Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PRAWOSŁAWIE

Nazwa "prawosławie" pochodzi z języka greckiego i jest przekładem wyrazu "orthodoksia" co znaczy "prawdziwie wierzę".

Krzyż prawosławny - przechylona w prawo dolna belka symbolizuje dobrego łotra wiszącego po prawej stronie ukrzyżowanego Chrystusa, do którego wypowiedział znamienne słowa:"Zaprawdę dziś ze mną będziesz w raju"

Co odrzucają? - prymat papieża,- naukę o czyśćcu,- częściowy celibat duchownych (biskupi i patriarchowie zachowują celibat),- kult figur i posągów (dopuszcza się obrazy, szczególnie ikony) , -udzielanie odpustów,- kalendarz gregoriański , (stosują juliański(święta przesunięte są o 13 dni).

JAK DOSZŁO DO SCHIZMY WSCHODNIEJ? Rozpad chrześcijaństwa był długotrwałym procesem i złożyło się na niego wiele czynników. Przede wszystkim różnice kulturowe i cywilizacyjne. Na Wschodzie największym autorytetem w sprawach wiary był Sobór Powszechny czyli zebranie biskupów poszczególnych Kościołów a na Zachodzie coraz silniej swoją rolę zaznaczał papież - biskup Rzymu. Kościoły różnił też język: na Wschodzie był grecki, na Zachodzie łaciński. Kiedy w Konstantynopolu zamknięto kościoły obrządku łacińskiego papież Leon IX wysłał tam swojego legata i ten w lipcu 1054 r w kościele Hagia Sophia złożył na ołtarzu bullę nakładająca na patriarchę Michała Cerulariusza karę ekskomuniki. W odpowiedzi na to patriarcha Konstantynopola zwołał synod , na którym spalono bulle papieską i zatwierdzono klątwę nałożoną na Kościół rzymski.

WIARA W BOGAGłówne prawdy wiary w prawosławiu wyznacza tekst Składu Apostolskiego, czyli "Wierzę w Boga". Prawosławni wierzą w jednego Boga w trzech Osobach,czyli w Trójcę Świętą, uznając Jezusa Chrystusa jako Boga i człowieka.Duch Święty jednak według nich pochodzi tylko do Boga Ojca, a nie" od Ojca i syna"(tzw formuła "Filioque")

Których dogmatów nie uznają?

- o niepoklanym poczęciu i wniebowzięciu Maryi - o nieomylności papieża

Komunii św. udziela się pod dwiema postaciami, używa się chleba kwaśnego(tzw. prosfora)

W spowiedzi kapłan i penitent są w tej samej pozycji stojącej, jest to sakrament uzdrowienia

Chrzest odbywa się przez trzykroktne zanurzenie i jest udzielany łącznie z sakramentem bierzmowania

Zaręczyny odbywaja się w dzień ślubu w cerkwi a podczas ceremonii ślubnej nad głowami nowożeńców trzymane są korony

Podczas sakramentu kapłaństwa diakon całuje rogi ołtarza w cerkwi oraz ręce biskupa.

Namaszczenie chorych udzielane jest przez 7 kapłanów a olej chorych święcony podczas celebracji sakramentu

Prawosławni mają taki sam Nowy Testament zawierający 27 ksiąg , natomiast jako Starego Testamentu używają Septuaginty obejmującej 49 ksiąg.

POSTY zachowują 4 długie posty w roku:- przed Bożym Narodzenia (40 dni) - przed świętem Paschy Wielki Post (48 dni) - przed Świętem zaśnięcia Bogurodzicy Dziewicy(14 dni) - przed Świętem Apostołów Piotra i Pawła (w zależności od daty Paschy od 8-42 dni) Są też posty jednodniowe np. w przeddzień Chrztu Pańskiego i cotygodniowe : w każdą środe i piątek)

Znak krzyża w Kościele prawosławnym wykonuje się prawą dłonią ze złączonymi 3 palcami: kciukiem, wskazującym i środkowym (symbolika Trójcy Świętej), a 2 pozostałe są schowane (symbol dwóch natur Jezusa). Znak krzyża kreśli się od czoła („w imię „) do górnej części brzucha („Ojca „) a potem do prawego („i Syna”) i lewego ramienia („i Ducha Świętego”).

Co uznają?- dziewictwo Maryi - grzech pierworodny- pokusy szatana- łaska bożai zbawienie- Sąd Ostateczny- kult świętych- żródło wiary to Pismo święte i tradycja- 7 sakramentów św.

Cerkiew Przemienienia Pańskiego na górze Grabarkana Podlasiu