Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Presentació a coordinadors i coordinadores de titulacions en fase de programació

Procés de virtualització

21 de gener de 2021

Model URV

Procés i calendari

Instruments

Tria de modalitat

Campus Virtual

comunicació

recursos

activitats

avaluació

disseny de l'assignatura

Passar de la docència presencial a la virtual, no és una qüestió merament tecnològica, és necessari canviar els processos d'ensenyament-aprenentatge que anàvem fent servir presencialment i repensar-los per aquest nou escenari.

Model de docència virtual URV

autonomia de l'estudiant

estandardització

Campus Virtual. Moodle

 • Un aula virtual per assignatura, segons l'estandard definit.
 • Un aula general de la titulació, amb tots els estudiants, on resoldre dubtes transversals i com a canal de comunicació i informació de la coordinació de la titulació .
 • Un espai de coordinació docent, amb tot el PDI de la titulació.

Concreció del model de cada titulació: Estandarditzar

 • Tenint en compte aquestes premises cada titulació ha de concretar i posar en marxa el seu propi model de docencia virtual.
 • En la concreció del model, haurem d'estandarditzar procediments, eines i estructura de les aules virtuals.
  • Vídeo presentació d'aula virtual estandarditzada d'exemple

Comunicació i acompanyament de l'estudiant

 • Hem de garantir la interacció docent-estudiant i estudiant-estudiant, per això cal sistematitzar la comunicació, síncrona i asíncrona.
  • Comunicació asíncrona amb missatges al tauler d’avisos i notícies de l’aula virtual:
   • Benvinguda.
   • Comunicació regular setmanalment.
   • Acomiadament de l’assignatura.
   • Resolució de dubtes al fòrum de dubtes de l’aula virtual en un temps prudencial (48 h. laborables) i fomentant la resolució de dubtes entre companys (cohesió).
   • Feedback quantitatiu, qualitatiu i a temps.
  • Comunicació síncrona amb videoconferències interactives i curtes. No per a reproduir la classe presencial, però sí com a suport (cada dues setmanes, per exemple), per a la resolució de dubtes, comentar activitats que s’estan realitzant, aprofundir i/o aclarir conceptes (dificultats detectades en activitats anteriors, autoavaluacions, fòrum de dubtes, etc.).
   • La classe magistral (per videoconferència) pot resultar útil per introduir nous conceptes, però no ha de ser l'espai central del procés d'aprenentatge.
 • Fer un seguiment dels nostres estudiants (seguiment de la compleció) i reconduir (dificultats detectades, abandonaments, etc.).

Recursos

 • Combinar recursos i continguts propis i externs, i sempre com a part de la seqüència d'aprenentatge dissenyada.
 • Seleccionar i contextualitzar en lloc de crear: menys és més (curació de continguts). Crear si és necessari.
 • Controlar la sobrecàrrega de treball de l'estudiant (1 crèdit són 25 hores, incloent activitats, recursos, sessions síncrones, etc.)
 • Donar informació clara que contextualitzi el treball que ha de fer l'estudaint amb els recursos: presentació, idees clau, breu resum, etc.
 • Procurar la disponibilitat en línia dels recursos.
 • Diversificar els recursos: vídeos (breus, un vídeo llarg és sinònim d'atenció curta), imatges, infografies, lectures, etc.
 • Les presentacions de PowerPoint que fem servir en la docència presencial, sense el nostre discurs, no són un recurs autònom d’aprenentatge de l’estudiant.

Activitats

 • Cal triangular l'avaluació, incloent:
  • Activitats d’autoavaluació (autonomia).
  • Activitats en equip, debats (relació entre estudiants, cohesió de grup).
  • Activitats de coavaluació.
 • Activitats significatives pels estudiants, d'aplicació dels nous coneixements i habilitats.
 • Donar consignes, lliurables, data de lliurament, etc. de manera clara i sempre disponibles a l’aula virtual (autonomia).
 • Vetllar per l'accessibilitat digital. Procurar que els recursos, les activitats i l'aula virtual siguin el més accessibles possible per a totes les persones, incloent les persones amb discapacitat.
 • Controlar la càrrega de treball de l'estudiant (1 crèdit són 25 hores de treball, incloent activitats, recursos, sessions síncrones, etc.)
 • Explicitar prèviament els criteris d’avaluació.
 • Començar per una activitat motivadora i senzilla (enganxar l’estudiant).

Avaluació integrada en el procés d'aprenentatge

 • Planificar una avaluació continua i formativa.
  • No és un simple instrument qualificatiu al final del procés, sinó un recurs indispensable per l'aprenentatge.
 • Donar feedback quantitatiu i qualitatiu, i... a temps és “or” per l’aprenentatge de l’estudiant.
Aquesta activitat continua de l'estudiant i la retroacció i acompanyament del docent són el motor de l'aprenentatge del model de docència virtual URV

Planificació inversa No virtualitzem continguts, hem de virtualitzar "aprenentatges".

