Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

rozpoznać

Syna Bożego

* Nie znali prawdziwego Boga.

* Pismo Święte nazywa ich Mędrcami, podkresla, że byli wykształceni i potrafili wyjaśniać różne zjawiska

* Byli przekonani, że udają się do króla żydowskiego, datego zadawali pytania na dworze Heroda.

* Przybysze pochodzili ze wschodu.

W Jezusie narodzonym w Betlejem rozpoznali Mesjasza nie tylko pasterze.

* Dopiero w VI w. zaczęto ich nazywać królami, a pierwsza zmianka o ich imionach - Kacper, Melchior, Baltazar - pochodzi z VIII w.

MIRRA - oznacza nature ludzką.

ZŁOTO - oznacza godność królewską Jezusa.

KADZIDŁO - oznacza naturę boską Jezusa.

* Nie wiemy, ilu Mędrców przybyło ze wschodu. Stosownie do złożonych darów w Kościele utrwaliło się przekonanie, że było ich trzech.

Mędrcy dotarli do celu, ujrzawszy Jezusa, oddali Mu pokłon i złożyli trzy dary, które mają charakter symboliczny:

Gdy przybyli do Betlejem, Dziecie miało już kilka miesięcy. Święta Rodzina mieszkała już w domu.

* WIARA JEST POSŁUSZEŃSTWEM PANU BOGU *

* Mędrcy są przedstawicielami całej ludzkości. Bóg chce zbawić wszystkich ludzi, dlatego chce dać sie im poznać przez swojego Syna, by mogli uwierzyć.

* Również zmianą życia, po spotkaniu Zbawiciela - prawdziwego Boga.

* Było to możliwe, bo otworzyli swoje serca na objawienie się Boga.

* Każdy kto uwierzy, powinien iść za przykładem Mędrców "inną drogą" - drogą posłuszeństwa Panu Bogu, drogą wiary.

* Zmiana trasy moze oznaczać nie tylko chęć uniknięcia spotkania z Herodem, który czuł się zagrożony narodzinami nowego króla.

Ewangelista podaje, że Mędrcy po nakazie otrzymanym we śnie powrocili do swojego kraju inną drogą

* WSPÓŁCZEŚNIE UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO OBCHODZIMY 6 STYCZNIA *

* W IV w. zaczęto obchodzić oddzielnie uroczystość Bożego Narodzenia.

* Zaczęto je obchodzić już w III w.

* Ówcześni chrzescijanie pod pojęciem Epifanii rozumieliwięc: Boże Narodzenie i pokłon Mędrców oraz dwa inne wydarzenia, poprzez które Bóg daje się poznać ludziom (chrzest Jezusa w Jordanie i pierwszy cud w Kanie Galilejskiej).

* W wiekach późniejszych wyodrębniło się oddzielnie święto Chrztu Pańskiego.

* Jest jednym z najstarszych świąt w Kościele

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO(TRZECH KRÓLI) zwane EPIFANIĄ

* W Kościele odbywa się poświęcenie wody, kadzidła i kredy.

* Szczególnie też za misjonarzy i misjonarki głoszących Chrystusa światu.

* Podczas kolędy kapłan modli się razem z domownikami o Boże błogosławieństwo. Nakrywa się stół białym obrusem, zapala świece i umieszcza krzyż oraz wodę święconą.

* Dziękuje się wtedy za dar wiary i modli się szczególnie za tych, którzy nie poznali jeszcze Chrystusa jako Zbawiciela.

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGOmożna nazwać świętem wiary.

Podkreśla on zaangażowanie dzieci w przekazywanie dobrej nowiny o narodzeniu Mesjasza.Wyrazem tego jest udział wielu dzieci w dziele "Kolędnicy misyjni". Dzieci śpiewają kolędy i przedstawiają jasełka przekazują prawdę o Bożym Narodzeniu.Przy tej okazji zbieraja ofiary, które przeznaczają na pomoc dzieciom z krajów misyjnych.W TEN SPOSÓB DZIELĄ SIĘ SWOJĄ MIŁOŚCIĄ, A PRZEZ TO DAJA ŚWIADECTWO, ŻE KIERUJĄ SIĘ NAJWAŻNIEJSZYM CHRYSTUSOWYM PRAWEM MIŁOŚCI.

* STARAJMY SIĘ DZIEKOWAĆ BOGU ZA DAR WIARY NIE TYLKO SŁOWAMI, ALE I ŻYCIEM.NIE TYLKO W UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO, ALE CODZIENNIE. *

W uroczystość OBJAWIENIA PAŃSKIEGOobchodzimy takżeŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY DZIECI

EPIFANIA TO OBJAWIENIE SIĘ BOGA LUDZIOM.

NOTATKA