Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Niebiańskich Posłańacah

słów kilka

czyli

Aniołowie

Aniołowie… czyli?

— św. Augustyn, Enarratio in Psalmos

Aniołowie są to istoty duchowe, niematerialne, nie mające ciała.

Anioł oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz jak się nazywa ta natura? – Duch. Pytasz o funkcję? – Anioł. Przez to czym jest, jest duchem, a przez to co wypełnia, jest aniołem.

Anioł

 • gr. ἄγγελος (angellos),
 • hebr. מלאך(mal’ach)
oznaczają posłańca w ogóle, bez przesądzania o jego ludzkiej bądź duchowej naturze polska nazwa została zaczerpnięta z języka czeskiego, jako owoc misji Cyryla i Metodego

Zapytaj Słowa!

W Piśmie Świętym aniołowie wspominani są ponad 300 razy!

 • Są istotami duchowymi nadrzędnymi względem ludzi – Ps 8, 6; Hbr 2, 7,
 • Stworzeni przed człowiekiem – Hi 38, 4-7,
 • Nie żenią się, ani za mąż nie wychodzą – Mk 12, 25,
 • Jest ich ogromna liczba – Ps 68, 18; Mt 24, 31; Hbr 12, 22; Ap 5, 11,
 • Nie należy ich wielbić – Kol 2, 18-19; Ap 19, 10; 22, 8-9; (zasada: co masz, czego nie otrzymałeś?),
 • Służą ludziom – Hbr 1, 14; i ich ochraniają – Ps 34, 8,
 • Służyli Jezusowi – Mt 4, 11; Mk 1, 13; Łk 22, 43,
 • Część z nich upadła – Jud 6; 2P 2, 4; i służy szatanowi – Ap 12, 9; Mt 25, 41.

Co wiemy o aniołach?

Stary Testament

 • Bóg stawia anioły u wrót raju (Rdz 3, 24); aniołowie nawiedzają Abrahama (Rdz 16, 9), wyprowadzają Lota i jego córki z pożaru Sodomy(Rdz 19, 1); anioł nie pozwala Abrahamowi zabić jego syna Izaaka (Rdz 22, 11).
 • Jakub widzi we śnie drabinę pełną aniołów zstępujących na ziemię z nieba i wstępujących do nieba z ziemi (Rdz 28), anioł wiedzie naród wybrany do ziemi obiecanej (Wj 14, 19), ratuje od śmierci młodzieńców w piecu ognistym (Dn 3, 49-50) i Daniela od pożarcia przez lwy (Dn 6, 22), karze dotkliwą chłostą Heliodora w świątyni za świętokradztwo (2 Mch 3, 7-35); aniołowie wspierają wojska Izraela w bitwie z Syryjczykami (2 Mch 10, 6-29)
 • Czasem aniołowie są groźni: Bóg posyła anioła, który zabija wszystko pierworodne Egipcjan.
 • Archanioł Gabriel zwiastuje Zachariaszowi narodzenie Jana Chrzciciela (Łk 1, 11), a Maryi Pannie poczęcie Syna Bożego (Łk 1, 28); aniołowie śpiewają przy Jego narodzinach i sprowadzają pasterzy do stajenki (Łk 2, 13); ostrzegają Mędrców ze Wschodu przed Herodem (Mt 2, 12-13).
 • Anioł objawia św. Józefowi tajemnicę wcielenia (Mt 1, 20) i każe uciekać Świętej Rodzinie do Egiptu. Aniołowie służą Jezusowi w czasie 40 dni kuszenia (Mt 4, 11), anioł pociesza Chrystusa i pokrzepia go przed męką w Ogrodzie Oliwnym (Łk 22,43), przy grobie Jezusowym aniołowie zapewniają o Jego zmartwychwstaniu (Łk 28, 2), a przy wniebowstąpieniu zapowiadają Jego powtórne przyjście w chwale (Dz 1, 10).
 • Anioł Pański wybawia Apostołów z więzienia (Dz 4, 17-25), przyprowadza diakona Filipa na drogę w kierunku Gazy (Dz 8,26), ratuje św. Piotra z więzienia od niechybnej śmierci (Dz 12,1-17).
 • Także sam Chrystus mówi o aniołach. Stwierdza np.: "Powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca" (Łk 15, 10). Zaznacza, że to aniołowie zwołają ludzi na Sąd Ostateczny, a On, jako Sędzia, zjawi się tam otoczony aniołami.

Nowy Testament

aniołowie strzegą też wejścia do Edenu, a także wymierzają kary ludzkości

są posłańcami Boga, opiekunami powierzonych im osób, zanoszą ludzkie modlitwy przed oblicze Boga, oznajmiają ludziom jego wolę, pomagają podjąć właściwą decyzję

wysławiają chwałę i wspaniałość Boga

Gloryfikująca

Pośrednicza

Funkcje aniołów

Z mądrości św. Ambrożego

Chór VII ZWIERZCHNOŚCI (Księstwa)Kierujące państwami i narodami

Chór IV PANOWANIA Regulujące anielskie obowiązki

Chór II CHERUBINI Pełne wiedzy Bożej

Tolerancja

Chór IX ANIOŁOWIE Opiekunowie ludzi

Chór V MOCE (Cnoty) Przypisuje się im moc czynienia cudów

Chór I SERAFINIGórują miłością nad innymi chórami

Równowaga

Chór VIII ARCHANIOŁOWIE Spełniają najważniejsze zadania

Chór VI POTĘGI (Władze) Powstrzymujące wysiłki demonów

Chór III TRONY Wyróżniają się posłuszeństwem

Surowość

Świataopiekujące się światem oraz ludźmi.