No intentar repetir a distància el que fem presencialment En la docència presencial estem acostumats al fet que les sessions a l'aula amb els estudiants siguin el nucli de l’aprenentatge, i l’aula virtual sigui un recurs per aquestes sessions. En la docència virtual hem de dissenyar l’assignatura perquè l’aprenentatge es realitzi a l’aula virtual i el docent sigui un recurs més, el més important, el que acompanyi a l’estudiant en el seu aprenentatge. Això ens condueix a fer un disseny que possibiliti l'autonomia de l’estudiant. Hem d'empoderar l’estudiant i que sigui ell qui lideri el seu procés d’aprenentatge. "Cuanto más nos movamos hacia lo asíncrono, más iremos hacia un enfoque centrado en el alumno en el que este marque su propio ritmo y más mejoramos la educación." "Deberíamos trasladar todo lo que podamos del proceso educativo a actividades asíncronas, para hacer un mejor uso del tiempo síncrono." Eric Zamur, maig 2020 https://elpais.com/economia/2020/06/03/actualidad/1591148852_706097.html

Campus Virtual

comunicació

recursos

activitats

avaluació

disseny de l'assignatura

Passar de la docència presencial a la virtual, no és una qüestió merament tecnològica, és necessari canviar els processos d'ensenyament-aprenentatge que anàvem fent servir presencialment i repensar-los per aquest nou escenari.

Model de docència virtual URV

autonomia de l'estudiant

estandardització

Campus Virtual. Moodle

 • Un aula virtual per assignatura, segons l'estandard definit.
 • Un aula general de la titulació, amb tots els estudiants, on resoldre dubtes transversals i com a canal de comunicació i informació de la coordinació de la titulació .
 • Un espai de coordinació docent, amb tot el PDI de la titulació.

Concreció del model de cada titulació: Estandarditzar

 • Tenint en compte aquestes premises cada titulació ha de concretar i posar en marxa el seu propi model de docencia virtual.
 • En la concreció del model, haurem d'estandarditzar procediments, eines i estructura de les aules virtuals.
  • Vídeo presentació d'aula virtual estandarditzada d'exemple

Comunicació i acompanyament de l'estudiant

 • Hem de garantir la interacció docent-estudiant i estudiant-estudiant, per això cal sistematitzar la comunicació, síncrona i asíncrona.
  • Comunicació asíncrona amb missatges al tauler d’avisos i notícies de l’aula virtual:
   • Benvinguda.
   • Comunicació regular setmanalment.
   • Acomiadament de l’assignatura.
   • Resolució de dubtes al fòrum de dubtes de l’aula virtual en un temps prudencial (48 h. laborables) i fomentant la resolució de dubtes entre companys (cohesió).
   • Feedback quantitatiu, qualitatiu i a temps.
  • Comunicació síncrona amb videoconferències interactives i curtes. No per a reproduir la classe presencial, però sí com a suport (cada dues setmanes, per exemple), per a la resolució de dubtes, comentar activitats que s’estan realitzant, aprofundir i/o aclarir conceptes (dificultats detectades en activitats anteriors, autoavaluacions, fòrum de dubtes, etc.).
   • La classe magistral (per videoconferència) pot resultar útil per introduir nous conceptes, però no ha de ser l'espai central del procés d'aprenentatge.
 • Fer un seguiment dels nostres estudiants (seguiment de la compleció) i reconduir (dificultats detectades, abandonaments, etc.).

Recursos

 • Combinar recursos i continguts propis i externs, i sempre com a part de la seqüència d'aprenentatge dissenyada.
 • Seleccionar i contextualitzar en lloc de crear: menys és més (curació de continguts). Crear si és necessari.
 • Controlar la sobrecàrrega de treball de l'estudiant (1 crèdit són 25 hores, incloent activitats, recursos, sessions síncrones, etc.)
 • Donar informació clara que contextualitzi el treball que ha de fer l'estudaint amb els recursos: presentació, idees clau, breu resum, etc.
 • Procurar la disponibilitat en línia dels recursos.
 • Diversificar els recursos: vídeos (breus, un vídeo llarg és sinònim d'atenció curta), imatges, infografies, lectures, etc.
 • Les presentacions de PowerPoint que fem servir en la docència presencial, sense el nostre discurs, no són un recurs autònom d’aprenentatge de l’estudiant.

