Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

(DOM CHLEBA)

miejsce narodzin jezusa

Bet lehem

miasto przekazano Palestyńczykom

1967 r.

niektóre fakty

Historia Betlejem

miasto zajął Izrael

1967 r.

po wygnaniu Żydów z Izraela grotę narodzin Jezusa obudowano świątynią Adonisa

lata '30. II w.n.e.

z miasta Betlejem pochodzi król Dawid

ok. X w.p.n.e.

cesarz Konstantyn i jego matka Helena budują Bazylikę Narodzenia Pańskiego kilka razy w ciągu wieków przebudowywaną i przejmowaną z rąk do rąk

IV w.n.e.

Narodziny Jezusa

kilka lat p.n.e.

ślady osadnictwa w rejonie Betlejem

ok. 5 tys. lat p.n.e.

Na zdjęciu: Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem

To miejscowość w Izraelu położona 10 km na południe od Jerozolimy. Nazywana jest Betlejem Judzkim - znajduje się w regionie Judea. Nazwa pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza "dom chleba". Jest to miejsce urodzin Jezusa kilka lat przed naszą erą. Z tego miasta pochodził także biblijny król Dawid. Obecnie Betlejem znajduje się w Autonomii Palestyńskiej - wydzielonej części Izraela, zarządzanej przez Palestyńczyków.

Betlejem

Na zdjęciu: Grota Narodzenia w Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem

Według tracyji miejsce urodzenia Jezusa. Grota znajduje się w bazylice zbudowanej w IV wieku przez cesarza Konstatntyna i jego matkę, Helenę.

Grota Narodzenia

Informacje o narodzeniu Jezusa znajdują się w Ewangelii według św. Mateusza (Mt 1-2) i w Ewangelii według św. Łukasza (Łk 1-2).Nie znamy dokładej daty urodzin Jezusa. Prawdopodobna data to kilka lat przed naszą erą.

Narodzenie Jezusa

Betlejem znajduje się na Bliskim Wchodzie, w państwie Izrael, 10 km na południe od Jerozolimy, stolicy tego kraju.

Betlejem