Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

CRÉDITOS E AUTORÍA

Instrucións

COMEZA AQUÍ

Escoita

IR AO INICIO

OBXECTIVO XERAL: - Mellorar o desenvolvemento do ámbito léxico-semántico OBXECTIVO ESPECÍFICO: -Adquirir vocabulario relacionado co Nadal.- Comprender linguaxe oral: Comprender instrucións.DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE: A actividade consiste en montar unha escena partindo dunhas instrucións que se dan de forma oral. No centro de cada xogo aparece unha paisaxe ou escenario baleiro, na parte superior preséntanse uns audios, que o neno/a deberá pulsar para escoitar, e na parte da dereita, aparecen os elementos, imaxes ou personaxes que o neno/a terá que ir colocando en función das instrucións que se dan en cada audio. Para rematar o xogo colocaranse tódolos elementos no seu lugar (procuramos que os lugares de colocación fosen o máis amplo posible), cando o neno/a coloque cada elemento no sitio que lle corresponde saltará un premio.En tódolos xogos adoita aparecer algún ou algúns elementos que non van ser colocados, introducímolos como elementos de descarte ou despiste, para asegurarnos que o neno/a elixe o que se lle pide nos audios.Na parte superior de cada xogo, na esquina dereita, sempre aparece un índice para poder volver a elexir calquer xogo. VARIANTES: Formar unha frase coas palabras empregadas. Dicir máis palabras da mesma categoría. Inventar unha lámina/historia diferente á proposta. Pragmática: que é, para que serve.

Realiza e produce

@comunicarnosayl

comunicarnosayl@gmail.com

  • Sandra Bellas Viaño
  • Marta González Estévez
  • Débora Gulín Pérez
  • Lorena López Traba
  • Pilar Rivas Mallo
  • Andrea Roca García

Imaxes e pictogramas

@siembraestrellas

http://siembraestrellas.blogspot.com.es/

Belinda Haro Castilla

www.freepik.es

da obra orixinal nin das posibles obras derivadas, a distribución débese facer cunha licenza igual á que regulariza a obra orixinal.

Outras imaxes e pictogramas:

Autor pictogramas: Sergio Palao

  • Procedencia: ARASAAC
  • Licenza: CC (BY-NC-SA)
  • Propiedade: Goberno de Aragón

Non se permite o emprego de xeito comercial da obra orixinal nin das posibles obras derivadas, a distribución débese facer cunha licenza igual á que regulariza a obra orixinal. Rexistradas baixo licenza.

Autores/as posicións fonemas: Comunicar_Nos

Coordina:

(http://arasaac.org)

Integrantes do equipo de traballo:

www.pixabay.com

https://www.soyvisual.org/

Non se permite o emprego de xeito comercial

IR AO INICIO

Instrucións

Elixe unha actividade

<nombre>5</nombre> <script></script>

ÍNDICE

Instrucións

Escoita e coloca no seu lugar

ÍNDICE

Instrucións

Escoita e coloca no seu lugar

<nombre>X</nombre> <script></script>

ÍNDICE

Instrucións

Escoita e coloca no seu lugar

ÍNDICE

Instrucións

Escoita e coloca no seu lugar

Instrucións

Escoita e coloca no seu lugar

Le message "Impossible de charger le contenu enrichi" est normal -->

Page pour créer votre DND

<nombre>X</nombre> <script></script>