Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

BATXILLERATARTÍSTIC

TOUR VIRTUAL DE L'ESCOLA

Clica sobre per veure què és I+TREC

TREC (Taller de Recerca Creativa):Matèria específica de centre, on es desenvolupa el Treball de Recerca a través dels itineraris.

1r

2n

ITINERARIS:Opcions formatives que ofereix el centre amb tres especialitats (Artística, Disseny, Audiovisual)

I+TReC

ENRERE

BATXILLERAT

1r

2n

ENRERE

BATXILLERAT

Matèries

1r

ENRERE

Cultura Audiovisual

Dibuix Tècnic

Itinerari

Dibuix Artístic

Disseny

Itinerari de Disseny

Expressió Artística

Itinerari d'Expressió Artística

TReC

Taller de Recerca Creativa

I+TReC

Educació FísicaLlengua CastellanaLlengua CatalanaLlengua AnglesaFilosofiaTutoria

Projectes Artístics

Comunes

Teòric

Tecnològic

Producte

Gràfic

Dibuix

Volumètric

BATXILLERAT

1r

2n

Perfils

Perfils

Perfils

ENRERE

o

o

itinerari

itinerari

itinerari

Modalitat

Modalitat obligatòria

Optativa anual

2 optatives trimestrals

Volum

Audiovisual

Itinerari d'Audiovisuals

Es tria una de les tres en relació a l'itinerari a seguir

Modalitat

Comunes

Matèries

1r

Optatives

ENRERE

ENRERE

Matèries

1r

Educació FísicaLlengua CastellanaLlengua CatalanaLlengua AnglesaFilosofiaTutoria

Comunes

Cultura Audiovisual

Matèries

1r

Modalitat

Dibuix Tècnic

Dibuix Artístic

Volum

Itineraris

ENRERE

Volum

Cultura Audiovisual

Dibuix Tècnic

Obligatòria

Projectes Artístics

Es tria una de les tres

Es tria una de les tres

Matèries

1r

Optatives

iTINERARI

Es tria un dels tres: Audiovisual, Disseny o Expressió artística

ENRERE

TReC

Audiovisual

Disseny

Expressió Artística

Franja 2

Franja 3

DAO

Videoart

Animació 2D

Estudis de Gènere

Franja 1

(Anual)

Maquetisme

Realitat Virtual

Ciutadania,política

Serigrafia

Es tria una de les tres

Es tria una de les tres

Es tria una de les tres

Es tria una de les tres

ENRERE

Disseny

BATXILLERAT

CurtmetratgesVideoclipsVideojocsCòmics

Disseny de productesDisseny d'espais / personatgesDisseny de moda...

PinturaEsculturaDibuixArt Urbà...

1r

= Taller de Recerca Creativa

TReC

Audiovisual

Disseny

Expressió Artística

BATXILLERAT

Matèries

2n

ENRERE

Optativa

Modalitat

Llengua Castellana Llengua Catalana Llengua Anglesa Història de la Filosofia Història Treball de RecercaTutoria

Comunes

Fonaments de les Arts

Dibuix Artístic II

BATXILLERAT

2n

I+TReC

ODS

Optativa trimestrals

ENRERE

Triar

Modalitat obligatòria

o

TGP

Disseny

Es tria una de les dues: Cultura Audiovisual o Disseny

Es tria una de les tres

Modalitat

Comunes

2n

Matèries

Optatives

ENRERE

Llengua CastellanaLlengua CatalanaLlengua AnglesaHistòria de la FilosofiaHistòriaTreball de RecercaTutoria

Comunes

ENRERE

2n

Matèries

Modalitat

2n

Matèries

Optativa

Dibuix Artístic II

Disseny

ENRERE

Triar

Disseny

TGP

Obligatòria

Fonaments de les Arts

Tria una de les dues

Es tria una de les tres

Es tria una de les tres

2n

Matèries

iTINERARI

ENRERE

Optatives ODS

Entorn Sostenible

Població i Prosperitat

Pau, justícia i corresponsabilitat

Presentació de sol·licituds del 19 al 25 d'abril de 2024

PREINSCRIPCIÓ

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/inici/

Del 22 de juny al 3 de juliol de 2024

Matrícula ordinària

Criteris generals:50 punts: Germans/es escolaritzats al centre, o pares/tutors legals que hi treballen en aquell moment.Proximitat geográfica:30 punts*: Si es resideix al municipi de Barcelona (Barcelona ciutat).20 punts*: Lloc de treball del pare, mare o guardador de fet, treballen al municipi de Barcelona (Barcelona ciutat).15 punts: El pare, mare o tutors són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. Expedient acadèmic del cursos acabats d’ESO: Qualificació mitjana dels cursos finalitzats de l'ESO (de 1r a 3r d'ESO) amb 2 decimals es suma a la puntuació obtinguda pels altres criteris. Exemple: mitjana ESO 7,15 i resideix a Barcelona, serien 37,15 punts.

