Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Односне реченице

Ово су зависне реченице које ближе одређују именички појам на који се односе.

Односне реченице

Купио је што су му рекли.

Ко се труди, успеће.

односних реченица

Примери

Размишљао је о њој, о девојци у коју је био заљубљен до ушију.

Купио је кућу какву је желео.

односних реченица

Примери

5) Служба апозитива

3) Служба атрибута

2) Служба објекта

4) Служба апозиције

1) Служба субјекта

односних реченица

Служба

Тада би реченица гласила: Марко нема проблема на крају полугодишта.

Ко је учио редовно, нема проблема на крају полугодишта.

Коју службу има именица "штедиша"? Ту исту службу има и односна реченица.

Тада би реченица гласила:Штедиша има.

Односну реченицу "Ко штеди" можемо да заменимо речју "штедиша".

Ко штеди, има.

Коју службу има именица "Марко"? Ту исту службу има и односна реченица.

Односну реченицу "Ко је учио редовно" можемо да заменимо речју "Марко".

у служби субјекта

Односне реченице

Тада би реченица гласила: Увек је желео слободу..

Увек је желео шта други имају.

Коју службу има именица "чоколаду"? Ту исту службу има и односна реченица.

Тада би реченица гласила:Купио је чоколаду..

Односну реченицу "шта је желео" можемо да заменимо речју "чоколаду".

Купио је шта је желео.

Коју службу има именица "слободу"? Ту исту службу има и односна реченица.

Односну реченицу "шта други имају" можемо да заменимо речју "слободу".

у служби објекта

Односне реченице

Коју службу има придев "дивна"? Ту исту службу има и односна реченица.

Тада би реченица гласила:Србија је земља дивна.

Односну реченицу "коју смо само могли пожелети" можемо да заменимо речју "дивна".

Србија је земља коју смо само могли пожелети.

у служби атрибута

Односне реченице

Србији, коју смо само могли пожелети, треба наша помоћ да би било још боља.

Коју службу има синтагма "дивној земљи"? Ту исту службу има и односна реченица.

Тада би реченица гласила:Србији, дивној земљи, треба наша помоћ да би била још боља..

Односну реченицу "коју смо само могли пожелети" можемо да заменимо синтагмом "дивној земљи".

у служби апозиције

Односне реченице

Ако се реченица уведена речима КАД и ГДЕ односи на именички појам, онда је односна. Ако реченица уведена речима КАД и ГДЕ односи на глагол главне реченице, она је временска и месна.

Понекад односне реченице могу бити уведене речима КАД и ГДЕ.Тада ће личити на временске и месне.

Немој их помешати!

Временске реченице

Кад ходаш, .не застајкујеш.

Ово је доба године кад се лепо осећамо.

Где си одлучио, иди.

Месне реченице

Србија је земља где желим пристојно да живим.

Односне реченице

Хвала!