Want to make creations as awesome as this one?

Marta Łagocka

Transcript

Katecheza 41

Święty Mikołaj uczy nas dobroci

W prezentacji wykorzystano materiały z podręcznika do religii dla klasy 1 sp: "BÓG NASZYM OJCEM" pod red. ks. Stanisława Łabendowicza, WDS Sandomierz 2020

11. Bibliografia

5. Słowo Boże

9. Zadanie

8. Zaśpiewajmy

7. Naśladujmy Świętego

6. Prawdziwa historia

INDEX

10. Modlitwa na zakończenie

4. Wprowadzenie

3. Modlitwa

2. Index

1. Temat

Uczyńmy znak krzyża i pomódlmy się modlitwą do Anioła Stróża

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Święty Mikołaj to ulubiony święty wszystkich dzieci. Na dzisiejszej katechezie poznamy bliżej postać tego świętego, który wyróżniał się miłością do Boga i bliźniego.

WPROWADZENIE

Pan Jezus wzywa nas, abyśmy byli ludźmi miłosiernymi, by nasze dobre uczynki i właściwe postępowanie doprowadziło nas do świętości. To zadanie wspaniale wypełnił św. Mikołaj.

1P 1,15

" (...) w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi"

SŁOWO BOŻE

Św. Mikołaj jest czczony jako patron bezinteresownej dobroci. W Polsce, jak i na całym świecie rozpowszechnił się zwyczaj obdarowywania upominkami, które przynosi „św. Mikołaj” 6 grudnia.

PRAWDZIWA HISTORIA

Posłuszeństwo

Dzielenie się

Przebaczenie

Pomoc

Przytulenie

Modlitwa

Uśmiech

Dobre słowa

Spróbujmy być dobrzy tak jak św. Mikołaj i obdarowywać innych prezentami.

NAŚLADUJMY ŚWIĘTEGO

ZAŚPIEWAJMY

ZADANIE

Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Święty Mikołaju, pomagaj nam czynić dobro i módl się za nami. Amen.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE

Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy I szkoły podstawowej pod red. ks. Stanisława Łabendowicza, Radom 2020 r., str. 188 - 192. Podręcznik do religii dla klasy 1 sp: "BÓG NASZYM OJCEM" pod red. ks. Stanisława Łabendowicza, WDS Sandomierz 2020https://www.biblijni.pl/%C5%81k,6,27-36https://www.youtube.com/watch?v=DOB2XFw8Pnshttps://www.youtube.com/watch?v=53PPDsOw2I0https://www.youtube.com/watch?v=jZj5HMPfSSghttps://www.youtube.com/watch?v=7QeHCZ3e56ghttps://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3085578e6966https://www.youtube.com/watch?v=PB9-LRjpLhE

BIBLIOGRAFIA I NETOGRAFIA