Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

  1. כיצד בחרו האנשים בקטע להגיב לגזרות?
  2. למה לדעתך בחרו בדרך זו? מה היתרונות שלה ומה חסרונותיה?

!עזרו לנו !!! היוונים הטילו גזרות קשות עלינו היהודים ??מה כבר נשאר לנו לעשות !עזרו לנו להכריע באיזה דרך לצעוד בדקו את האפשרויות מאחורי הדלתותלגבי כל דרך כתבו במחברת- יתרון אחד שלה וחסרון אחד שלה לבסוף- הקישו הצבעתכן במנעול הסודי

כיצד בחרו האנשים בקטע להגיב לגזרות?

  1. למה לדעתך בחרו בדרך זו? מה היתרונות שלה ומה חסרונותיה?

כיצד בחרו האנשים בקטע להגיב לגזרות? למה לדעתך בחרו בדרך זו? מה היתרונות שלה ומה חסרונותיה?

  1. כיצד בחרו האנשים בקטע להגיב לגזרות?
  2. למה לדעתך בחרו בדרך זו? מה היתרונות שלה ומה חסרונותיה?

כעת הצביעו לבחירתכם כאן! בטעינה…