Want to make creations as awesome as this one?

Інтерактивний інформаційний модуль має на меті: - охарактеризувати види і типи музичних документів, що є у фонді Наукової бібліотеки КНУКіМ та доступні для навчальної, наукової та творчої роботи

Transcript

Título 1

Музичні документи у фонді Наукової бібліотеки КНУКіМ

Онлайн гід

01

03

04

05

06

Рідкісні та цінні документи

Періодичні та продовжувані видання

Автореферати дисертацій

Наукові та навчальні видання

Нотні видання

Типологічна структура музичних документів, представлених у фонді Наукової бібліотеки КНУКіМ

02

Довідкові видання

  • Вокальне мистецтво
  • Хорове мистецтво
  • Інструментальне мистецтво

  • Вокальне мистецтво
  • Інструментальне мистецтво
  • Фольклористика
  • Теорія та історія музики

Як користуватися онлайн гідом

Основні поняття

Шановні студенти! Інтерактивний інформаційний модуль має на меті: - охарактеризувати види і типи музичних документів, що є у фонді Наукової бібліотеки КНУКіМ та доступні для навчальної, наукової та творчої роботи; - інформувати про правила користування Науковою бібліотекою; - ознайомити із алгоритмом пошуку документів в електронному каталозі бібліотеки. Структурно виставка складається із 6 частин, що демонструють склад музичних документів. Далі пропонується інфографіка та відео-інструкція з пошуку в ЕК. Для перегляду розділів виставки натискайте інтерактивні кнопки біля назви розділу. Для повернення до змісту - натисніть Щоб послідовно переглядати сторінки, - натискайте кнопки - уверх та вниз - Для отримання додаткової інформації натискайте

Музика (у перекладі з грецької - "мистецтво муз") - вид мистецтва, що відображає дійсність у звукових художніх образах. Інформація у формі музичних художніх образів, що реалізується у часі та просторі в процесі виконання й має різні форми існування, називається музичною. Музична інформація перетворюється в музичний документ за умови фіксування її на матеріальному носії Основні носії музичної інформації: - людський голос - музичні інструменти - папір, грамплатівка, вінчестер комп'ютера, диск тощо.

0 1

0 2

0 4

03

0 5

0 6

Video

У фонді наукової бібліотеки КНУКіМ зберігаються 111 примірників рідкісних нотних видань. Хронологічні межі видань – від 1861 до 1950 років.

01 · Рідкісні та цінні видання

+ ІНФО

Найстарішим нотним виданням є «Травіата» Джузеппе Верді, надрукована у Лейпцигу 1861 року. До унікальних нотних видань фонду відносимо оперу Джоаккіно Россіні «Севільській цирульник», надруковану 1873 року в Москві у відомій книговидавничій фірмі Б. Юргенсона двома мовами – італійською та російською

0 1

0 2

Video

0 3

0 5

0 6

0 4

Українська народна пісня : збірка. - Київ : Мистецтво, 1936. - 647 с.

Video 1

Video 2

Як знайти книгу в Електронному каталозі

Переглянути

0 1

0 2

0 4

0 3

0 6

0 5

0 7

0 1

0 3

0 4

0 2

0 5

0 6

0 7

У фонді інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки зберігаються словники, довідники, енциклопедичні словники. Вони допоможуть при пошуку відомостей про історію і теорію музики, її термінологічну систему; запропонують перелік та біографічні відомості про видатних композиторів, співаків тощо.

0 2 ·Довідкові видання

Info

Словник – довідкове видання, у якому упорядковано перелік слів, словосполучень, фраз, термінів чи імен, які доповнені довідковими даними. Енциклопедія – в узагальненому вигляді містить основні відомості з музичного мистецтва, викладені у вигляді коротких статей. Статті розташовані в алфавітному порядку. Енциклопедичний словник – енциклопедія, статті якої викладені в стислій формі та розташовані за абеткою їхніх назв. Термінологічний словник – словник термінів та визначень з музичного мистецтва. Довідник – довідкове видання прикладного чи практичного характеру, побудоване за абеткою назв статей або в систематичному порядку

0 1

03

04

0 2

0 5

0 6

0 7

Серед періодичних видань бібліотеки вагому частину займає музична періодика – журнали та часописи. Вони пропонують інформаційно-аналітичні, науково-теоретичні, критично-публіцистичні статті та популярні матеріали, містять ілюстрації.

03 · Періодичні та продовжувані видання

0 1

0 2

0 7

0 3

0 5

0 6

0 4

У складі фонду бібліотеки відокремлено фонд авторефератів і дисертацій, зокрема зі спеціальності 17.00.03 - Музичне мистецтво.Автореферат дисертації – наукове видання у вигляді брошури авторського реферату проведеного дослідження, яке подається на здобуття наукового ступеня.

