Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Esforç, autonomia i responsabilitat

Dubtes i consultes: a8061038@xtec.cat

VILANOVA DEL VALLÈS

L'institut el fem entre tots

INSTITUT

INSTAL·LACIONS

EXPERIÈNCIES DE L'ALUMNAT

US PRESENTEM

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

de l'alumnat

Experiències

Organització

Centre/famílies

Implementem

Objectius

QUÈ SOM?

Centre educatiu públic d'ensenyament secundarilínies ESO: 2 a 1r i 3 a 2n, 3r i 4rtlínies Batxillerat: 2 a 1r i 2n

Valors: esforç, autonomia i responsabilitat.

Objectius

 1. Adquisició d'hàbits de treball que permetin aprendre a aprendre.
 2. Assoliment dels aprenentatges i competències de les diferents àrees de coneixement.

Laboratori del centre

 • Traspàs informació Escoles de Primària i EAP, si s'escau.
 • Formació equilibrada grups 1r ESO.
 • Reunió amb les famílies abans d'inicar el curs.
 • 1r dia de curs: tutoria d'acollida.
 • Al llarg del 1r trimestre:
  • sortida de convivència,
  • detecció de necessitats educatives,
  • assignació padrins de 3r d'ESO.

Acollida 1r ESO

Laboratori del centre

 • Classes magistrals,
 • Grups cooperatius,
 • Projectes interdiscplinaris, ...

METODOLOGIA PEDAGÒGICA diversa:

 • Llibres de text i llicències digitals.
 • Digitalització cultural: Moodle, Classroom, ...
 • Treball de camp: hort, jaciment arqueològic, laboratoris, ...

Metodologia

Combinació de les EINES:

 • PIM a 1r i 2n d'ESO.
 • Desdoblaments a diferents matèries a tots els nivells d'ESO i Batxillerat.
 • Projecte singular Hèrcules a 3r i 4t d'ESO.
 • Plans individualitzats:
  • per alumnat NESE i
  • per alumnat de batxillerat amb matèries soltes o matèries a IOC.
 • Contractes pedagògics.
 • Aplicació dels protocols de dislèxia, TDAH, TEA; establerts pel Departament d'Educació.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT:

Metodologia

 • COAE: Organització d'actes no acadèmics
 • Coral: Trobada de Secundària
 • Taller de Matemàtiques: Cangur
 • GIR:
  • Projecte de Recerca de 4t d'ESO
  • Treball de Recerca a Batxillerat
  • Exporecerca
  • Vespres científics
 • El bosc (1r d'ESO)
 • L'edat mitjana (2n d'ESO)
 • Som Cooperativa (Grup Hèrcules de 3r d'ESO)
 • STEAM (3r d'ESO)
 • Servei Comunitari
 • Arqueologia 3.0 (diverses matèries i grups)
 • Formació en empreses (Grup Hèrcules de 4t d'ESO)
 • Pla lector (Espai llibre)
 • Orientació acadèmica i professional
 • Comissió de convivència
 • Mediació: formació d'alumnat i intervanció per resoldre conflictes.
 • Activitats esportives: First Montserrat Dates, Jornada esportiva, Korfball, Diada esportiva de l'Institut.

Currículum / projectes

 • AMPA:
  • Gestió cantina i servei menjador.
  • Formació extraescolar: reforç, anglès i altres.
  • Contracte IDDINK: reutilització de llibres.
 • Carta de compromís: acceptació i compliment NOFC (ús mòbils).
 • Reunions generals i entrevistes individuals.
 • Comunicació:
  • correu electrònic i/o app: circulars informatives, control assistència i d'incidències, notes,
  • web: notícies i full informatiu i
  • xarxes socials.

Centre/famílies

 • 6 classes de 55 minuts en 2 tandes:
  • de 8h a 10:45h
  • de 11:45 a 14:30h
 • 1 sessió de 30 minuts d'Espai llibre
 • 1 esbarjo de 30 minuts

HORARI: de 8:00 a 14:30, amb

Organització

Consultes en directe a08061038@xtec.cat

Consultes i preguntes freqüents FAQS

FAQS

Instal·lacions

www.institutvilanova.cat

¡Gràcies!