Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

przeciw pierwszemu przykazaniu

* Prezentacja *

Grzechy

9. Świętokradztwo wobec Eucharystii.

8. Wystawianie Boga na próbę.

7. Wywoływanie duchów.

6. Wróżbiarstwo.

5. Wiara w horoskopy.

4. Ogólnie o okultyźmie.

3. Wiara w przesądy.

2. Bałwochwalstwo.

1. Co to jest grzech?

Index

grzechem powszednim/lekkim nazywa się grzech, który jest popełniany w materii lekkiej, bądź popełniany w materii ciężkiej, ale bez całkowitej zgodności lub dobrowolności.

grzech śmiertelny/ciężki to grzech, który spełnia trzy określone warunki: dotyczy materii poważnej, zostaje popełniony z pełną świadomością oraz za całkowitą zgodą osoby grzeszącej. Jego skutkiem jest utrata łaski uświęcającej

Grzech jest wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu; jest brakiem prawdziwej miłości względem Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych dóbr. Rani on naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność.” (KKK, 1849).

Definicja grzechu

grzech polegający na oddawaniu czci fałszywym bóstwom (bożkom). W szerszym sensie: przywiązywanie nadmiernej wagi do spraw doczesnych kosztem Boga.

Bałwochwalstwo

Stary Testament

  • Pierwsze przykazanie Dekalogu (Wj 20, 3; Pwt 5,7) zabrania oddawania czci innym bogom niż Jahwe (Jr 7, 18).
  • Sposobem przeciwdziałania bałwochwalstwu był zakaz sporządzania wyobrażeń i posągów(Wj 20, 4-5; 20,23; Pwt 27,15).

Nowy Testament

  • W Nowym Testamencie bałwochwalstwo jest również wielokrotnie potępiane. Istnienie innych bóstw jest negowane (1 Kor 8,4; Ga 4,8), a oddawanie im czci jest w istocie kultem demonów (1 Kor 10, 19-21).
  • W teologii św. Pawła pojęcie bałwochwalstwa jest poszerzone i obejmuje także chciwość (Kol 3,5; Ef 5,5) rozumianą jako kult pieniądza traktowanego jak bożek, któremu ludzie służą niczym Bogu najwyższemu.
  • Przedmiotem bałwochwalczej żądzy może być również władza (Ap 13,8) i rozkosze życiowe (Tt 3,3). Unikanie idolatrii jest koniecznym warunkiem zbawienia (1 Kor 10, 14; 2 Kor 6, 16; Ga 5,20; 1 J 5, 21; Ap 21, 8; 22,15).

komputer,gry

drugi człowiek

pieniądze,karierapraca

media społecznościowe,smartfon

Współcześni "bożkowie"

Wiara w tajemnicze, nadprzyrodzone związki między zjawiskami, w fatalną moc słów, rzeczy i znaków.

Najczęściej jest pozostałością dawnego systemu wierzeń, uważanego za przestarzałe formy magii, przejawy ciemnoty i zacofania.Nazwa „zabobon” pochodzi od bobonienia – niewyraźnego, mrukliwego sposobu wypowiadania słów przez wróżbitów w trakcie obrzędów kultowych.

3Przesądy-zabobony

Lepiej powiedzieć:Niech Ci Bóg błogosławi!

"Trzymam kciuki"

Najbardziej znane przesądy:

Krzyżowanie palców ma odganiać złe duchy i przynosić nam szczęście. Trzymanie za kogoś kciuków ma przynieść danej osobie powodzenie i sukces.

broken mirror

Witanie sie przez próg

Niektórzy twierdzą, że witanie się przez prób przynosi pecha. Próg bowiem oddziela bezpieczne wnętrze domu od złego świata zewnętrznego. Stanie gościa w progu i witanie się z nim niesie ze sobą ryzyko przyniesienia do domu złych mocy.

Ochroni cię czerwona wstążka

Kolejny bezsensowny przesąd polega na wiązaniu czerwonej wstążki na wózku i nad łóżeczkiem dziecka.Ludzie ufają, że czerwony kolor, to magiczny kolor, który odgania zło.Wstążka sprawi, że nikt nie rzuci na niemowlaka uroku.

Zbite lustro przynosi 7 lat nieszczęścia.

Lustra uznawane są za niezwykle silne magiczne narzędzie, od lat używano je do magii i czarów. Stłuczenie lustra ma przynosić siedem lat nieszczęścia. W starożytności wierzono, że odbity wizerunek człowieka zawiera w sobie część jego duszy, a więc zniszczenie wizerunku (lustra) oznacza zniszczenie duszy.

Podkowa przynosi szczęście.Legenda czy zabobon?

