Want to make creations as awesome as this one?

wybór linków do materiałów edukacyjnych

More creations to inspire you

Transcript

Scenariusze lekcji

Fragment wiersza "Ocalony"

Szukam nauczyciela i mistrzaniech przywróci mi wzrok słuch i mowęniech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcianiech oddzieli światło od ciemności.

O Różewiczu i jego twórczości Po wojnie nad Polską przeszła kometa poezji. Głową komety był Różewicz, reszta to ogon. (Stanisław Grochowiak) *** Przeczytałem Wybór Pana i jeszcze raz doświadczalnie stwierdzam, że spośród poetów, którzy wystąpili po wojnie, ostanie się tylko poezja Różewicza. Pan jeden jedyny wyraził w liryce dramat swojego pokolenia. (Julian Przyboś, list do T. Różewicza z 7.IV.1954) *** Nie mogę sobie nawet wyobrazić, jak wyglądałaby powojenna poezja polska bez wierszy Tadeusza Różewicza. Wszyscy mu coś zawdzięczamy, choć nie każdy z nas potrafi się do tego przyznać. (Wisława Szymborska, Poeci o Różewiczu..., „Śląsk” 1996, nr 10) *** Jego poezja [...] towarzyszy moim rozmyślaniom o powołaniu poety, który, choćby się przeciwko temu bronił, będzie zawsze. (Czesław Miłosz, Różewicz w roku 1996, „Tygodnik Powszechny” 1996, nr 42) *** Drogi Panie Tadeuszu! [...] Na cześć Pańską napisałem krótki poemat epiczny, który przytaczam: JubilatRóżewicz przyszedł do mnie.Miał jedną nogawkę spodniWybitnie dłuższą. Okazało się, że miał w niejDwie nagrody literackiei złoty medal.Oby druga nogawkazrównała się z pierwszą!koniec [...](Leopold Staff, list z sierpnia 1955)