Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

כתיבה ממזגת

כרמית ניסני וענבל דן מדריכות עברית חט"במחוז תל אביבפברואר 2021

תהלוכי כתיבה

פעלי אמירה

דגשים ומחוון

יחסים בין פרטי מידע

הכללות

יום ללא קניות

מסקנות

דו קרב

להיות חלק

לחצו על החץ כדי להגיע לנושא הנבחר

לימוד מהנה ופורה

תוכן עניינים

מכון פויירשטיין

הבא

להיותחלק...מ

היכן ממוקם כל

מכון פויירשטיין

האם כך ?דמיינתם

הבא

צפו בסרטון ונסו למצוא כמה שיותר הבדלים בין שני המכשירים

דו קרב

הבא

?מי זוכר/ת

בכמה אופנים שונים זה מזה שני הפלאפונים

מהם הקווים המשותפים בין שני המכשירים

מתי אנחנו עושים השוואות

מהי המסקנה

על סמך ההשוואה- איזה מכשיר עדיף

השוואהמיזוג מידעמסקנה

הבא

לחצו על החץ שעל גבי הפדלט התכול

הספריה הוירטואלית של מט"ח

לחצו כאן לקריאת הערך

ויקיפדיה

padlet

צפו בסרטון

יותר דמיון

? או הבדלים

הבא

ארגון המידע ויצוגו בדרכים שונות, תוך מתן דגש על איחוד המשותף ויחוד השונהטבלת תבחינים, הדגשות בטקסט וכוהבנת היחסים בין הטקסטים- תומכים, מתנגדים או משלימים

הקורא אוסף את פיסות המידע ויוצר הכללות:ארגון פרטים בקבוצות או במסגרת מושגית אחת, ניסוח היגד על, כתיבת רעיון מרכזי, הצגת מסקנה, כוונת הכותב ועודחשוב לכתוב בהכללות כדי ליצור סיכום תמציתי וקצרחשוב לדבר על משפט מכליל בפסקה הראשונה

הבניה

הכללה

הקורא משמיט פיסות מידע שאינן רלבנטיות לדרישות המטלה ומטרותיה- הבחנה בין עיקר לתפל

השמטה

לקראת מיזוג מיטבי

הכל כלול

הבא

קצת על הכללות

?מהם הפרטים

?מהי ההכללה

יצירת הכללות

לקראת הכללות בסכום הממזג

הבנית מידע חדש

יצירת הכללות

השמטת חזרות מיותרות

?מדוע חשוב לדעת זאת

המאחד והמייחד

יחסים בין פרטי המידע בטבלת התבחינים

מטיל אחריות

מציג

מתווכח

מוסר

מבסס

מצביע

מציע

מתאר,סוקר

מדגים

מפנה אצבע מאשימה

חושב, סבור

מגדיר, ממיין, מייחס, מסווג

משווה

טוען, מחזיק בדעה

פועלי אמירה

בחטיבת הביניים אין חובה לאזכר

הבא

נתחיל במשפט מכליל על הנושא המאחד של המאמרים

כתיבת פסקה ראשונה

מספר השורות = מספר התבחינים

השמטה, הכללה וזיהוי יחסים

סימון כל תבחין בצבע שונה- התבחינים בדרך כלל יופיעו לאחר מילת ההוראה

העתקה מושכלת

נתיחס לתבחיני השאלה ונוסיף שנים לשמות המשפחה של הכותבים

טבלת תבחינים

אין צורך להעתיק "הכל". נסחו מחדש וקצרו

קריאת המאמרים , איתור וסימון התבחינים

קראו היטב את השורות, וחשבו כיצד ניתן להציג את המידע באופן כללי יותר. בדקו מי מוסיף, מתנגד, מחזק

פיצוח שאלה

סדר פעולות

שימוש בפעלי אמירה

אין סיכום או "לסיום" לסיכום

הסיום הוא בתבחין האחרון

אין להשתמש באמצעים רטורים, או להביע דעה אישית

הימנעות מהעתקה גורפת - שימוש בהעתקה מושכלת

הצגת נושא המשותף לכל המאמרים על מנת ליצור טקסט עצמאי, שאינו מהוקשר

משפט מכליל על הנושא/ התופעה

כתיבת המייחד והמאחד בכל המאמרים, על פי תבחיני השאלה

גוף

פתיחה

רגע לפני שמתחילים

מאמרים נוספים למיזוג

ולקינוח