Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

kodeks pracy

kodeks cywilny

kodeks cywilny

PRACOWNIK I PRACODAWCA

zleceniodawca i zleceniobiorca

zobacz poprawne rozwiązanie

Osoba wykonująca dzieło i osoba zlecająca wykonanie dzieła

Dokument regulujący umowę

Umowa zlecenie

Umowa o dzieło

Umowa o pracę

Osoby zawiązująceumowę

Przeciągnij prawidłową odpowiedź w odpowiednią rubrykę tabeli.

kodeks pracy

kodeks cywilny

kodeks cywilny

Dokument regulujący umowę

Umowa zlecenie

Umowa o dzieło

Umowa o pracę

PRACOWNIK I PRACODAWCA

zleceniodawca i zleceniobiorca

Osoby zawiązująceumowę

To jest prawidłowe rozwiązanie - czy na poprzednim slajdzieudało Ci się dopasować właściwe odpowiedzi?

PRZEJDź DO KOLEJNEGO PYTANIA

Osoba wykonująca dzieło i osoba zlecająca wykonanie dzieła

zobacz poprawne rozwiązanie

Umowa zlecenie

Umowa o dzieło

Umowa o pracę

Pracownik zgadza się na wykonywanie Obowiązków zawartych w umowie, w określonym miejscu i czasie, a pracodawca zobowiązuje się do przestrzegania kodeksu pracy i wypłaty terminowego wynagrodzenia.

Zleceniobiorca wykonuje czynności zawodowe określone w umowie zleceniu, a zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty za świadczoną pracę.

Przeciągnij prawidłową odpowiedź w odpowiednią rubrykę tabeli.

zobowią-zania stron

Osoba wykonująca dzieło zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła materialnego (np. przedmiotu) lub niematerialnego (np. wykonanie logotypu), a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia.

PRZEJDź DO KOLEJNEGO PYTANIA

Umowa zlecenie

Umowa o dzieło

Umowa o pracę

Pracownik zgadza się na wykonywanie obowiązków zawartych w umowie, w określonym miejscu i czasie, a pracodawca zobowiązuje się do przestrzegania kodeksu pracy i wypłaty terminowego wynagrodzenia.

Zleceniobiorca wykonuje czynności zawodowe określone w umowie zleceniu, a zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty za świadczoną pracę.

zobowią-zania stron

To jest prawidłowe rozwiązanie - czy na poprzednim slajdzieudało Ci się dopasować właściwe odpowiedzi?

Osoba wykonująca dzieło zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła materialnego (np. przedmiotu) lub niematerialnego (np. wykonanie logotypu), a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia.

zobacz poprawne rozwiązanie

Umowa zlecenie

Umowa o dzieło

Umowa o pracę

Przeciągnij prawidłową odpowiedź w odpowiednią rubrykę tabeli.

CZAS WSPÓŁPRACY

Czas współpracy jest zależny od umowy:- umowa na okres próbny (MAKSYMALNIE 3-MIESIĘCZNY)- umowa na czas określony (np. 1 rok, 2 lata)- umowa na czas nieokreślony

Umowa określa, do kiedy dzieło ma zostać oddane.

W umowie określony jest czas obowiązywania umowy. Może być to czas określony lub nieokreślony (częściej jest to czas określony).

PRZEJDź DO KOLEJNEGO PYTANIA

Umowa zlecenie

Umowa o dzieło

Umowa o pracę

To jest prawidłowe rozwiązanie - czy na poprzednim slajdzieudało Ci się dopasować właściwe odpowiedzi?

Czas współpracy jest zależny od umowy:- umowa na okres próbny (MAKSYMALNIE 3-MIESIĘCZNY)- umowa na czas określony (np. 1 rok, 2 lata)- umowa na czas nieokreślony

CZAS WSPÓŁPRACY

Umowa określa, do kiedy dzieło ma zostać oddane.

W umowie określony jest czas obowiązywania umowy. Może być to czas określony lub nieokreślony (częściej jest to czas określony).

zobacz poprawne rozwiązanie

Miejsce i czas pracy są ustalane w zależności od potrzeb zleceniodawcy.

Miejsce pracy jest określone przez pracodawcę.Pracownika obowiązuje harmonogram czasu pracy.

Umowa zlecenie

Umowa o dzieło

Umowa o pracę

Przeciągnij prawidłową odpowiedź w odpowiednią rubrykę tabeli.

miejsce i czas pracy

Miejsce jest określane w zależności od potrzeb zleceniodawcy - często dowolne.Czas pracy: Ważne, aby dostarczyć gotowe dzieło w terminie określonym w umowie.

PRZEJDź DO KOLEJNEGO PYTANIA

Miejsce i czas pracy są ustalane w zależności od potrzeb zleceniodawcy.

Miejsce pracy jest określone przez pracodawcę.Pracownika obowiązuje harmonogram czasu pracy.

Umowa zlecenie

Umowa o dzieło

Umowa o pracę

To jest prawidłowe rozwiązanie - czy na poprzednim slajdzieudało Ci się dopasować właściwe odpowiedzi?

Miejsce jest określane w zależności od potrzeb zleceniodawcy - często dowolne.Czas pracy: Ważne, aby dostarczyć gotowe dzieło w terminie określonym w umowie.

miejsce i czas pracy

zobacz poprawne rozwiązanie

Minimalna stawka godzinowa (27,70 zł brutto w 2024) lub więcej.

Umowa zlecenie

Umowa o dzieło

Umowa o pracę

WYSOKOŚĆ: MINIMALNE OFICJALNE WYNAGRODZENIE (4242 ZŁ BRUTTO W 2024) LUB WIĘCEJ + DODATEK ZA NADGODZINY, PRACĘ W PORZE NOCNEJ I ZA PRACĘ W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA ORAZ DODATKOWE DNI WOLNE

Przeciągnij prawidłową odpowiedź w odpowiednią rubrykę tabeli.