Activitats

 • Cal triangular l'avaluació, incloent:
  • Activitats d’autoavaluació (autonomia).
  • Activitats en equip, debats (relació entre estudiants, cohesió de grup).
  • Activitats de coavaluació.
 • Activitats significatives pels estudiants, d'aplicació dels nous coneixements i habilitats.
 • Donar consignes, lliurables, data de lliurament, etc. de manera clara i sempre disponibles a l’aula virtual (autonomia).
 • Vetllar per l'accessibilitat digital. Procurar que els recursos, les activitats i l'aula virtual siguin el més accessibles possible per a totes les persones, incloent les persones amb discapacitat.
 • Controlar la càrrega de treball de l'estudiant (1 crèdit són 25 hores de treball, incloent activitats, recursos, sessions síncrones, etc.)
 • Explicitar prèviament els criteris d’avaluació.
 • Començar per una activitat motivadora i senzilla (enganxar l’estudiant).

Avaluació integrada en el procés d'aprenentatge

 • Planificar una avaluació continua i formativa.
  • No és un simple instrument qualificatiu al final del procés, sinó un recurs indispensable per l'aprenentatge.
 • Donar feedback quantitatiu i qualitatiu, i... a temps és “or” per l’aprenentatge de l’estudiant.
Aquesta activitat continua de l'estudiant i la retroacció i acompanyament del docent són el motor de l'aprenentatge del model de docència virtual URV

Planificació inversa No virtualitzem continguts, hem de virtualitzar "aprenentatges".

No intentar repetir a distància el que fem presencialment En la docència presencial estem acostumats al fet que les sessions a l'aula amb els estudiants siguin el nucli de l’aprenentatge, i l’aula virtual sigui un recurs per aquestes sessions. En la docència virtual hem de dissenyar l’assignatura perquè l’aprenentatge es realitzi a l’aula virtual i el docent sigui un recurs més, el més important, el que acompanyi a l’estudiant en el seu aprenentatge. Això ens condueix a fer un disseny que possibiliti l'autonomia de l’estudiant. Hem d'empoderar l’estudiant i que sigui ell qui lideri el seu procés d’aprenentatge. "Cuanto más nos movamos hacia lo asíncrono, más iremos hacia un enfoque centrado en el alumno en el que este marque su propio ritmo y más mejoramos la educación." "Deberíamos trasladar todo lo que podamos del proceso educativo a actividades asíncronas, para hacer un mejor uso del tiempo síncrono." Eric Zamur, maig 2020 https://elpais.com/economia/2020/06/03/actualidad/1591148852_706097.html

Procés de virtualització

Instrument de concreció del model

què és?

1

27 propostes i en cadascuna es suggereix: què fer, qui ho ha de fer, com ho ha de fer (tècnicament i metodològicament) i quan s’ha de fer.

6. Resolució de dubtes Donar resposta als dubtes i motivar els estudiants per aprendre i per interactuar i contestar-se entre ells (dubtes no acadèmics o fora de l’assignatura cal redirigir estudiant a l’interlocutor vàlid i/o al fòrum de dubtes de l’aula general de la titulació). QUI QUAN COM Docent de l’assignatura. Màxim dos dies laborables després de la consulta. Un missatge per tothom al fòrum de dubtes de l’aula virtual de l’assignatura...

Instrument de concreció del model

què és?

1

27 propostes i en cadascuna es suggereix: què fer, qui ho ha de fer, com ho ha de fer (tècnicament i metodològicament) i quan s’ha de fer.

COM ESTÀ ESTRUCTURAT?

2

Les propostes estàn organitzades en sis apartats per garantir la qualitat en:

 • Comunicació
 • Avaluació
 • Activitats
 • Acompanyament i seguiment de l'estudiant
 • Recursos
 • Coordinació

6. Resolució de dubtes Donar resposta als dubtes i motivar els estudiants per aprendre i per interactuar i contestar-se entre ells (dubtes no acadèmics o fora de l’assignatura cal redirigir estudiant a l’interlocutor vàlid i/o al fòrum de dubtes de l’aula general de la titulació). QUI QUAN COM Docent de l’assignatura. Màxim dos dies laborables després de la consulta. Un missatge per tothom al fòrum de dubtes de l’aula virtual de l’assignatura...

Propostes destinadas a garantir la comunicació dins de l'assignatura i a nivell de titulació:

 • Abans d'inicar el curs
 • A l'inici del curs
 • Durant el curs
 • Al finalitzar el curs
Estan destinades a resoldre i estandarditzar aspectes com a:
 • Benvinguda
 • Resolució de dubtes
 • Dinamització del curs
 • Videoconferències
 • Comiat
 • ...

