Want to make creations as awesome as this one?

Procedementos en casos de positivo en Covid19

Transcript

Procedemento ante un positivo na comunidade educativa

2021/2022

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

Actuacións a realizar

Síntomas?

Síntomas dun convivinte?

Convivinte positivo?

Positivo no Centro educativo?

Contacto centro

Alumno/a con síntomas?

Esto non cambia nada respecto a cursos anteriores, simplemente hai que ser máis estritos e coidadosos.

Antes de ir ao colexio

Realizar o test de autoavaliación

Síntomas

Acudir ao pediatra

Reincorporación

Esta é unha decisión médica.

O persoal sanitario é o único que pode determinar a data de reincorporación ao centro escolar.

Convives cunha persoa con síntomas compatibles?

Este é un dos aspectos que cambiou respecto dos primeiros protocolos.

Mentres o convivente ou contacto directo non ten un resultado positivo, podes realizar a túa vida de maneira ordinaria, pero extremando as precaucións.

Info

PROTOCOLOS DE VIXILANCIA E CONTROL EPIDEMIOLÓXICOFRENTE AO VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19) NO ÁMBITOEDUCATIVO NON UNIVERSITARIO DE GALICIADirección Xeral de Asistencia SanitariaSantiago de Compostela, 9 de Outubro de 2020 (EXTRACTO)

Convives cun positivo?

Os rastrexadores poranse en contacto cos vós.

Non podes acudir ao Centro

As persoas titoras farante chegar os contidos e actividades que se van realizando na aula.

Sanidade indicarache o proceso a seguir

Poranse en contacto telefonicamente para prescribir (ou non ) unha PCR e os días de confinamento

Positivo no Centro?

Aclaramos os procedementos

Sanidade informa

E solicita ao centro información sobre os posibles contactos estreitos.

Desde o Centro

Trasladamos os datos que nos solicitan e informamos ás familias.

Sanidade decreta

Coa información recompilada, o persoal sanitario determinan

Ensinanza telemática

A persoa titora explicará a forma de contacto e realizará o seguimento.

Seguimento sanidade

Rastrexadores do Sergas poranse en contacto periodicamente.

Reincorporación

Desde o Sergas determinan o fin do confinamento

En caso de decretarse confinamento

DATOS QUE NOS SOLICITAN Servizos complementarios que utiliza (comedor, transporte), as súas características e localización. Características e distribución da aula. Outros procedementos e medidas de Centro.

INFORMAMOS ÁS FAMILIAS Chegaralles un abalar indicando que hai un positivo no Centro. Aos que se consideren contacto estreito, chegaralles un segundo aviso por abalar indicando que non poden asistir ao Centro ata que reciban a chamada dun rastrexador, que serán os responsables de determinar o posible confinamento e realización dunha PCR.

Varias opcións:- Só confinar ao positivo. - Confinamento de parte do alumnado por consideralo contacto estreito. - Confinamento dun grupo-aula, nivel, etapa ou centro completo.

Telefonicamente preocuparanse do estado de saúde, aconsellarán e indicarán os días de confinamento. Poderán consultarlle todas as dúbidas que xurdan.

Para calquera aclaración, non dubiden contactar co Centro

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

positivos

ceip.santabaia@edu.xunta.gal

881866595