Kiedy zaczęliśmy wieszać podkowy na drzwiach, aby chronić się przed zmorami? Nastało to w X. wieku, głównie dzięki Świętemu Dunstanowi, który stał się patronem kowali.Dustan, który na początku pełnił zawód kowala, z czasem objął miejsce arcybiskupa Canterbury. Dlaczego właśnie podkowom nadało się wtedy tak istotne znaczenie? Legenda głosi, że pewnego dnia arcybiskupa Dunstana odwiedził człowiek, prosząc o kilka podków. Podkowy jak się okazało, miały służyć wystawiającym kopytom stworzenia. Właśnie to pozwoliło zdemaskować żebraka. Arcybiskup zrozumiał, że przybysz jest nikim innym, ale samym Diabłem.Święty Dunstan spełnił prośbę Szatana, nie zdradzając swoich przypuszczeń. Rzekł, że jedynym sposobem na ich założenie jest powieszenie go na ścianie. Diabeł prosił o łaskę, jednak kowal skorzystał z okazji i zagroził mu, aby nigdy nie wchodził do domu ludzi, którzy trzymają podkowę na drzwiach.

Nierozpoznanie na ulicy

Jeśli znajomi przeoczą Cię lub nie rozpoznają na ulicy, to będziesz bogaty.

Rozsypana sół źródłem nieszczęścia

Ten zabobon ma już 2 tys. lat. Żołnierze Cesarstwa Rzymskiego opłacani byli drogocenną wówczas solą (stąd też w wielu językach słowo "wypłata" pochodzi od soli - salaris, salary). Żołnierze jednak często przepijali wypłatę - rzucając garść soli na stół dla karczmarza. Przepita sól była powodem bijatyk i małżeńskich kłótni - czyli nieszczęścia.

Przejawy i formy okultyzmu:

-spirytyzm, - karty tarota, horoskopy, wróżbiarstwo, astrologia, jasnowidztwo, - bioenergoterapia, posługiwanie się wahadełkiem etc., - posługiwanie się nieznanymi energiami i stosowanie takich technik jak np. reiki czy metoda Silvy w celu zaprogramowania swojego umysłu; także joga, channeling itd. -satanizm i kulty demoniczne, voodoo, -posługiwanie się symbolami pogańskimi i satanistycznymi, także amulety, -duchowe praktyki związane z mitycznymi wierzeniami np. hinduistycznymi, tybetańskimi,

Czarna czy biała magia?

Kościół nie rozdziela magii na białą czy czarną. Magia w każdym wypadku, obojętnie jaką nada się jej nazwę, jest odwołaniem się do tajemnic przyszłości do wiedzy o przyszłości, do wiedzy, którą posiada tylko Bóg. Niezdrową ciekawość rzeczy przyszłych wykorzystuje bowiem szatan aby zwodzić ludzi i dawać im przekonanie, jakoby byli "równi" Bogu w wiedzy o rzeczach, ktore mają nastąpić.

OKULTYZM

5Horoskopy-spod jakiego jesteś znaku?

Strzelec

Ryby

Lew

Byk

Waga

Skorpion

Wiara w horoskopy przypisuje gwiaz­dom władzę stwarzania ludz­kich charakterów oraz kreowania wy­da­rzeń. W ten sposób wierzysz w kosmiczne siły, czyli głosz panteizm, ne­gu­jąc Bożą Opatrzność.A przecież wierzysz że Bóg Cię kocha i opiekuje się światem?

Tak powinien odpowiedzieć chrześcijanin!

Jestem spod znaku krzyża!

6. Wróżbiarstwo-ku przestrode...

Zajrzyjmy do Pisma Świętego.

W Biblii kontakty z duchami zostały ocenione jednoznacznie: "Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by (…) pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. (…) Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych. Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój (Pwt 18, 10-12. 14). Przewidziano także surowe kary dla łamiących ów zakaz: Jeżeli jaki mężczyzna albo jaka kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, będą ukarani śmiercią. Kamieniami zabijecie ich. Sami ściągnęli śmierć na siebie (Kpł 20, 27). Wielokrotnie powtarzano również słowa: Nie będziesz się zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Pan, Bóg wasz! (Kpł 19, 31). Ostrzegano: Także przeciwko każdemu, kto zwróci się do wywołujących duchy albo do wróżbitów, aby uprawiać z nimi nierząd, zwrócę oblicze i wyłączę go spośród jego ludu (Kpł 20, 6).

7.Wywoływanie duchów.

Opowieść o bogaczu i Łazarzu

W przypowieści o bogaczu i Łazarzu Pan Jezus mówi o bezskuteczności ingerencji świata umarłych w świat żywych (Łk 16, 19-31). Biblia podkreśla tym samym, że duchy ludzi zmarłych mogą w szczególnych przypadkach objawiać się żyjącym. Zabrania jednak prowokowania przez żyjących takiego kontaktu.

Nowy Testament

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.

+info

8.Wystawianie Boga na próbę.

Nie istnieją żadne nauki, zaklęcia i rytuały za pomocą których można zmusić wszechśwait do spełniania własnych życzeń czy pragnień.Sam też się nie zbawisz!

Zapamiętaj

„Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem” (Lb 6,24-26)

Z Panem Bogiem!