Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Jardueradigitalak

Infografiak

Gamifikazioa

Aurkezpendigitalak

Arbeldigitalak

Interakzioasustatzeko

Beste jarduera mota

Musika

Irudiak

Bideoak

Gamifikazioa:

 • Kahoot
 • Plikers
 • Socrative
 • Flipity
 • Quizziz
 • Socrative
 • Wordwall
 • Wooclap
 • Vevox

Aurkezpen digitalak:

 • Google aurkezpenak
 • Prezi
 • Emaze
 • Powtoon
 • Canva
 • Moovly
 • Genealy

Interakzioa eta elkarlana sustatzekoak:

 • Google taldeak
 • Google Meet Breakout Rooms (Chrome luzapena)
 • Teams (office 365)
 • Miro
 • Padlet
 • Flipgrid
 • Trello
Ahozko komentarioak egiteko, feedback emateko:
 • Talk and comment (Chrome luzapena)
 • Kaizena (Crhome luzapena)

Arbel digitalak

 • Jamboard
 • Whiteboard
 • Classroomscreen
 • Webpaint (Chrome luzapena)
 • Sketchboard.io (Chrome luzapena)
 • Miro
 • Padlet
 • Note-ly
 • Pin-up

Gamifikazioa:

 • Kahoot
 • Plickers
 • Flippity
 • Quizziz
 • Socrative
 • Wordwall
 • Wooclap
 • Vevox

Infografiak

 • Genialy
 • Thinglink
 • Piktochart
 • Canva
 • Lucidpress
 • Smore

Jarduera interaktiboak

 • Liveworksheets
 • Wordwall
HItz hodeiak
 • Tagxedo.
 • Wordart.
 • Wordle
 • Mentimeter.
Mapa Mentalak eta diagramak
 • Marrazkiak (google dokumentuak)
 • diagrams.net(Chrome luzapena)
 • BDdiagrams(Chrome luzapena)
 • MindMup
 • MindMester
 • Bubbl us
 • Popplet
 • Coogle
 • Mapul

Irudiak:

 • Pixabay
 • Unplash
 • Freepik

Bideoak editatzeko programak

 • Shotcut
 • Openshot
Bideoak: harpidetza eta biltegia
 • YOUtube. 1 2 3
 • Loom (Chrome luzapena)
Bideo tutorialak egiteko
 • Screencastify (Chrome luzapena)
 • Screenrecorder (Chrome luzapena)
 • Recordscreen
 • Meet
Bideo eztabaidak:
 • Flipgrid
Bideo animazioak online:
 • Moovly
 • Biteable
 • Powtoon

Musika dohainik:

 • Bensound
 • YOUtube audio library
 • Filtergrade
 • FMA
Musika egin:
 • Incredibox