Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Prawdaczy fałsz?

Start

Covid-19 a zdrowie psychiczne

Prawda

Fałsz

1/6

Osoby z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi żyją 10-20 lat krócej niż ogół populacji.

Dobrze! To prawda.

PRawda

Wytłumaczenie

Źle! To prawda.

PRawda

Wytłumaczenie

Informacja ta pochodzi z raportu ONZ wydanego w maju 2020 roku. Był on zatytuowany "Covid-19 i potrzeba działania w związku z zdrowiem psychicznym" ("COVID-19 and the Need for Action on Mental Health").

1/6

Następne

PRawda

Prawda

fałsz

Pogorszenie stanu zdrowia psychicznego obserwuje się tylko u osób, które miały wcześniej stwierdzone choroby psychiczne

2/6

Dobrze! To fałsz.

FAŁsz

Wytłumaczenie

Źle! To fałsz.

FAŁsz

Wytłumaczenie

Z analizy badaczy z Uniwersytetu Oksfordzkiego wynika, że niemal u jednego na pięciu pacjentów, którzy przeszli zakażenie koronawirusem, zdiagnozowano później chorobę psychiczną. Jednak z analizy wynika także, że osoby, u których wcześniej rozpoznano problemy ze zdrowiem psychicznym, były o 65% bardziej narażone na zdiagnozowanie koronawirusa, niż inni.

FAŁsz

2/6

Następne

Prawda

Fałsz

Na negatywne skutki psychologiczne COVID-19 narażeni są bardziej mężczyźni niż kobiety.

3/6

Dobrze! To fałsz.

FAŁsz

Wytłumaczenie

Źle! To fałsz.

FAŁsz

Wytłumaczenie

Poza tym niektóre kobiety będące w izolacji domowej są narażone także na przemoc. Oszacowano, że jeśli ograniczenia w postaci izolacji domowej będą obowiązywać przez co najmniej 6 miesięcy, można spodziewać się dodatkowych 31 mln przypadków przemocy ze względu na płeć (ang. gender-based violence) - alarmują autorzy raportu ONZ - "Covid-19 i potrzeba działania w związku z zdrowiem psychicznym" ("COVID-19 and the Need for Action on Mental Health")

Fałsz

3/6

Następne

W obecnej sytuacji epidemiologicznej szczególnie narażone na stres psychiczny są kobiety w ciąży i te, które właśnie urodziły dziecko, co jest spowodowane utrudnionym dostępem do usług medycznych, ograniczonym wsparciem społecznym i strachem przed infekcją - wyliczają eksperci i dodają, że u niektórych kobiet stres ten jest związany z dodatkowym obciążeniem, jakim jest edukacja domowa.

PRAWDA

FAŁSZ

Jeden z pięciu pacjentów z COVID-19 ma zaburzenia psychiczne.

4/6

Dobrze! To prawda.

PRawda

Wytłumaczenie

Źle! To prawda.

PRawda

Wytłumaczenie

U niemal jednej na pięć osób, u których wykryto zakażenie koronawirusem, zdiagnozowano później zaburzenie psychiczne takie jak lęk, depresja czy bezsenność. Problemy te pojawiały się w ciągu trzech miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa. Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego, którzy przeprowadzili badanie, zaznaczają, że niezwykle istotne jest podjęcie działań mających na celu złagodzenie negatywnych skutków jakie niesie za sobą pandemia dla zdrowia psychicznego.

4/6

Następne

PRawda

Prawda

fałsz

Kontakt z przyrodą i obserwacja ptaków przekłada się na stabilizację samopoczucia.

5/6

Dobrze! To prawda.

PRawda

Wytłumaczenie

Źle! To prawda.

PRawda

Wytłumaczenie

Zgodnie analizą nadesłanych wypowiedzi podczas badań przeprowadzonych przez prof. Piotra Tryjanowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu okazało się, że kontakt z przyrodą i obserwacja ptaków zaspokoiły dwie potrzeby: Po pierwsze bezpieczeństwa i relacji z dobrym, stale obecnym i dostępnym obiektem, a po drugie – ptaki budzą skojarzenia z wolnością. A tu obok wokół nas izolacja.

5/6

Następne

PRawda

Prawda

fałsz

Około 10% poddanej badaniu młodzieży przejawiało wyraźne symptomy stanów depresyjnych podczas edukacji zdalnej.

6/6

Dobrze! To prawda.

PRawda

Wytłumaczenie

Źle! To prawda.

PRawda

Wytłumaczenie

9% z nich cały czas odczuwało smutek, 10% cały czas czuło się osobą samotną i odczuwało przygnębienie, a 9% młodych osób przyznało, że cały czas chciało im się płakać. Uczucia smutku, przygnębienia, samotności czy chęci płaczu u nauczycieli i rodziców występowały o wiele rzadziej niż u uczniów (w przypadku nauczycieli to 3- 6%, a w przypadku rodziców 1-2%).Są to wyniki badania „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa”.

6/6

Podsumowanie

PRawda

Podsumowanie

Z przedstawionych badań wynika, że COVID-19 ma negatywny wpływ na zdrowie psychiczne społeczeństwa.

Podsumowanie

Z tego powodu należy szczególnie dbać o unikanie dodatkowego stresu w naszym życiu.

Podsumowanie

W tym trudnym dla wszystkich okresie powinniśmy zatroszczyć się zarówno o nasze zdrowie psychiczne jak i fizycznie, podejmując odpowiednie aktywności.

Źródła:

  • https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief-covid_and_mental_health_final.pdf
  • https://pulsmedycyny.pl/pandemia-covid-19-niezbedne-sa-inwestycje-na-rzecz-zdrowia-psychicznego-raport-onz-991229
  • https://zdalnenauczanie.org/wp-content/uploads/2020/10/ZDALNA-EDUKACJA_FINAL.pdf
  • https://zdalnenauczanie.org
  • https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,jak-epidemia-wplynela-na-nasza-psychike--czy-ptaki-pomoga-nam-w-dobie-koronawirusa-,artykul,59085475.html
  • https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/201119956-Badacze-Jeden-na-pieciu-pacjentow-z-COVID-19-ma-zaburzenia-psychiczne.html
  • ZDJĘCIA - genial.ly