Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Katecheza 15

PISMO ŚWIĘTE SŁOWEM BOGA

W prezentacji wykorzystano materiały z podręcznika do religii dla klasy 1 szkoły podstawowej: "BÓG NASZYM OJCEM" pod red. ks. Stanisława Łabendowicza, WDS Sandomierz 2020.

13. bibliografia

12. modlitwa

11. Ćwiczenia

10. zaśpiewajmy

9. Wiersz

8. gdzie słuchamy

7. przypowieść

6. słowo boże

5. pismo święte-biblia

4. wprowadzenie

3. modlitwa

2. Index

1. Temat

Index

MODLITWA

Witam was bardzo serdecznie!

Uczyńmy znak krzyża i pomódlmy się słowami piosenki "Jezus jest tu"

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Jest jednak jedna księga, która skierowana jest do każdego z nas,zarówno do dzieci, młodzieżyjak i dorosłych.

Na świecie jest bardzo dużo różnych książek.Są książki grube i ciężkie, niektóre cienkie i małe. Każda ma swojego autora i czytelnika.Są książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

wprowadzenie

Pismo Święte - Biblia

Tą księgą jest Pismo Święte, nazywane również Biblią. Jest to najważniejsza księga, ponieważ zawiera słowa samego Pana Boga, który mówi, jak trzeba żyć, aby być szczęśliwym i osiągnąć niebo.

Pan Bóg uczy nas, że Jego słowa nie przeminą, są wieczne. Czytając Pismo Święte, lepiej poznamy Boga i Jego miłość do człowieka.

„Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą” (Łk 21,33)

W Piśmie Świętym są zapisane słowa Pana Boga. Posłuchajmy, co mówi do nas Pan Bóg.

Słowo Boże

Oglądnijmy

Pismo Święte zawiera wiele dobrych rad, które kieruje do nas Pan Bóg. Należy je uważnie słuchać oraz żyć i postępować tak, jak Pan Bóg nakazuje.

Przypowieść Pana Jezusa - "dom na skale"

Słowo Boże słuchamy w:

Gdy będziemy uważnie słuchać słowa Bożego, wtedy lepiej poznamy Pana Boga.

Gdzie słuchamy SŁOWO bOŻE?

„Pismo Święte, Księga święta”. Pismo Święte, Księga święta, każde dziecko to pamięta. Słowo Boże tam spisane, kto je słucha, niechaj wstanie. Sam Pan Jezus mówi z nieba, jak na ziemi żyć nam trzeba. Byśmy wszyscy w niebie byli, szczęściem wiecznym się cieszyli.

Uczymy się wiersza

ZAŚPIEWAJMY

Nie tylko

Ćwiczenia

Dziękuję. Z Bogiem.

Pomódlmy się "Aktem wiary"

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE

https://youtu.be/MSVVmI2iUvI

https://learningapps.org/view1900942

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0dfaf1f40dc7

https://www.youtube.com/watch?v=CxisjppvCPg

https://youtu.be/BWEMT2eV1eg

https://youtu.be/DYqefLDwYHI

https://www.youtube.com/watch?v=bLohI3_GeVUhttps://youtu.be/o7gMNS7M2YU

Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy I szkoły podstawowej "Bóg naszym Ojcem", pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza, WDS Sandomierz 2020 r., str. 70-73. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej "Bóg naszym Ojcem", pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza, WDS Sandomierz 2020 r. str. 38-39.

bibliografia i netografia