Want to make creations as awesome as this one?

Google Slides מדריך לשימוש במצגת

Transcript

מכללת סמינר הקיבוצים

פדגוגיה דיגיטלית

ליאת ראובן

LET'S SLIDE WITH

Google Slides

שיתוף

יצירה

כניסה

#3

#2

#1

מדריך- צעד אחר צעד

Drive לחץ על

לחץ על תשע הנקודות

Subtitle

התחבר לחשבון הגוגל שלך: הקלד כתובת מייל וסיסמה

נלחץ על Google Slides

בסביבית הדרייב נלחץ על כפתור חדש

הוספת סרטון

הוספת אובייקטים מונפשים

הוספת הנפשה במעבר בין שקופיות

הוספת שקופית חדשה

הוספת היפר קישור

הוספת תמונה

הוספת טקסט

כתיבת שם למצגת

בחירת עיצוב

תפריט יצירה

ניתן בכל שלב לשנות את עיצוב המצגת על ידי לחיצה על כפתור עיצוב ובחירת תבנית אחרת

בחירת עיצוב

עם הכניסה למצגת יפתח באופן אוטומטי חלון אפשרויות לבחירת תבניות שונות לעיצוב המצגת

המצגת נשמרת באופן אוטומטי

אפשרות 2מחיקת המילים 'מצגת ללא כותרת' וכתיבת שם למצגת

כתיבת שם למצגת

אפשרות 1הקלקה פעמיים על המשפט 'מצגת ללא כותרת' תוסיף באופן אוטומטי שם למצגת בהתאם לכותרת הראשית שבשקופית הראשונה

בחירת צבע הגופן

בחירת גודל הגופן

בחירת סוג גופן הכתיבה

כאשר נעמוד על תיבת הטקסט הרצויה יופיע סרגל העריכה

הוספת טקסט

לחיצה על אייקון הוספת תמונה

בלחיצה על אייקון הוספת תמונה יפתחו מספר אפשרויות להעלאת תמונה למצגת

הוספת תמונה

נלחץ על בחירה

נלחץ על הסרטון

נדביק את כתובת האתר בחלונית

נלחץ על סרטון

נלחץ על הוספה

הוספת סרטון

לסיום נלחץ על החלה

נדביק את הקישור בחלונית שנפתחה

נלחץ על אייקון הקישור

נלחץ על שלוש הנקודות בסרגל

נסמן את המשפט אליו נרצה לשייך את הקישור

הוספת היפר קישור

נלחץ על סימן החץ כדי לבחור בפריסה שונה של השקופית

נלחץ על סימן הפלוס כדי להוסיף שקופית חדשה

הוספת שקופית חדשה

נלחץ על הפעלה לצורך הדגמת ההנפשה

נבחר את ההנפשה הרצויה במעבר בין השקפים

הוספת הנפשה במעבר בין שקופיות

נלחץ על הפעלה לצורך הדגמת ההנפשה

שלבים להוספת הנפשה בתוך השקופיתא.לבחור את תיבת הטקסט הרצויהב.ללחוץ על הוספת הנפשהג.לבחור את ההנפשה הרצויה מתוך הרשימה הנפתחת

הוספת אובייקטים מונפשים

נלחץ על שינוי ההרשאה לשיתוף עם כל מי שיש לו את הקישור

נלחץ על כפתור השיתוף הנמצא בצד שמאל של המסך

שיתוף באמצעות שליחת קישור

שיתוף המצגת

הגדרות שיתוףהרשאת צפייה- המשתתף יכול רק לצפות במצגת, ללא אפשרות לעריכההרשאת תגובה- המשתתף יכול להוסיף תגובה לצד השקופיות, ללא אפשרות לעריכה-הרשאת עריכההמשתתף יכול לערוך את המצגת, לכתוב בה ואף לשנות את הרשאות השיתוף

שיתוף המצגת

גם משתתף שאין ברשותו חשבון גוגל יכול לעבוד במצגת בהתאם להרשאות השיתוף שהוגדרו לעבודה בה

ניתן לשלוח את הקישור ללומדים באמצעות הצ'אט בשיעור סינכרוני, במוודל, בוואטסאפ, במייל וכדומה

שיתוף המצגת

שיתוף באמצעות כתובת המייל של המשתתף

הקלדת כתובת המייל או בחירת כתובת המייל מתוך הרשימה הנפתחת

שיתוף המצגת

עם הלחיצה על כפתור השליחה תישלח הודעה לכתובת המייל של האדם איתו שותפה המצגת

בחירת ההרשאה לשיתוף

שיתוף המצגת