Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Није тешко!

Изричне реченице

Изричне реченице су допуна глаголима мишљења, говорења, опажања и осећања. Најчешће имају службу објекта.

Изричне реченице

1) Глаголи мишљења - мислити, размишљати, сматрати, веровати, знати, разматрати, питати се...

2) Глаголи говорења - говорити, рећи, казати, захтевати, наредити, предложити, питати...

3) Глаголи опажања - видети, чути, слушати, гледати...

4) Глаголи осећања -желети, волети, жудети, надати се, мрзети... .

Глаголи мишљења

Мислити, размишљати, сматрати, веровати, знати, разматрати, питати се...

Он мисли да је одлично урадио тест.

Мама сматра да ја нисам у праву.

Верујем да ће ми оцене бити боље у другом полугодишту.

Прича се да он није тако лош.

Глаголи говорења

Говорити, рећи, казати, захтевати, наредити, предложити, питати...

Пријатељи су предложили да направимо новогодишњу журку.

Разредна је питала да ли је све јасно.

Чула сам да је напољу врло хладно.

Глаголи опажања

Видети, чути, слушати, гледати...

Гледао је како одлази мрачном пустом улицом.

Видели су ко им је најбољи пријатељ.

Надам се да сте добро.

Глаголи осећања

Желети, волети, жудети, надати се, мрзети...

Желела бих да поједем чоколадни колач.

Волела бих да добијем петицу.

Служба изричних реченица

Изричне реченице имају службу правог или неправог објекта.

Желим да поједем парче торте.

Изрична реченица допуњује глагол "желети" и има службу правог објекта.

Мислила је да нико не слуша њен говор.

Изрична реченица допуњује глагол "мислити" и има службу неправог објекта.

1) изричне реченице у ужем смислу

Врсте изричних реченица

2) зависноупитне реченице

3) вољне реченице

Које глаголе допуњавају изричне реченице ?

ПОДСЕТНИК

Коју службу имају изричне реченице ?

Које врсте изричних реченица си упамтио?

Пронађи нас!

Успели смо!

Није било тешко, зар не?