Pana Jezusa -swoimi rękami podaje nam Maryja. Gromnica to świeca znajdująca się w każdym chrześcijańskim domu, jako ochrona na różne trudne chwile w życiu człowieka. Zapalając je modlimy się z Maryją również o ochronę od pożarów, powodzi, a także w chwilach, gdy nasi bliscy odchodzą z tego świata

Dlaczego to święto nazywamy Matki Bożej Gromnicznej?

Pamiętaj, że możesz ją zapalać z rodziną w sytuacjach niebezpieczeństw i prosić Maryję, a wraz z Nią Pana Boga o ochronę.

Czy w Twoim domu jest gromnica?

Pomódl się w tym dniu za wszystkie siostry i braci zakonnych oraz o nowe powłania.

2 luty to także obchodzony na całym świecie dzień życia konsekrowanego, czyli święto takich osób, które poprzez śluby ofiarowały swoje życie na wyłączną służbę Bogu.

Jeśli chcesz, możesz posłuchać co o gromnicy i jej działaniu opowiadają górale...

Na koniec pomódlmy się do Maryi o opiekę nad nami, aby zasze chroniła nasze rodziny i nasze domy.