Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Sprawdź się... i odczytaj rozwiązanie

PYTANIE 01

babka

A

B

C

prababka

Dymitr Szostakowicz miał "polskie korzenie". Kto w jego rodzinie był polskiej narodowości?

dziadek

PYTANIE 02

Swój pierwszy utwór Dymitr Szostakowicz skomponował w wieku:

11 lat

A

B

C

7 lat

9 lat

PYTANIE 03

Na twórczość Szostakowicza wpłynęła znacząco rewolucja październikowa. Który utwór jest tego dowodem ?

"Hymn wolności"

A

B

C

obie odpowiedzi są poprawne

"Marsz żałobny pamięci ofiar rewolucji"

PYTANIE 04

I symfonia f moll op. 10 była istotnymdziełem w twórczości Szostakowicza, ponieważ dzięki niej autor:

wyjechał na zagranicze stypendium

A

B

C

został profesorem w Konserwatorium Leningradzkim

zdobył uznanie i szerszą publiczność

PYTANIE 05

Dymitr Szostakowicz uczestniczył w I Konkursie Chopinowskim w Warszawie, w którym:

uzyskał wyróżnienie

A

B

C

uzyskał tytuł Laureata

zajął V miejsce

PYTANIE 06

Szostakowicz, podobnie jak m.in. Bach, stosował "muzyczny podpis". Polegał on na:

zapisaniu nazw pierwszych czterech dźwięków melodii tworzącyh nazwisko autora

A

B

C

wykorzystaniu pięciu konkretnych nut

złożeniu autografu na rękopisie utworu

PYTANIE 07

Twórcza swoboda Szostakowiczabyła ograniczana przez:

wymagającego profesora kompozycji

A

B

C

stalinowską cenzurę

wymagania rodziny

PYTANIE 08

Arvo Pärt, współczesny kompozytor estoński, stworzył własny styl komponowania muzyki, zwany tintinnabuli, co po łacinie znaczy:

medytacja

A

B

C

dzwon

dwugłos

Proste formy muzyczne i skromne instrumentarium w twórczości Pärta sprawiaja, że jego muzyka:

podoba się każdemu słuchaczowi

A

B

C

jest nieciekawa i monotonna

jest przeniknięta metafizyką i staje się źródłem doznań mistycznych

PYTANIE 09

PYTANIE 10

"Für Alina", utwór skomponowany przez Arvo Pärta i poświęcony córce przyjaciela rodziny, to:

fuga

A

B

C

miniatura fortepianowa

rondo

GRATULACJE!jesteśmy pod wrażeniem !

Zagraj jeszcze raz!

Zrealizowano z dotacji Fundacji PZU w ramach proejktu MUZYCZNE PANACEUM