Określone przez strony podpisujące umowy.

wynagro-dzenie

PRZEJDź DO KOLEJNEGO PYTANIA

Minimalna stawka godzinowa (27,70 zł brutto w 2024) lub więcej.

Umowa zlecenie

Umowa o dzieło

Umowa o pracę

Wysokość: Minimalne oficjalne wynagrodzenie (4242 zł brutto w 2024) lub więcej + dodatek za nadgodziny, pracę w porze nocnej i za pracę w niedzielę i święta oraz dodatkowe dni wolne

Określone przez strony podpisujące umowy.

To jest prawidłowe rozwiązanie - czy na poprzednim slajdzieudało Ci się dopasować właściwe odpowiedzi?

wynagro-dzenie

zobacz poprawne rozwiązanie

Umowa zlecenie

Umowa o dzieło

Umowa o pracę

Przeciągnij prawidłową odpowiedź w odpowiednią rubrykę tabeli.

Nie przysługuje (chyba, że zapisano w umowie).

Przysługują płatne urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe (ślub, zgon członka najbliższej rodziny), macierzyńskie/tacierzyńskie i 2 dni opieki nad dzieckiem zdrowym.

NIE PRZYSŁUGUJE.

Płatny urlop

PRZEJDź DO KOLEJNEGO PYTANIA

Umowa zlecenie

Umowa o dzieło

Umowa o pracę

Nie przysługuje (chyba, że zapisano w umowie).

Przysługują płatne urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe (ślub, zgon członka najbliższej rodziny), macierzyńskie/tacierzyńskie i 2 dni opieki nad dzieckiem zdrowym.

To jest prawidłowe rozwiązanie - czy na poprzednim slajdzieudało Ci się dopasować właściwe odpowiedzi?

NIE PRZYSŁUGUJE.

Płatny urlop

zobacz poprawne rozwiązanie

Umowa zlecenie

Umowa o dzieło

Umowa o pracę

Przeciągnij prawidłową odpowiedź w odpowiednią rubrykę tabeli.

NIE PRZYSŁUGUJE.

Przysługuje, jeżeli opłacane są składki chorobowe (nieobowiązkowe).

Przysługuje.

Płatne zwolnienie lekarskie

PRZEJDź DO KOLEJNEGO PYTANIA

Umowa zlecenie

Umowa o dzieło

Umowa o pracę

To jest prawidłowe rozwiązanie - czy na poprzednim slajdzieudało Ci się dopasować właściwe odpowiedzi?

NIE PRZYSŁUGUJE.

Przysługuje, jeżeli opłacane są składki chorobowe (nieobowiązkowe).

Płatne zwolnienie lekarskie

Przysługuje.

zobacz poprawne rozwiązanie

Umowa zlecenie

Umowa o dzieło

Umowa o pracę

Przeciągnij prawidłową odpowiedź w odpowiednią rubrykę tabeli.

okres wypowie-dzenia

nie przewiduje.

okres wypowiedzenia to Zwyczajowo min. 2 tygodnie, jednak nie jest to narzucone. Okres wypowiedzenia nie jest płatny, jeżeli pracownik nie świadczy pracy.

Płatny.- Przy zatrudnieniu < 6 miesięcy: 2 tygodnie.- Przy zatrudnieniu >= 6 miesięcy i < 3 lata: 1 miesiąc.- Przy zatrudnieniu >= 3 lata: 3 miesiące.

PRZEJDź DO KOLEJNEGO PYTANIA

Umowa zlecenie

Umowa o dzieło

Umowa o pracę

To jest prawidłowe rozwiązanie - czy na poprzednim slajdzieudało Ci się dopasować właściwe odpowiedzi?

nie przewiduje.

okres wypowie-dzenia

okres wypowiedzenia to Zwyczajowo min. 2 tygodnie, jednak nie jest to narzucone. Okres wypowiedzenia nie jest płatny, jeżeli pracownik nie świadczy pracy.

Płatny.- Przy zatrudnieniu < 6 miesięcy: 2 tygodnie.- Przy zatrudnieniu >= 6 miesięcy i < 3 lata: 1 miesiąc.- Przy zatrudnieniu >= 3 lata: 3 miesiące.

zobacz poprawne rozwiązanie

Umowa zlecenie

Umowa o dzieło

Umowa o pracę

Przeciągnij prawidłową odpowiedź w odpowiednią rubrykę tabeli.

oskładko-wanie

Obligatoryjne wszystkie składki ZUS i podatki, które płaci pracownik i pracodawca (łącznie z chorobową). Koszt pracownika dla pracodawcy jest najwyższy w tym typie umowy.

Składki ZUS są obligatoryjne (chyba że jesteś osobą uczącą się do 26 r. ż.). Składka chorobowa nie jest obowiązkowa.

Nie podlega obligatoryjnym składkom ZUS. Obowiązkowy jest jedynie podatek.

Umowa zlecenie

Umowa o dzieło

Umowa o pracę

To jest prawidłowe rozwiązanie - czy na poprzednim slajdzieudało Ci się dopasować właściwe odpowiedzi?

Obligatoryjne wszystkie składki ZUS i podatki, które płaci pracownik i pracodawca (łącznie z chorobową). Koszt pracownika dla pracodawcy jest najwyższy w tym typie umowy.

oskładko-wanie

to już koniec :-) Gratulacje!

Składki ZUS są obligatoryjne (chyba że jesteś osobą uczącą się do 26 r. ż.). Składka chorobowa nie jest obowiązkowa.

Nie podlega obligatoryjnym składkom ZUS. Obowiązkowy jest jedynie podatek.