Want to make creations as awesome as this one?

חדר בריחה מתמטי - כיתות ז-ח

Transcript

חנוכייף

יש גל אש שהתבלבל ושלח אותנו לתחילת הפעילות

_ _ _ _ _ _

יש גל אש שהתבלבל ושלח אותנו לתחילת הפעילות

בין הרמזים מתחבאת החידה

חפשו רמזים ברחבי החדר

מה הדבר הראשוןשכדאי להדליק

,אם לא הקשבתם לדודה שלומית כדאי ללחוץ עליה שוב שתסביר

:ואז אמא שאלה?כמה נרות היינו צריכים, אם היינו חוגגים ומדליקים נרות במשך 100 ימים

,בזמן הדלקת הנרות,סבא אוהב לספר לנועל החגיגות שסבתא לאה נהגה לארח(....כשעוד היה מותר להתקהל) לחצו על התמונה של סבתא ובדקו את תשובתכםבקוד יש לרשום פסיקים בין המספרים

סבא גם אוהב לספר לנו את סיפורי הגבורה של המכבים ואיך הם מצאו במקדש הטמא, פך שמן קטןכד קטן שבדרך נס, השמן שבתוכו הספיק להדליק את המנורה במקדש במשך שמונה ימים(או "שכך מספרת האגדה...", תמיד הוא מוסיף בחיוך) והוא אף פעם לא שוכח לתאר את יופיו וגודלו של בית המקדש

בשלב הזה, סבתא תמיד נכנסת לחדר עם צלחת לביבותחיוך וקריצה ולא שוכחת להוסיף כמה חידות לכבוד החג

לחצו להצגת התרגיל

חשבו את ערכו של כל סמל

,ורגע לפני שהנרות כבים והלביבות נגמרותכולנו ביחד שרים ונהנים מאווירת החג

...ועכשיו כולם ביחד

זכיתם בדמי החנוכה