Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Król Polski

Władysław Łokietek

Dla nauczyciela

śpiewamy z Władysławem

Władysław Łokietek

Kiedy rządił

Historia bez cenzury

T-Raperzy znad Wisły

Mapa

Panowanie i śmierć

Przydomek

Mały, ale wariat

Panowanie Władysława Łokietka

Polska w czasach Łokietka

Łokietek

Łokietek

Władysław Łokietek

Imię otrzymał po swoim wuju, bracie matki, księciu opolskim Władysławie. Już we współczesnych źródłach występuje z przydomkiem Łokietek (w źródłach obcych w formie niezdrobniałej: Łokieć). Genezę tego przydomka, jako wynikającego z niskiego wzrostu Władysława, tłumaczy jednak dopiero w XV wieku Jan Długosz.

skąd mam przydomek?

[…] Spośród duchowych darów cnót trzem zajaśniał wspaniale ponad ludzkie pojęcie, mianowicie nadzwyczajną dobrocią, ponieważ nikogo nie kazał wydawać na stracenie, chyba z konieczności, nieocenioną pokorą, tak, iż zupełnie nie wiedział, co to jest wyniosłość i pycha, niewypowiedzianą cierpliwością, nie potrafił bowiem żadną miarą mścić się za doznaną krzywdę, raczej okazywał się względem krzywdzicieli bardzo ludzkim, zawsze mając dla nich łagodne oblicze. […]

Kronikarz

kariera

Łokietek a Zakon Krzyżacki

Bitwa pod Płowcami

Krzyżacy

śmierć

Gry