Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

מפגש למידהמרחבים פיזיטליים

מצפן לכלים דיגיטליים

תוצאות השאלון

חומרי העשרה Edutopia מאמר מתוך הבלוג של עירית מרחב קבוצת הפייסבוק "שיגעון הביטמוג'י בחינוך" Genially מדריך בעברית מאת נועה בן חמו מדריך מצולם בעברית מאת רונית גרינגולד bitmoji

דוגמאות למרחבים פיזיטלייםמרחב פיזיטלי מט"ח מרחב פיזיטלי מטה מעלה אדומים שלי מרחב פיזיטלי גני ילדים - מאיה מרחב פיזיטלי גני ילדים - גננת1 גננת2

לומדים ביחד

מצגת שיתופית מד ערך מוסף טכנו-פדגוגי

משחק פתיחה

רפלקציה על הלמידה שלי

תובנות מהמפגש היום