Want to make creations as awesome as this one?

מדריך תקשוב אינטראקטיבי לתלמיד

Transcript

מתחילים

מתחילים

צוות תקשוב מחוז דרום מעניק לך מדריך לשימוש מיטבי במחשב בעת למידה מרחוק

תקשוב בקלי קלותמדריך לתלמיד

שימוש ב

שימוש ב

שימוש בסביבות ענן

שימוש בדואר אלקטרוני

שימוש ב

מפגשים סינכרוניים

גלישה באינטרנט

המודם הסלולרי

הפעלה ראשונית

תפריט ראשי

לסרטון ההדרכה

לתפריט הראשי

במסגרת פרוייקט ספרית השאלה לתלמידים של משרד החינוך, קיבלת בהשאלה מחשב נייד שישמש אותך ללמידה מרחוק. מצורף סרטון הדרכה להפעלה ראשונית של המחשב

הפעלה ראשונית של המחשב

לסרטון ההדרכה

לתפריט הראשי

אם קיבלת מודם סלולרי עם המחשב הנייד, מצורף סרטון הדרכה לשימוש בו

שימוש במודם הסלולרי

לסרטון ההדרכה

לסרטון ההדרכה

לתפריט הראשי

גלישה באינטרנט

גלישה באקספלורר

גלישה בגוגל כרום

מפגשים סינכרוניים

לקובץ הדרכה

לסרטון ההדרכה

לסרטון ההדרכה

לתפריט הראשי

שימוש בסיסי ביישומי אופיס

לחצו על היישום למעבר לסרטוני הדרכה

לתפריט הראשי

שיעור 11

לתפריט הראשי

שיעור 10

שיעור 9

שיעור 6

שיעור 3

שיעור 8

שיעור 5

שיעור 2

שיעור 7

שיעור 4

שיעור 1

Word

-שימוש ב

שיעור 4

שיעור 3

שיעור 2

שיעור 1

Power point

לתפריט הראשי

-שימוש ב

שיעור 11

שיעור 10

שיעור 9

שיעור 5

שיעור 6

שיעור 7

שיעור 8

שיעור 4

שיעור 3

שיעור 2

שיעור 1

Excel

לתפריט הראשי

-שימוש ב

לתפריט הראשי

בחרו בדואר האלקטרוני המבוקש

שליחה וקבלת דואר אלקטרוני

שיעור 1

שיעור 8

שיעור 6

שיעור 3

שיעור 5

שיעור 2

שיעור 7

שיעור 4

לעמוד הקודם

שליחה וקבלת דואר אלקטרוני

שיעור 7

שיעור 6

שיעור 5

שיעור 4

שיעור 3

שיעור 2

שיעור 1

לעמוד הקודם

שליחה וקבלת דואר אלקטרוני

לחוברת הדרכה

לחוברת הדרכה

מייקרוסופט

גוגל

לתפריט הראשי

שימוש וסביבות ענן

בהצלחה

צוות תקשובמחוז דרום