Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

START

śpiewajmy i grajmy

10 PRZYKAZAŃ

9 CHÓRÓW

8 BŁOGOSŁAWIEŃSTW

7 SAKRAMENTÓW

6 stągwi

5 PRZYKAZAŃ

4 EWANGELISTÓW

VIDEO

3 KRÓLÓW MAGÓW

WOŁEK I OSIOŁEK

JEDEN BÓG

Na dzisiejszej lekcji poprzez śpiew utrwalisz sobie wiadomości biblijne.

Wysłuchaj

bóg w trzech osobach

Chrześcijanie są ochrzczeni w „imię” – a nie „w imiona” – Ojca i Syna i Ducha Świętego, ponieważ jest tylko jeden Bóg, Ojciec wszechmogący, i Jego jedyny Syn, i Duch Święty. Trójca Święta jest jednością. Nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech Osobach. Osoby Boskie nie dzielą między siebie jedynej boskości, ale każda z nich jest całym Bogiem.

Zwierzęta obecne w stajence betlejemskiejprzy narodzinach Jezusa.

wołek i osiołek

Opis pokłonu Mędrców znajduje się tylko w Ewangelii Mateusza (Mt 2,1-12). Ewangeliczna historia Mędrców (astrologów, magów) opowiada o cudzoziemcach (ich liczba nie jest znana – w przekazach biblijnych mówi się jedynie o trzech darach i to na tej podstawie wysnuwa się potocznie przyjętą liczbę trzech mędrców), którzy, wiedzeni gwiazdą, wyruszyli w drogę do Jerozolimy, na dwór Heroda, gdyż nie wiedzieli gdzie ma się narodzić nowy król (dwór królewski wydawał się najbardziej oczywistym miejscem), aby złożyć pokłon i dary narodzonemu królowi żydowskiemu.

3 magów

Św. Łukasz (wół): był z zawodu lekarzem. Słynął z bardzo szczegółowych opisów, również medycznych. Jego Ewangelia kojarzona jest z ogromną precyzją i mozolną pracą, którą musiał włożyć w te opisy - niczym wół. Na pierwszy plan wychodzi w niej "ofiarność", a wół był dla Żydów właśnie jednym ze zwierząt ofiarnych. Św. Mateusz (skrzydlaty człowiek): zanim poznał Jezusa był celnikiem, jednym z najbardziej nienawidzonych i pogardzanych ludzi w kulturze żydowskiej. Jezus spojrzał na niego z miłością i powołał go na swojego ucznia. To dzięki Chrystusowi Mateusz odkrył swoją godność ludzką i dziecięctwo Boże. W Jezusie widział przede wszystkim człowieka, w którym wypełniają się wszystkie proroctwa mesjańskie. Św. Mateusz bardzo dokładnie opisywał również zwyczaje żydowskie i obrzędowość. Jego Ewangelia podkreśla wagę człowieczeństwa, a rozpoczyna ją od dokładnego zbadania genealogii Jezusa Chrystusa i opisu jego narodzin.Św. Marek (lew): jego Ewangelia rozpoczyna się od spotkania Jana Chrzciciela z Jezusem. Pominął on dzieciństwo Jezusa i ukazał go od razu w czynie, jako potężnego Syna Bożego. Napisał ją bardzo prostym językiem. Marek widzi Jezusa jako lwa z pokolenia Judy. Słowa Ewangelii spisał na podstawie opowieści samego św. Piotra. Św. Jan (orzeł): był umiłowanym uczniem Jezusa, który spoczywał na Jego ramieniu podczas ostatniej wieczerzy. Z racji swego młodego wieku nie był zapewne wtedy poważnie traktowany przez starszych Apostołów. Jednak to on był przy Jezusie w najważniejszym momentach życia i śmierci.Jan dużo obserwował i słuchał, dlatego jego Ewangelia jest też najbardziej symboliczna i teologiczna. W Jego oczach Jezus był przede wszystkim Bogiem. Bardzo dużo poświęcił opisowi Jego męczeńskiej śmierci i zmartwychwstania. Jan był cichym towarzyszem o niezwykle wyostrzonym wzroku i zdolności obserwacji, posługiwał się wzniosłymi symbolami, dlatego też widziany jest jako orzeł, który wznosi się ponad to, co ludzkie. Jest też zwiastunem ponownego przyjścia Syna Bożego na końcu czasów. Jan był najbliżej Boga, niczym orzeł jest blisko samego słońca, które go nie oślepia

4 ewangelistów

Pięć przykazań kościelnych.

