Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Бројеви

На страницама презентације приметићеш да неки елементи (најчешће сличице, звездице...) трепере, окрећу се. Кликни и сазнај зашто.

Бројеви су речи којима се изражава колико има нечега на броју (два, осморо, петорица), или које је нешто по реду (први, дванаести).

Разликујемо главне и редне бројеве.

Шта су бројеви?

Главни бројеви говоре колико нечега има на броју.

Основни бројеви

Збирни бројеви

Бројне именице на -ица

Главни бројеви

Основни бројеви казују колико нечега има на броју. "Десет љутих гусара дошло у мој кревет."

Збирним бројевима исказује се збир/скуп особа различитог пола као и збир/скуп младих живих бића. Доћи ћемо нас троје заједно.

Бројним именицама означава се означава тачан број мушкараца. Њих четворица играли су баскет на школском терену.

Редни бројеви

Редни бројеви означавају које је нешто по реду.

Редни бројеви означавају које је нешто по реду. Ово ми је трећа чаша воде данас.

Промена бројева

Промена по падежима

Промена по родовима

По падежима се мењају: сви редни бројеви (После четвртог часа ја огладним.); све бројне именице на -ица (Са двојицом најбољих другара отишао је на море.); основни број један мења се кроз све падеже, а бројеви два, три, четири ретко се мењају. (Један човек дошао је са једном женом и једним дететом. Купила је двема сестрама по сладолед.).

По родовима се мењају: сви редни бројеви (други дан, друга ноћ, друго вече); број један има сва три рода (један човек, једна жена, једно дете); број два има делимичну промену по родовима (два човека/детета, две жене).

Писање бројева

Бројеви могу бити једночлани и вишечлани.

Кликни сличице и сазнај

Замке у писању једночланих бројева! 400 – ЧЕТИРИСТО 500 – ПЕТСТО 600 – ШЕСТСТО, али 6. место ШЕСТО место 900 – ДЕВЕТСТО Замке у писању вишечланих бројева! Свака реч у вишечланим бројевима пише се одвојено, с везником или без њега! пет хиљада двеста четрдесет (и) један триста двадесет (и) двоје педесет петорица сто први Именице и придеви настали од вишечланих бројева пишу се састављено: двадесетпетогодишњи стопедесетогодишњица четрдесетдвогодишњак деведесетдвојка петнаестодневни

Арапске и римске цифре Основни бројеви бележе се арапским (1, 2, 3, 4, 5... ) цифрама, а редни и арапским и римским (I, V, X...) цифрама. Када се редни број бележи арапским цифрама, иза њега се ставља тачка: 15. 12. 2020. Ако је написан римским цифрама, тачка се не ставља: 15. XII 2020. Може и овако: 15. децембар 2020.

Једночлани бројеви састоје се од једне речи (један, двоје, петорица, четврти, седамсто). Вишечлани бројеви састоје се од више речи (двадесет један, сто тридесет двоје, четрдесет петорица, педесет четврти, седам стотина).

Послушај!

Кликни и послушај један кратки снимак у коме је речено оно основно о бројевима.

Да се поиграмо

Кликни на сличице и провери колико си научио бројеве.

Да поновимо

Бројеви се деле на главне (основни, збирни и бројне именице на -ица) и редне.

Пази како пишеш бројеве.

Хвала!

Потражи нас!