Propostes destinadas a estandarditzar i garantir:

 • Un sistema d'avaluació continua i formativa
 • La validació de la identat de l'estudiant
 • Les recuperacions

Propostes destinadas a estandarditzar i garantir:

 • Una forquilla d'activitats d'avaluació segons creditatge de l'assignatura
 • Activitats d'autoavaluació
 • La informació que s'ha de detallar a cada estudiant per la realització de les activitats

Propostes destinadas a estandarditzar i garantir:

 • Una retroacció quantitativa, qualitativa i a temps de les activitats de l'estudiant
 • Un seguiment adient de l'estudiant per part del docent
 • La tutorització de la titulació i evitar l'abandonament

Propostes destinadas a estandarditzar i garantir:

 • La planificació del treball de l'estudiant
 • La varietat de recursos
 • La correcta presentació i contextualització dels recursos per l'aprenentatge de l'estudiant

Propostes destinadas a estandarditzar i garantir:

 • La coordinació docent
 • La resolució de dubte i l'acompanyament de l'estudiant, més enllà del context d'assignatura
 • El testatge de les aules virtuals i la seva posada a punt abans del començament de la docència

Instrument de concreció del model

què és?

1

27 propostes i en cadascuna es suggereix: què fer, qui ho ha de fer, com ho ha de fer (tècnicament i metodològicament) i quan s’ha de fer.

COM ESTÀ ESTRUCTURAT?

2

Les propostes estàn organitzades en sis apartats per garantir la qualitat en:

 • Comunicació
 • Avaluació
 • Activitats
 • Acompanyament i seguiment de l'estudiant
 • Recursos
 • Coordinació

Com es fa servir?

3

La titulació haurà de decidir quines propostes assumeix tal com estan, quines adapta al seu context i quines substitueix per les seves pròpies.

 • Descarrrega't l'instrument amb les 27 propostes

 • Nou instrument (amb més pes en la sincronia) amb 15 propostes

6. Resolució de dubtes Donar resposta als dubtes i motivar els estudiants per aprendre i per interactuar i contestar-se entre ells (dubtes no acadèmics o fora de l’assignatura cal redirigir estudiant a l’interlocutor vàlid i/o al fòrum de dubtes de l’aula general de la titulació). QUI QUAN COM Docent de l’assignatura. Màxim dos dies laborables després de la consulta. Un missatge per tothom al fòrum de dubtes de l’aula virtual de l’assignatura...

Propostes destinadas a garantir la comunicació dins de l'assignatura i a nivell de titulació:

 • Abans d'inicar el curs
 • A l'inici del curs
 • Durant el curs
 • Al finalitzar el curs
Estan destinades a resoldre i estandarditzar aspectes com a:
 • Benvinguda
 • Resolució de dubtes
 • Dinamització del curs
 • Videoconferències
 • Comiat
 • ...

Propostes destinadas a estandarditzar i garantir:

 • Un sistema d'avaluació continua i formativa
 • La validació de la identat de l'estudiant
 • Les recuperacions

Propostes destinadas a estandarditzar i garantir:

 • Una forquilla d'activitats d'avaluació segons creditatge de l'assignatura
 • Activitats d'autoavaluació
 • La informació que s'ha de detallar a cada estudiant per la realització de les activitats

Propostes destinadas a estandarditzar i garantir:

 • Una retroacció quantitativa, qualitativa i a temps de les activitats de l'estudiant
 • Un seguiment adient de l'estudiant per part del docent
 • La tutorització de la titulació i evitar l'abandonament

Propostes destinadas a estandarditzar i garantir:

 • La planificació del treball de l'estudiant
 • La varietat de recursos
 • La correcta presentació i contextualització dels recursos per l'aprenentatge de l'estudiant

Propostes destinadas a estandarditzar i garantir:

 • La coordinació docent
 • La resolució de dubte i l'acompanyament de l'estudiant, més enllà del context d'assignatura
 • El testatge de les aules virtuals i la seva posada a punt abans del començament de la docència

 • Marcar amb un X (primera columna) les propostes acceptades i incloure comentaris al respecte, si s’escauen, per concretar les especificacions pròpies de la proposta. Per exemple, en la proposta 9, indicar el sistema d’avaluació triat finalment per la titulació.
 • Afegir propostes pròpies, si s’escauen.
Propostes Comentaris 1 2 3 4 ...

Guia del docent

Amb les decisions preses per la titulació amb les propostes relacionades amb la impartició de la docència es crea la "Guia del docent"

 • És un document específic de cada titulació, segons les seves pròpies decisions en la concreció del model.
 • Es genera, per tant, durant el procés de virtualització
 • Conté les indicacions que hauran de seguir els docents amb relació a aspectes de comunicació, resolució de dubtes, realització de videoconferències i seguiment i acompanyament de l'estudiant.

Procés de virtualització

5 de març de 2021(memòria de verificació)

Procés de virtualització

5 de març de 2021

juliol de 2021

Procés de virtualització

5 de març de 2021

juliol de 2021

curs 2021-2022

Modalitats de titulacions URV

Modalitats de titulacions URV

Modalitats de titulacions URV

Modalitats de titulacions URV

Modalitats de titulacions URV

Tria de la modalitat més adient

Tria de la modalitat més adient

Tria de la modalitat més adient