Świętami nakazanymi w Polsce, poza wszystkimi niedzielami, są: 1.Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia) 2.Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia) 3.Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia) 4.Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało (3 czerwca 2021) 5.Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) 6.Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada).

Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.

Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

1 2

W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

Ile wody zamienił w wino Jezus w Kanie Galilejskiej? „Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, (..). Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi.” Jana 2,1-7. W grece mamy tu słowo „μετρητὰς” (metras). Jest to grecka jednostka miary objętości płynów. W czasach Jezusa była powszechnie stosowana na terenie Imperium Rzymskiego i była równa 39,39 litrom płynu. Jegno naczynie do obmywań pomieściło więc 78,78 litra (2 miary) lub ponad 118 litrów (3 miary). Mnożąc to przez ilość stągwi mamy w wersji minimum 472,68 litra wina, a wersji maksimum 709 litrów wina ! Ile to daje butelek? Butelka wina to zwykle 0,75 litra. Mamy więc minimum daje to 630 butelek a maks 945. Jak Pan daje, to naprawdę hojną ręką.

6 stągwi kamiennych

7 Sakramentów

przypomnij sobie 1 z 8 błogosławieństw

Hierarchię tę rozwinął w swoim przepowiadaniu św. Dionizy, bezpośredni uczeń św. Pawła. Nie jest ona dogmatem wiary, ale pomaga zrozumieć związek aniołów z Bogiem i z nami. Serafini .To ci, którzy pałają miłością Bożą. Ze względu na swoją świętość są najbliżej tronu Boga. Są na Jego wyłączne usługi i po wieczne czasy zanurzone są w miłości Boga. Cherubini. To anioły, które posługują jako miecze Boga. W prawej ręce trzymają ognisty miecz, a ubrane są w czyste, błyszczące światło. Strzegą chwały Boga. Ponadto otaczają tron papieża i pilnują wejścia do raju. Trony. Zanoszą do Trójcy wszystkie Świętej modlitwy i poświęcenia, które wznoszone są do nieba we wszystkich krajach, diecezjach i zakonach, uświęcając je własną modlitwą. Asystują biskupom, narodom i wspólnotom zakonnym. Panowania. Towarzyszą tym wszystkim, którzy wysilają się, by szerzyć Królestwo Niebieskie. Polecane są im osoby, które wykładają na wyższych uczelniach, mówią do ludzi, misjonarze i przełożeni zakonni. Zwierzchności. Są aniołami świątyń i parafii. Przed Najświętszym Sakramentem nieustannie śpiewają „Święty”, modląc się w ten sposób za wspólnotę parafialną. Adorują Jezusa w Najświętszym Sakramencie, szczególnie tam, gdzie jest On porzucony. Władze. Służą kapłanom i dbają o ich pragnienie wzrastania w doskonałości. Dlatego jeśli ich gorliwość słabnie, anioły te rozniecają ją na nowo. Cnoty. Bóg wysyła je wszystkim tym, którzy wysilają się, by być lepszymi. Archanioły Michał, Gabriel i Rafał to posłannicy Boga i opiekunowie. To jedyne anioły, które znamy z imienia. Aniołowie Stróżowie. Św. Bazyli Wielki mówił: „każdy wierny ma u swego boku anioła jako obrońcę i przewodnika, by doprowadzić go do życia”. To prawdziwy towarzysz, którego Bóg postawił na ścieżkach naszego życia. Jest najlepszym przyjacielem człowieka. „Bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień” (Ps 91, 11-12). Ich święto przypada 2 października.

9 chórów anielskich

BOŻYCH

10 PRZYKAZAŃ