Criteris d’assignació de vacants

*Per aquests criteris no es pot acumular més d'una puntuació, malgrat que s'acompleixi més d'un dels supòsits previstos.

Criteris complementaris: (Desempat)Només en el cas que, segons els criteris anteriors, hi hagués un empat, es tindrien en compte els criteris complementaris següents: 10 punts: Família nombrosa/monoparental.10 punts: Pare, mare, tutor/a treballin al centre.10 punts: Ser bessó o trigemin.10 punts: Alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar.10 punts: Membre de la família tingui una discapacitat superior al 33%.10 punts: Acreditació de condició de víctima de violència de gènere o terrorisme.

Criteris d’assignació de vacants

Criteris d’adjudicació

  • 1a opció
  • 2a opció (si ens poseu com a segona opció és difícil entrar)

Criteris d’adjudicació

PREGUNTES FREQÜENTS

Amb quants punts van entrar a l'escola els últims el curs passat?36,20. Si no tens cap punt, tens alguna opció per entrar-hi? Amb 0 punts impossible, a la nostra escola, com a mínim has d'haver aprovat l'ESO. Es pot fer la sol·licitud al Batxillerat i a un cicle mitjà? Sí, perquè són 2 ensenyaments diferents, el que NO ES POT FER és 2 sol·licituds de Batxillerat o de CFGM, sí que poden posar fins a 10 opcions a cada sol·licitud, però del mateix ensenyament, i variant el cicle i el centre. Quin percentatge es queda fora?Un 30-40% (un de cada 3), acostumen a venir 100 persones per a seixanta places. Places disponibles? Acostumen a estar al voltant de 60-70. Depèn del càlcul de repetidors que faci l'equip docent de batxillerat. Els criteris complementaris sumen als generals? NO: els criteris complementaris serveixen per donar prioritat, en cas d'empat amb els criteris generals. Quina és l'àrea d'influència? Barcelona CIUTAT: per tant, no són àrea de influència ni Badalona, ni Santa Coloma, ni L'Hospitalet.

Quantes places tenim a Grau mitjà? Acostumen a estar al voltant de 20-26. Depèn del càlcul de repetidors que faci l'equip docent del Cicle, però recordeu que han de fer la prova específica, i que s'han d'apuntar del 15 al 25 de març. Si són germans escolaritzats als cicles, també tenen punts? SÍ, si ja estan matriculats. NO, si es preinscriuen al mateix temps.Si truquen 23 de maig (llista provisional) , ens podem informar si tenim moltes inscripcions amb més de 30 punts? (per no posar aquesta opció a la sol·licitud)És millor fer-ho abans, són molts els que s'apunten a l'últim moment.Si no són de Barcelona, tenen possibilitats?Mínimes, sempre n'entra algun, normalment quan truquem de llista d'espera, per tant, acostumen a esperar molt temps.Quantes opcions poden posar en la sol·licitud?Fins a 10.Quins són els centres adscrits?No en tenim.Si fan batxillerat a l'escola, després tenen preferència per passar a un cicle superior?La normativa no ho contempla.

Criteris d’adjudicació

PREGUNTES FREQÜENTS

La nota de la ESO suma sobre 10 als punts? Sí, però com a mínim ha d'haver aprovat l'ESO (en el moment de fer la matrícula), sinó no té plaça, encara que la resta de punts s'enfili fins als núvols. La preinscripció és electrònica? Com saben si són admesos? Sí, però li diuen telemàtica. L'aplicatiu va enviant correus electrònics informatius, seguint el calendari oficial de preinscripció i matrícula, a l'adreça electrònica, si l'han posat malament, no en rebran cap, i de vegades no s'entenen bé, però poden trucar per fer-nos consultes, i igualment anirem penjant les llistes "anonimitzades" (això vol dir que el nom de l'alumne serà "NNC1C2", amb 2 lletres del nom i 2 de cada cognom) al web del centre.

Criteris d’adjudicació

PREGUNTES FREQÜENTS