Want to make creations as awesome as this one?

historia, kl. 4

Transcript

Bolesław Chrobry

Pierwszy król Polski

plan na dziś

  • Kim był Bolesław?
  • Dziedziczny książę Polan
  • Misja bp. Wojciecha
  • Zjazd w Gnieźnie
  • Koronacja
  • Test
  • Jak żyli ludzie 1000 lat temu?

Kim był Bolesław?

Obejrzyj film, aby poznać jego młodość .

https://www.youtube.com/watch?v=kr34CYsdUCs

Po śmierci Mieszka I w 992 r. odziedziczył po nim gnieźnieński tron książęcy.

Dziedziczny książę Polan

Bolesław jako chrześcijański władca był zobowiązany do chrystianizacji pogan w swoim państwie. Rozpoczął również akcję szerzenia chrześcijaństwa.

Wysłał do Prus bp. czeskiego Wojciecha.Zginął tam z rąk pogan w 997 roku.Bolesław wykupił ciało biskupa, a następnie wyprawił pogrzeb w Gnieźnie.W 999 r. papież Sylwester II nadał Wojciechowi tytuł świętego kościoła katolickiego.

Do grobu św. Wojciecha przybył z pielgrzymką cesarz niemiecki Otton III.Obok religijnego wymiaru spotkania, cesarz chciał pozyskać Bolesława do idei zjednoczenia chrześcijańskiej Europy.Wg. przekazów kronikarzy władcy wymienili się podarkami.

Zjazd w Gnieźnie w roku 1000

Na ziemiech polskich utworzono trzy nowe biskupstwa: w Kołobrzegu, we Wrocławiu i w Krakowie oraz arcybiskupstwo w Gnieźnie.

Po wielu udanych wyprawach wojennych i podbiciu Miśni i Łużyc na zachodzie oraz Grodów Czerwieńskich na wschodzi, w ostatnim roku swojego panowania, w 1025 r. Bolesław został koronowany na króla Polski .

KORONACJA

CHROBRY czyli...?

Pierwszemu polskiemu królowi nadano przydomek ,,chrobry" co we wczesnośredniowiecznej polszczyźnie oznaczało człowiek „dzielny”, „waleczny”.

Rozwiąż poniższy test związany Polską pod panowaniem Bolesława Chrobrego

Dla chętnych

Film o tym jak żyli ludzie 1000 lat temu?

Dziękuję za uwagę!