Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

"Apokalipsa św. Jana" - ksiega tajemnic i symboli

ESCHATOLOGIA

1. "objawienie, odsłonięcie",2. Apokalipsa - ostatnia księga Nowego Testamentu,3. koniec świata przepowiedziany w Biblii,4. utwór podejmujący temat końca świata.

Różne znaczenia słowa: apokalipsa

TREŚĆ

GENEZA

Wysłuchaj proszę najpierw okoliczności powstania Apokalipsy św. Jana a następnie streszczenia treści utworu, dokonanego oczywiście na potrzeby uczniów, czyli bardzo uproszczonego.

Ogólnie wiesz już, o czym jest Apokalipsa św. Jana.

Teraz obejrzyj proszę w skupieniu dwuczęściwy filmik rysunkowy ze znanej Ci już serii.Nie zniechęcaj się, jeśli czegoś nie będziesz rozumiał - wszak Apokalipsa jest ksiegą tajemnic. To wizja, nie oczekuj więc zwartej i logicznej fabuły. Zwróć za to szczególną uwagę na symbolikę.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/J7yKN-mN5B4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Apokalipsa w sztuce

W przededniu 1500 r., jako wyraz niepokojów związanych z przełomową datą, w roku 1498 powstał cykl drzeworytów Albrechta Dürera Apokalipsa. Temat świata wydawał się wówczas przerażająco aktualny: upadek autorytetu cesarstwa i papiestwa, drastyczny spadek wartości pieniądza, wojny domowe, powstania chłopskie, epidemie dżumy i syfilisu – przekonywały o bliskim sądzie bożym.

oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim Śmierć

a oto czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę

I wyszedł inny koń – barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali – i dano mu wielki miecz

Przeczytaj fragmenty Apokalipsy św. Jana

oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk. I dano mu wieniec, i wyruszył jako zwycięzca, by [jeszcze] zwyciężać

Na następnym slajdzie znajdziesz drzeworyt Albrechta Dürera obrazujący ten fragment. W podręczniku tę ilustrację będziesz miał lepszej jakości. Zajrzyj do niego. Następnie prześledź powoli inforamcje zawarte w ramkach na kolejnych slajdach, porównując cały czas czytane wiadomości z drzeworytem.

Prześledź odpowiednie symbole literowe i zinterpretuj symbolikę postaci.

Prześledź kolory dominujące w przeczytanym fragmencie Apokalipsy i określ ich znaczenie.

Liczby pojawiające się w poznanym fragmencie i ich symbolika

SYMBOLIKA LICZBsiedem - liczba doskonała, oznaczająca pełnięsześć - niedoskonałośćtrzy i pół (połowa 7) - cierpienie, czas próbycztery - świat stworzony (4 strony świata)dwanaście - Izrael tysiąc - bardzo dużo

Baranek - Jezus ChrystusSmok - szatanBestia - ucieleśnienie zła, zaprzeczenie boskiej doskonałościJeździec z łukiem - zwycięstwoJeździec z mieczem - wojnaJeździec z wagą -głódJeździec z trójzębem - śmierćBabilon - zepsucie, miejsce, gdzie panuje grzechNowe Jeruzalem - rzeczywistość po zwycięstwie dobra nad złemWielka Nierządnica - grzech, żądzaNiewiasta - Matka Boża, ale też lud Boży

SYMBOL

SYMBOLIKA W APOKALIPSIE

Porównaj dwie wizje końca dziejów: z drzeworytu Albrechta Dürera oraz wiersza Czesława Miłosza Piosenka o koncu świata.Pracę sporządź w zeszycie.

OBOWIĄZKOWO

ZADANIE DLA CIEBIE

Wysłuchaj piosenek, których tekst nawiązuje do Apokalipsy. Przygotuj analizę i interpretację jednej z nich.Pamietaj, że ma to być TWOJA praca!Opracowań w internecie znajdziesz dużo, i nie bedzie nic złego w tym, jeśli je przeczytasz, nim sam zaczniesz interpretować.Ale pamietaj - przygotowana przez Ciebie praca ma być samodzielnie sporządzona Twoim stylem.Przygotuj taką wypowiedź ustnie i zaprezentuj klasie podczas naszego spotkania w Meet.

ZADANIE DLA CHĘTNYCH

I to już wszystko... Do następnego spotkania:)