Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MUla

Asas pedagogi

Terdapat lima soalan yang perlu dijawab. Tekan butang yang berkenaan untuk berinteraksi dengan paparan soalan.

Pendekatan pengajaran menitikberatkan elemen yang berikut kecuali

perancangan bagi mencapai objektif jangka panjang

perancangan mencapai pemeringkatan status sekolah

perancangan melibatkan strategi, kaedah dan teknik bersesuaian

penyelarasan dengan teori, model, falsafah yang mendasari tindakan

1/5

Elemen yang dititikberatkan dalam pendekatan pengajaran

Tahniah! Anda telah menjawab dengan betul

1/5

Seterusnya

Penjelasan: Perancangan mencapai pemeringkatan status sekolah bukan elemen dalam pendekatan pengajaran. Ianya lebih menjurus kepada matlamat sekolah bagi tujuan status pencapaian pelajar

Pendekatan ini memberi penekanan terhadap penguasaan pelajar dalam sesuatu perkara yang diajar

Pendekatan pengajaran masteri

Pendekatan pengajaran kemahiran

Pendekatan pembelajaran eklektik

Pendekatan pembelajaran berpusatkan guru

2/5

Pendekatan ini memberi penekanan terhadap penguasaan pelajar dalam sesuatu perkara yang diajar

Tahniah! Anda telah menjawab dengan betul

2/5

SETERUSNYA

Penjelasan: Penekanan terhadap penguasaan pelajar dalam sesuatu perkara yang diajar berdasarkan penguasaan unit tertentu.Setiap pelajar dianggap mempunyai keupayaan untuk menguasai sesuatu dengan baik bergantung kepada keadaan dan tempoh masa yang bersesuaian. Pelajar perlu menguasai setiap unit sebelum beralih ke unit yang lain

Seorang guru menentukan tajuk yang akan diajar selepas menilai minat, kebolehan dan pengalaman pelajar. Tajuk tersebut akan dipecahkan mengikut tema utama dan tema kecil.

Pendekatan pengajaran masteri

Pendekatan pengajaran bersepadu

Pendekatan pengajaran deduktif

Pendekatan pengajaran tematik

3/5

Seorang guru menentukan tajuk yang akan diajar selepas menilai minat, kebolehan dan pengalaman pelajar. Tajuk tersebut akan dipecahkan mengikut tema utama dan tema kecil.

Tahniah! Anda telah menjawab dengan betul

3/5

SETERUSNYA

Penjelasan: Pengajaran disampaikan melalui tema (besar dan kecil). Tema ditentukan berdasarkan minat, kebolehan dan pengalaman pelajar.

Fokus pengajaran dan aktiviti dimonopoli oleh guru dan strategi ekspositori menjadi keutamaan dalam PdP.

Pembelajaran berpusatkan guru

Pembelajaran berpusatkan murid

Pembelajaran berpusatkan bahan

Pembelajaran berpusatkan aktiviti

4/5

Fokus pengajaran dan aktiviti dimonopoli oleh guru dan strategi ekspositori menjadi keutamaan dalam PdP.

Tahniah! Anda telah menjawab dengan betul

4/5

SETERUSNYA

Penjelasan: Guru mengawal keadaan dengan berperanan sebagai ketua yang merancang dan mengawal fokus pengajaran dan aktiviti pembelajaran yang melibatkan komunikasi sehala.

Pembelajaran melibatkan aktiviti yang boleh bersifat tugasan berdasarkan topik yang diajar.

Pembelajaran berpusatkan murid

Pembelajaran berpusatkan bahan

Pembelajaran berpusatkan aktiviti

5/5

Pembelajaran berpusatkan guru

Pembelajaran melibatkan aktiviti yang boleh bersifat tugasan berdasarkan topik yang diajar.

Tahniah! Anda telah menjawab dengan betul

5/5

SETERUSNYA

Penjelasan: Guru merancang pelbagai aktiviti yang boleh bersifat tugasan berdasarkan topik yang diajar. Aktiviti mestilah mempunyai matlamat tertentu yang ingin dicapai. Guru memberikan bimbingan dan bantuan (scaffolding) ketika pelajar melaksanakan tugasan

Tahniah!

Anda telah dapat menjawab semua soalan dengan betul

Ingin mencuba lagi?

BEEP

BEEP

Cuba lagi!

Ingin mencuba lagi?

BEEP

BEEP

Cuba lagi!

Ingin mencuba lagi?

BEEP

BEEP

Cuba lagi!

Ingin mencuba lagi?

BEEP

BEEP

Cuba lagi!

Ingin mencuba lagi?

BEEP

BEEP

Cuba lagi!

Ingin mencuba lagi?