Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Porta Mosana

HAVO en HAVO TTO,een eigen gezicht

Havoleerlingen zijn vaak snelle denkers en doeners die graag theorie en praktijk combineren. Als je meer uitdaging wil, kan je tweetalig havo volgen. Je krijgt de helft van je lessen dan in het Engels.

Havo op Porta Mosana

Leren Leren

"Leren leren" richt zich op het vergroten van jouw "breinkracht". Je leert hoe je het leren op de middelbare school het best kan aanpakken en je leert ook jezelf goed kennen!"Leren leren" staat bij alle vakken centraal.

HAVO-Onderwijs

Docenten helpen je zo goed mogelijk om dat "hoe" en "waarom" te ontdekken.Havo-onderwijs kenmerkt daarnaast door afwisselende werkvormen in een heldere structuur.

Leren leren

In leerjaar 1 en leerjaar 2 willen we je zo goed mogelijk helpen om te wennen aan de middelbare school en de manier van leren die daarbij hoort.Daarom wordt in alle vakken extra aandacht besteed aan "leren leren".

Strategieën

Je leert bijvoorbeeld over strategieën voor het lezen van teksten, voor het leren van woordjes of het maken van een samenvatting.

Leren leren

Er is aandacht voor (studie)vaardigheden, zodat je weet hoe je de verschillende vakken het beste kan aanpakken.

Wiskunde Praktisch nadenken en leren hoe je een wiskunde vraagstuk kan oplossen

Bijvoorbeeld bij de kernvakken:

EngelsWoordjes leren, spreken, luisteren, schrijven

NederlandsHoe pak je Begrijpend lezen nou het best aan?

Strategieën leren

Begrijpend lezen

Praktisch nadenken

Bovenbouw

Ook in de bovenbouw bieden we onderscheidend havo- en havo-tto-onderwijs aan met een havo praktijkgericht programma (havo pgp). Je gaat aan de slag met vakoverstijgende projecten bij bedrijven en instellingen en je volgt een stage. Je brengt kennis in de praktijk en maakt zo goede keuzes voor de toekomst!

Taalgericht vakonderwijs (TVO)

Je krijgt taalgericht les. Meer aandacht voor taal in alle vakken waardoor je taalbegrip vergroot wordt en je de vakken beter begrijpt.Je krijgt een extra uur Nederlands: extra aandacht voor taal en begrijpend lezen om je schoolsucces te verbeteren. Daarnaast krijgt havo Nederlandstalig een extra uur wiskunde.

Kom jij bij ons jouw leerkracht versterken?