Kosmosuposiadające władze nad ciałami niebieskimi.

Kontemplacjinajbliżej Boga.

Podział chórów anielskich

mój pomocnik na drodze do nieba

- Katechizm Kościoła Katolickiego, 336

Życie ludzkie od początku aż do śmierci jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów. Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia” (KKK, 336)

 • Anioła Stróża jako „pasterza”, który ma nas chronić i prowadzić do życia wiecznego. Jego głównym zadaniem jest pomaganie nam w dostaniu się do Nieba.
 • Każdy powinien codziennie modlić się „do” swojego Anioła Stróża i prosić go o pomoc w potrzebie.

Anioł Stróż

mój pomocnik na drodze do nieba

zachęcanie do godnego życia

pouczanie

oświecanie

uświadamianie duszy szatańskich pułapek

usuwanie wszystkiego, co może zaszkodzić zdrowiu i zagrozić życiu powierzonego mu człowieka

Jakie zadania ma Anioł Stróż?

dla sercai rozumu

1. Każdy z nas ma Anioła Stróża

Jeśli zerwiemy więź z Bogiem, nasz Anioł Stróż będzie błagał Boga o łaskę nawrócenia, bowiem Anioł Stróż niczego tak nie pragnie jak nawrócenia grzesznika (por. Łk. 15,7).

Z mądrości św. Tomasza

Anioł Stróż człowieka nieochczonego jest w pewnym sensie bezradny, dlatego aniołowie stróżowie czekają na pomoc od Boga, jaką jest łaska uświęcająca udzielana przy chrzcie, dopiero od tego momentu zaczyna on odrygwać swoją rolę.

Opiekuna zesłanego przez Niebiosa posiada każdy, nawet osoba niebędąca chrześcijaninem! Każdy człowiek otrzymał swojego Anioła Stróża i w żaden sposób nie możemy go stracić!

Warto wiedzieć! #1

dla sercai rozumu

Praktyka nadawania imion Aniołom Świętym nie powinna być pochwalana, za wyjątkiem przypadków Gabriela, Rafaela i Michała, których imiona są zawarte w Piśmie Świętym (Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, 2001, pkt 217).

Uzasadnieniem takiego stanowiska jest swego rodzaju władza nad drugą osobą, która wiąże się ze znajomością jej imienia. Jeśli znam twoje imię mogę cię wezwać, kiedy tego potrzebuję, zatem posiadam nad tobą pewną moc. Człowiek jednak nie ma żadnej władzy nad Aniołem Stróżem, który odpowiada tylko przed jednym dowódcą – Panem Bogiem. Możemy prosić o jego pomoc i wsparcie, ale nie jest on „na każde nasze zawołanie”.

3. Anioł Stróż posiada imię, ale nadane mu wyłącznie przez Pana Boga

2. Anioły nie posiadają ciała

Anioły są czystymi duchami, zatem nie posiadają ciała. Jednak jeśli zajdzie taka potrzeba, anioły mogą przyjąć postać człowieka, ale jest to dość rzadkie. Właśnie z uwagi na brak ciała, przy pomocy którego mogłyby się komunikować, anioły porozumiewają się poprzez błyskawiczne przesyłanie myśli.

Warto wiedzieć! #2

dla sercai rozumu

Każdy anioł jest unikalny i różni się od pozostałych tak bardzo, że może być uznany za odrębny gatunek. Posiada w związku z tym swoją własną i bardzo odmienną osobowość.

5. Nie ma dwóch takich samych Aniołów

4. Anioły nieustannie komunikują się z Panem Bogiem

Nawet kiedy anioły opiekują się ludźmi czczą Boga i otrzymują cokolwiek Bóg chce, by wiedziały. Z uwagi na to, że anioły są istnieją poza naszą przestrzenią mogą uczestniczyć w więcej niż jednej sprawie w każdym momencie. Oznacza to, że działają wśród nas bez opuszczania Nieba.

Warto wiedzieć! #3

dla sercai rozumu

Wbrew powszechnemu przekonaniu nie mamy możliwości przemienić się w anioła po śmierci. Wszystkie Anioły Stróże zostały stworzone na początku czasów, w jedynym momencie stworzenia.

7. Nie staniesz się Aniołem Stróżem kiedy umrzesz

6. Anioły nigdy się nie nudzą

Ponieważ istnieją poza naszą czasoprzestrzenią, anioły nie mają poczucia chronologicznego czasu. Oznacza to, że na nic nie czekają i nie mogą się nudzić, stanowią bowiem część niematerialnego świata.