04 · Автореферати дисертацій

0 1

05

04

0 2

0 3

0 6

0 7

Наукові видання містять результати теоретичних і практичних досліджень з музичного мистецтва. Навчальні видання містять систематизовані наукові відомості з музичного мистецтва, викладені в зручній для викладання та вивчення формі.

05 · Наукові та навчальні видання

+ INFO

На світлині Ліворуч – зображення окремих наукових і навчально-методичних видань, підготовлених викладачами університету, Праворуч – навчальні видання, зокрема практикуми, методичні рекомендації тощо. Монографія – наукове видання повного дослідження однієї проблеми або теми, що належить одному чи декільком авторам. Практикум – навчальне видання практичних завдань і вправ, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок. Методичні рекомендації (методичні вказівки) – видання, призначене для роз’яснень з певної теми або навчальної дисципліни. Ці видання містять пропонують методику виконання окремих завдань

0 1

0 2

0 4

0 3

0 6

0 5

0 7

Нотні видання містять записи музичних творів, записаних за допомогою нотних знаків.У фонді наукової бібліотеки КНУКіМ нараховується близько 25 000 нотних видань. Це: наукові, навчальні, концертні видання; вокальні, хорові, інструментальні твори; хрестоматії та репертуарні збірники для капели бандуристів, народного хору, дитячих вокальних колективів тощо.

0 6 · Нотні видання

+ INFO

В електронній бібліотеці КНУКіМ ви можете знайти і завантажити з метою навчання та наукової роботи нотні видання видатних українських композиторів.

В електронній бібліотеці наукової бібліотеки КНУКіМ ви можете знайти і завантажити з метою навчання та наукової роботи нотні видання видатних українських композиторів.

Як стати користувачем бібліотеки

+ INFO

Правила користування науковою бібліотекою Київського національного університету культури і мистецтв Переглянути

Як отримати документи у бібліотеці

Як здійснити пошук в електронному каталозінаукової бібліотеки КНУКіМ

Для запису до бібліотеки необхідно подати: студентам – студентський квиток або залікову книжку, аспірантам – аспірантське посвідчення (дійсне в поточному році). На підставі цих документів заповнюється читацький формуляр та реєстраційна картка, вносяться відомості в БД «Користувач» та визначається читацький номер, який зберігається за користувачем на час його навчання в університеті. Під час карантину обслуговування студентів проводиться дистанційно. З усіх питань обслуговування, отримання / повернення навчальних і нотних видань, перереєстрації, - звертайтеся до завідувачки відділом обслуговування - Світлани Євгенівни Толочко. Телефон: 067-771-05-68 e-mail: 1636096@ukr.net

0 1

0 2

Video

0 3

0 5

0 6

0 4

Пошук в Електронному каталозі Відеоінструкція

+ INFO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Як отримати документи у бібліотеці

1

2

3

Знайти потрібне наукове, навчальне, довідкове, нотне видання, статтю в ЕК бібліотеки

Записати шифр книги, прізвище автора, назву книги

Віддати бланк замовлення бібліотекарю, отримати книгу

Info

Сервіс «Віртуальна довідка» – безкоштовна електронна послуга, спрямована на оперативне виконання разових запитів віддалених користувачів. Відповіді на запити готуються із застосуванням інформаційних ресурсів Наукової бібліотеки КНУКіМ та мережі Інтернет. Максимальний термін виконання запитів – 3 робочі дні. Як задати запитання Заповніть вказану форму. Намагайтесь якомога повніше і точніше сформулювати повідомлення. Зверніть увагу, що інформація про адресу Вашої електронної пошти має конфіденційний характер. http://lib.knukim.edu.ua/help/

Щороку у науковій бібліотеці університету проходять презентації нових наукових та навчальних видань, нотних збірок, підготовлених професорсько-викладацьким складом КНУКіМ.

Презентації нових видань науковців Факультету музичного мистецтва у науковій бібліотеці КНУКіМ

+ INFO

2015 А без пісні не буває сонця, а без сонця не буває цвіту… http://lib.knukim.edu.ua/a-bez-pisni-ne-buvaie-soncya-a-bez-soncya-n/ 2017 Методика для фольклористів, або Яка ж вона «Школа Івана Сінельнікова»?http://lib.knukim.edu.ua/metodika-dlya-folkloristiv-abo-yaka-zh-v/ Презентація музичних виданьhttp://lib.knukim.edu.ua/prezentaciya-muzichnikh-vidan/ 2018 А бандура хай вічно співає…http://lib.knukim.edu.ua/a-bandura-khay-vichno-spivaie/

Зворотній зв'язок

Олена Скаченко, завідувачка сектору методичної роботи;Вероніка Степко, завідувачка інформаційно-бібліографічним відділом;Світлана Толочко, завідувачка відділу обслуговування користувачів;Валентина Шостак, завідувачка сектору рідкісних і цінних документів;Євгеній Дорошенко, контент-менеджер, інженер-програміст 1 категорії. Алла Райлян, завідувачка відділу наукової організації документних ресурсів

Над створення інформаційного модулю працювали: