Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

(Wereld)burgerschap & internationalisering

Wereldburgerschap & Internationalisering

Nieuwe talen leren

Over grenzen kijken

Andere culturen leren kennen

Samenwerken

Nadenken over actuele internationale thema's

Nieuwe ervaringen opdoen

Een wereldburger worden!

Openstaan voor anderen

Begrip hebben voor verschillen tussen mensen

Reflecteren

Aandacht voor Sustainable development goals

Verschillende vormen

Uitwisselingen (ook online, bijv. met Frankfurt, Luik en Thailand)

Activiteiten in de les

De dag van de Franse taal

eTwinning

Porta is UNESCO school

Projecten, bijv. over duurzaamheid

De dag van de Duitse taal

Excursies

Wereldburgerschapsdag

Paarse vrijdag

Porta is Unescoschool

Duurzaamheid

Wereldburgerschap

Mensenrechten

Intercultureelleren

Meer informatie vind je hier!

Porta kijkt over de grenzen En haalt de wereld naar binnen

s