Warto wiedzieć! #4

dla sercai rozumu

Anioł stróż nie posiada nieograniczonych kompetencji. Nie możemy stawiać mu żądań ponad miarę. Powinniśmy zadbać o to, czego sami możemy dopilnować. Przede wszystkim powinniśmy być mądrzy i odpowiednio oceniać rzeczywistość tego świata, a przez to współpracować z naszymi Aniołami Stróżami.

9. Anioł Stróż istnieje, by ci pomagać, a nie robić coś za Ciebie

8. Anioły są piękniejsze niż możemy sobie wyobrazić

Są one bardziej podobne do Boga niż ludzie, są zatem piękniejsze niż ludzie, ponieważ Bóg jest Pięknem. Wielu artystów próbuje uchwycić piękno aniołów, jednak są oni z góry skazani na porażkę, ponieważ nikt i nic na świecie nie może opisać lub przedstawić tego piękna.

Warto wiedzieć! #5

…z życiawzięte

Święta Siostra Faustyna Kowalska

Święta Siostra Faustyna opisała Anioła Stróża jako postać „jasną i promieniejącą”. Opowiadała też, że w innej wizji widziała anioły zbierające ofiary od ludzi. Anioły kładły je na złotej wadze, która jak błyskawica wznosiła się do nieba. Opisuje również spotkanie z innym Aniołem: „Otaczała go wielka światłość; odbijała się w nim miłość Boża. Miał na sobie złotą szatę, a na niej komżę i przezroczystą stułę. Kielich był z kryształu, przykryty przejrzystym welonem. Gdy tylko podał mi Ciało Pańskie, oddalił się. Pewnego dnia poprosiłam go, aby mnie wyspowiadał, lecz odpowiedział: „Żaden duch niebieski nie ma takiej władzy”.

Święci i ich aniołowie

Święty o. Pio

Ojciec Pio odnosił się do swojego anioła stróża ze szczególnym nabożeństwem, pokornym i pełnym szacunku. Jego anioł był prawdziwym przyjacielem, a także przewodnikiem i doradcą, wspierał go, stale i dyskretnie mu towarzysząc. Gdy zdarzyło się, że anioł zwlekał z przybyciem, ojciec Pio z pewną uszczypliwością, lecz dobrotliwie później mu to wypominał: "Jakże wykańczają mnie te demony. W sobotę tak się na mnie zawzięły, że nie wiedziałem już, co robić. Zwróciłem się do mojego anioła. Długo kazał na siebie czekać, a gdy w końcu się pojawił, nakrzyczałem na niego za to, że kazał na siebie czekać tak długo, gdy potrzebowałem jego pomocy. Aby go ukarać, chciałem nie patrzeć mu w twarz, oddalić się, uciec od niego, ale on biedaczek podążył za mną, niemal płacząc; gdy podniosłem wzrok, zobaczyłem, że było mu przykro. "Jestem zawsze przy tobie - powiedział - wciąż krążę wokół ciebie. Moja miłość nie zgaśnie nawet, gdy skończy się twoje życie".

Święci i ich aniołowie

…z życiawzięte

Święty Papież Jan XXII

Podczas jednej z audiencji papież Jan XXIII uczynił takie oto wyznanie: „Pewnego razu sławetny papież Pius XI zdradził mi podczas rozmowy przepiękną tajemnicę. Potwierdził, że opieka Anioła Stróża daje zawsze radość, pokonuje wszelkie trudy i usuwa przeszkody. Wyznał wtedy: «Kiedy zdarza mi się, że mam rozmawiać z osobą, którą trudno jest do czegoś przekonać, a więc język takiej rozmowy musi być bardziej perswazyjny, wtedy proszę mojego Anioła Stróża, aby porozmawiał o tym z Aniołem Stróżem mojego rozmówcy. Gdy zawarte jest porozumienie pomiędzy uskrzydlonymi duchami, wtedy rozmowa jest ułatwiona i układa się pomyślnie»”.

Święci i ich aniołowie

Módl się i współpracuj!

Wprawdzie Anioł Stróż z polecenia Bożego zawsze jest gotów nieść nam wszelkiego rodzaju pomoc, ale uważa się, że częste zwracanie się do anioła i częsta prośba o jego modlitwę, niejako podwaja jego czujność i dobroć dla nas. Dlatego nie czekaj! Codziennie módl się ze swoim Aniołem Stróżem i razem pracujcie nad Twoją drogą do nieba!

- święty o. Pio

…ręcedo góry!

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Stróżu mój, razem z Tobą uwielbiam Pana Boga, którego Ty ustawicznie oglądasz twarzą w Twarz i w Nim poznajesz jego świętą wolę. Dziękuję Ci za Twoją obecność i za natchnienia do dobrego. Wspomagaj mnie, abym zawsze wypełniała to, co się Bogu podoba, i razem z Tobą i wszystkimi Aniołami i Świętymi wychwalała GO na wieki wieków w niebie. Amen.

Co zatem mamy robić?