Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

1

2

3

4

5

6

7

8

pradžia

PLANAVIMAS. Būtų gerai iš anksto suplanuoti, kurią transliaciją norime išgirsti. Taigi reikia rasti tinkamą valandą, kurį visiems bus patogi, kad namuose nebūtų organizuota bet kokia kita veikla. Visiems namų ūkio nariams patartina klausytis tos pačios transliacijos, kad niekas niekam neblaškytų dėmesio.

APRANGA Tikrai nebūtų klaida, jei visi pasirūpintų tinkamais drabužiais, kaip mes dažniausiai darome ruošdamiesi eiti į bažnyčią. Apranga dažnai parodo, kokia vietą priskiriame renginiui, o tai jug yra šventosios Mišios.

VIETA Svarbu, kad pasirengimas šventosioms Mišioms būtų bendras. Tegul kiekvienam šeimos nariui bus skiriama tinkama užduotis. Veikite kartu, tegul niekas nebūna pasyvus. Paruoškite iš anksto kėdes. Stalas arba stalelis šiame kambaryje galėtų įgyti ypatingą atspalvį uždengdami jį balta staltiese, uždėdami ant jo kryžių, paveikslą ar Dievo Motinos figūrėlę ir uždegtą žvakę. !!! Atminkite, kad ne televizorius yra namų susirinkimo centras, o kryžius. Netinka ruošti gėrimus ar maistą ir verta išjungti nereikalingus komunikavimo prietaisus.

SUSITELKIMAS Prieš pamaldų transliaciją turime patys suvokti ir tą suvokimą perteikti ypatingai vaikams, kad dabar stebėsime Mišias ir kartu melsimės už gerą Eucharistijos šventimą. Pasakykite savo intencijas. Laiką iki mišių verta išlakyti tyloje, nekalbėkite apie nereikalingus dalykus, ieškokite susikaupimo.

BUK AKTYVUS Mūsų malda išreiškiama ne tik klausantis. Jei mokame, prisijunkime prie giedamų giesmių, bet jei žinome, kad neturime muzikinių įgūdžių, geriau neblaškyti namiškių ir atidžiai klausytis giedamų giesmių žodžių, atsakykime į kunigo žodžius taip kaip ir bažnyčioje. Leiskimes įtraukiami į šią transliaciją.

LAIKYSENA Pasirūpinkime tinkama kūno laikysena; Tad turėtume stovėti, sedėti ir klauptis, tarsi būtume šventosiose Mišiose bažnyčioje. Tačiau ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas klūpėjimo laikysenai. !!! Neturėtume klauptis priešais televizorių. Tinkamiau bus atsiklaupti priešais stalą, ant kurio paruošėme kryžių ar šventą atvaizdą su žvakėmis. Įsiklausydami į eucharistinės maldos žodžius, įsivaizduokime, kad esame savo bažnyčioje, kur tabernakulyje yra Viešpats Jėzus. Pasiruošk priimti dvasinę Šventąją Komuniją.

MELSKITĖS Nekomentuokite ir nekalbėkite transliacijos metu, tačiau kai transliacija baigsis, verta kurį laiką užtrukti ir pasikalbėti apie tai, ką patyrėme. Kaip Dievas prakalbėjo mums skaitiniais ar pamokslu. Pakalbėkime apie tai, ar sugebėjome melstis tokioje neįprastoje situacijoje. Kas buvo sunku ar kas buvo gražu bendroje šeimos maldoje. Nepamirškime, kad tai buvo šeimos malda o ne paprastas mišių žiūrėjimas ar klausymasis.

ŠVENTOJI KOMUNIJA Dvasinę Komuniją galime priimti tuo metu, kai ji yra dalinama tikintiesiems, esantiems transliuojamoje Eucharistijoje. Verta tuomet atsiklaupti kryžiaus kryptimi, švelniai nutildyti imtuvo garsą, kad giesmė taptų švelnaus mūsų maldos fonu. Tegul visi meldžiasi tyliai savo žodžiais taip, kaip bažnyčioje priėmę šventąją Komuniją.

  • Padėtis pasaulyje įvedė tam tikrus apribojimus, kurie yra būtini norint malšinti viruso plitimą.
  • Šventų Mišių stebėjimas televizoriaus ar interneto dėka, taip pat klausymasis per radiją leidžia dvasiškai persikelti į bažnyčią.
  • Kad taip atsitiktų, negalima žiūrėti jas kaip rungtynes ar serialą.
  • Šį laiką reikėtų vertinti ypač išskirtinai.
  • Pateikiame keletą patarimų, kurie padės geriau išgyventi šventąsias Mišias transliuojamas socialinėmis bendravimo priemonėmis.