Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

סרטון או קריאה- בחירה

תוכן עיניינים

מטלה

סוגי מנהיגות

מבדק עצמי

2 גישות למנהיגות

מנהיג ומנהיגות

לא לשכוח לחזור לקלאסרום בסוף היחידה לעשות את המטלה

לבחירתכם לחצו על התמונה

vs

לקריאת החומר

לצפייה בהקלטה

מהי מנהיגות?

מיהו מנהיג?

2 גישות למנהיגות

לחצו כאן לפירוט

לחצו כאן לפירוט

המקור למנהיגות הוא פנימי, כלומר אישיותו של המנהיג ותכונותיו

המנהיגות היא תוצאה של נסיבות חברתיות בהן נמצאת הקבוצה. כלומר מצבים מסוימים יוצרים מנהיגות

הסבר פנימי- גישת התכונות

הסבר חיצוני-הגישה המצבית

מבדק עצמיגישות למנהיגות

התחלה

שאלה 1/5

גישת התכונות

הגישה המצבית

הנסיך וילאם נחשב מנהיג בגלל גישת התכונות או הגישה המצבית

שאלה 2/5

גישת התכונות

הגישה המצבית

מסינחשב מנהיג בגלל גישת התכונות או הגישה המצבית

שאלה 3/5

גישת התכונות

הגישה המצבית

נתניהו נחשב מנהיג בגלל גישת התכונות או הגישה המצבית

שאלה 4/5

גישת התכונות

הגישה המצבית

דוד בן גוריוןנחשב מנהיג בגלל גישת התכונות או הגישה המצבית

שאלה 5/5

גישת התכונות

הגישה המצבית

אסדנחשב מנהיג בגלל גישת התכונות או לגישה המצבית

100%

להתחיל מחדש?

ברכות סיימת את המבדק!

נסו שוב

טעות!

מהו מקור הלגיטימציה למנהיגות? מנהיג פורמלי(רשמי)ולא פורמלי.

מהו תחום ההנהגה? מנהיג משימתי למנהיג חברתי

מהו סגנון ההנהגה? מנהיג סמכותי, דמוקרטי, ולא מתערב

סוגי מנהיגות

כללי

לא פורמלי

פורמלי

לחצועלהדמות

סוגי מנהיגות על פי מקור הלגיטימציה

מנהיג משימתי

מנהיג חברתי

לחצועלהדמות

סוגי מנהיגות על פי תחום הנהגה

+ info

+ info

ממצאי המחקר

מסקנות המחקר

+ info

+ info

+ info

+ info

שאלת המחקר

השערת המחקר

שיטת המחקר

מהלך המחקר

המחקר של ביילס (1965)

החוקר ביילס פיתח שיטה לניתוח פעילות הגומלין בקבוצה ולמדידה של התרומה של כל חבר בשני תחומים: התחום המשימתי/תכליתי-השגת מטרות, והתחום החברתי-טיפוח היחסים בקבוצה.

+ טבלת השוואה

הקבוצה זקוקה בד"כ לשני סגנונות המנהיגות, אין סגנון מנהיגות אחד טוב מהשני. קבוצות נמצאות במצבים שונים, ובכל מצב זקוקות יותר למנהיג מסוג אחר.

,לסיכום

צפו בסרטון

מנהיג דמוקרטי

מנהיג סמכותי

לחצועלהדמות

סוגי מנהיגות על פי סגנון הנהגה

+ info

+ info

ממצאי המחקר

מסקנות המחקר

+ info

+ info

+ info

+ info

שאלת המחקר

השערת המחקר

אוכלוסיית המחקר

התנהגות המדריכים

המחקר של וויט וליפיט(1939)

מטרת המחקר הייתה לבדוק את השפעתם של שלושה סוגי מנהיגות על התנהגות הפרט והקבוצה: מנהיג סמכותי, מנהיג דמוקרטי, ומנהיג "לא מתערב". כל סוג מנהיגות יוצר בקבוצה אווירה חברתית אחרת.

השוואה בין מנהיג סמכותי לדמוקרטי

קובע את תבנית היחסים בין חברי הקבוצה

הקבוצה תלויה בו

הקבוצה יכולה לתפקד בלעדיו

מעודד ומטפח יחסים בין החברים

מערב את הקבוצה בפעילות ומחלק אחריות בין חבריה

מכתיב את הפעילות תוך מתן הוראות והעברת מידע

עורך דיון בקבוצה על המטרות ודרכי השגתן

מנהיג דמוקרטי

מנהיג סמכותי

תפקיד ביחסים בקבוצה

מנהיג סמכותי

משתף את חברי הקבוצה בקביעת המטרות ודרכי השגתן

תלות הקבוצה

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

אופן הפעולה

קובע את יעדי הקבוצה ודרכי השגתן

קביעת מטרות הקבוצה

מרכז בידיו את כל הסמכויות ואת זכות ההכרעה

ריכוז סמכויות

צפו בסרטון

חשבו על דבר אחד חדש שלמדתם.ן בהרצאה של רוזלין טורס: "מה צריך כדי להפוך למנהי.גה דגול.ה".בהמשך תצטרכו לכתוב אותו.

חזרו לקלאסרום ועשו את מבדקון הסיכום בנושא מנהיגות