Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Diáksportkör

LFGEB, egy sportos iskola!

Iskolai Testnevelés

Modern létesítmények és sportos környezet!

Egy másfajta és vátozatos testnevelés oktatás!

Kattints az ikonokra

A testnevelés tantárgy tanítása a francia oktatási rendszerben...

Differenciált oktatás...

Felfedező, megismerő oktatás...

Specifikus oktatás...

Szórakoztató, élményközpontú oktatás...

Teljes körű, globális oktatás...

Értékelő, visszajelző okatatás...

Kattints az ikonokra

A testnevelés tantárgy oktatási-nevelési folyamata pedagógiai, didaktikai, szociológiai, pszichológiai és fiziológiai ismeretekre, valamint a különböző sportági- és testkultúrális mozgásformák területén való szakértelemre alapulva valósul meg a gyakorlatban.

A teljes körű, globális oktatási-nevelési folyamat célja a tanulók személyiségének fejlesztése mind a motoros-, mind a pszichológiai- és szociológiai képességek területén. Ezért a pedagógiai munka alapja a különböző sportági- és testkultúrális mozgásformák megismerése során való tapasztalatszerzés, amely változatosan, egyéni és csoportos formában, a siker és a kudarc élmény helyes feldolgozását célzó és segítő feladatokkal valósul meg.

Felfedezésen és megismerésen alapuló oktatás-nevelés: A sokszínű és változatos tevékenységformák lehetőségét biztosító tanterv célja nem élsportolók képzése, hanem az, hogy lehetővé tegye minél többféle sporttevékenység megismerését, valamint azok változatos formában történő megtanulását.

A testnevelés oktatás az egyéni képességek és sajátosságok figyelembevételével történik és lehetővé teszi minden egyes tanulónak, hogy saját tempójával haladva és önmagához képest viszonyítva a maximális módon tudjon fejlődni.

A testnevelés oktatás célja, hogy az órákon történő örömszerzés és sikerélmény biztosítása által a tanulók kedvet kapjanak, az órai tapasztalatok és ismeretek felhasználásával, az iskolaidőn kívüli, aktív és sportos szabadidő eltöltésre.

Értékelő és visszajelző oktatás: Az általános iskola 5. osztályától a gimnázium 12. osztályáig a testnevelés, mint az iskolában tanított összes többi tantárgy, hozzájárul minden gyermek kötelező oktatásához. Ebből adódóan a tanulási folyamat során elsajátított ismeretek objektíven, a tanulók iskolai bizonyítványában értékelve és osztályozva vannak. Emellett a testnevelés az egyetlen olyan tantárgy, amelyből kivétel nélkül, minden tanuló kötelező érettségi vizsgát tesz.

A célok megvalósulását 5 oktatási témakörcsoport bizosítja

Önálló és tudatos mozgástanulást segítő ismeretek és módszerek elsajátítása

A művészi- és testkultúrális hagyományok, nemzeti örökségek megismerése

Feleős magatartásra nevelés és az egyéni és közösségi szinten való felelősségvállalás kialakítása és gyakorlása

Hosszantartó egészéges életmódra nevelés, az egészségmegőrző életvitel tudatos kialakítása

Egy objektív, mérhető skálán való egyénileg legjobb teljesítmény elérése

Alkalmazkodás különböző és változó környezetben végzett tevékenységek során

Motoros képességek fejlesztése

Művészi -és esztétikai mozgásformák elsajátítása és önálló kialakítása

Tudatos részvétel ellenféllel szemben, egyéni vagy csoportos labdajátékokban és közdősportokban

Önálló, tudatos, egyéni sportolásra és képességfejlesztésre való oktatás-nevelés

Kattints az ikonokra

ISKOLAI TESTNEVELÉS

5 alapvető célkitűzés alapján az általános iskola 5. osztályától egészen a gimnázium 12. osztályáig.

Úszás (hosszú táv)

Magasugrás

Tájékozódási futás

Úszás (rövid táv)

Középtáv futás

Távol- és ötösugrás

1. oktatási témakörcsoport: Egy objektív, mérhető skálán való egyénileg legjobb teljesítmény elérése

2. oktatási témakörcsoport: Alkalmazkodás különböző és változó környezetben végzett tevékenységek során

Vízbiztos úszás és vízből mentés

Falmászás (Projekt)

Tájékozódási futás

Mountain Bike (Iskolai Diáksportkör)

Cirkusz

Talajtorna

Mini trambulin és szekrényugrás

3. oktatási témakörcsoport: Művészi -és esztétikai mozgásformák elsajátítása és önálló kialakítása

Acrosport

Kortárs modern tánc

4. oktatási témakörcsoport: Tudatos részvétel ellenféllel szemben, egyéni vagy csoportos labdajátékokban és közdősportokban

Birkózás

Ultimate frizbi

Röplabda

Kosárlabda

Francia boksz (Savate)

Kézilabda

Asztalitenisz

Tollaslabda

Vívás (Diáksportkör)

5. oktatási témakörcsoport: Önálló, tudatos, egyéni sportolásra és képességfejlesztésre való oktatás-nevelés

Edzésprogramok távoktatási időszakban

Erőfejlesztés

Sportolás távoktatási időszakban

Egyéni, aktív sportos életmód irányítása

Modern létesítmények és sportos környezet!

Atlétika pálya (200 méter hosszú futópálya és ugrógödör).

Műfüves futballpálya a kültéri sportok gyakorlására (labdarúgás, rugby, ultimate frizbi stb.)

Tornaterem (C típus, 44x24 méter) a teremsportok gyakorlására (labdajátékok, tollaslabda, asztalitenisz, torna, cirkusz, tánc stb.) Salle de musculation

Kis méretű rekortán kézilabda- és futballpálya.

Az úszás órák helyszíne az iskolával szemben található Gyarmati Dezső Úszoda.

Az LFGEB Iskolai Diáksportköre

A 2020/2021-es tanévben több mint 100 beiratkozott diák az alsó tagozat 4. ozstályától a gimnázium 12. osztályáig.

Lehetőség mindenkinek, hogy iskolaidőn kívül, az általa választott sportágakat, szintkövetelmények nélkül gyakorolhassa.

Kosárlabda hétfőn 16 órától 17:30-ig.

Tollaslabda kedden 16 órától 17:30-ig.

Röplabda szerdán 15-től 18 óráig.

Hétvégi kerékpáros kirándulások.

Vívás és multisport szerdán 13-tól 15 óráig.

Egyszeri és gazdaságos éves tagsági díj, melybe a különböző foglalkozásokon való részvétel lehetősége mellet egy, a diáksportkör logójával ellátott póló is beletartozik.

Kirándulások, utazások szervezése és részvétel az AEFE által szervezett sporteseményeken.