Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Dzień Praw Dziecka

Drodzy Uczniowie!20 listopada ustanowiono Międzynarodowym oraz Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. Data ta upamiętnia rocznicę podpisania Konwencji o Prawach Dziecka. Jest to najważniejszy dokument gwarantujący prawa wszystkim dzieciom, chroniący je niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia. Dzięki Konwencji dzieci na całym świecie zaczęto traktować jako osoby, które mają takie same prawa jak dorośli. Bezsprzecznie ogromne zasługi dla uchwalenia tego dokumentu ma Polska, która przedstawiła projekt Konwencji, dziś przez wielu nazywanej „światową konstytucją praw dziecka” i zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie. Polska ratyfikowała Konwencję w 1991 r.

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

Konwencja o Prawach Dziecka to międzynarodowy dokument przyjęty przez Organizację Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku. Obowiązuje w prawie wszystkich państwach świata. Jej celem jest poprawa losu dzieci oraz zapewnienie im przez państwa dobrej opieki i wychowania.

Marcin Brykczyński

"O prawach dzieci"

Niech się wreszcie każdy dowie I rozpowie w świecie całym, Że dziecko to także człowiek, Tyle, że jeszcze mały. Dlatego ludzie uczeni, Którym za to należą się brawa, Chcąc wielu dzieci los odmienić, Stworzyli dla Was mądre prawa. Więc je na co dzień i od święta Spróbujcie dobrze zapamiętać:

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawiI mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać, I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu w wiersze poukładały

Prawa dla dzieci na całym świecie,

Byście w potrzebie z nich korzystały

Najlepiej, jak umiecie.

Młody człowieku! To nie zabawa – masz prawo wiedzieć, jakie masz prawa. Na samym wstępie uwierz z ochotą, że jesteś młodą ludzką istotą. Twój kolor skóry, płeć i wierzenia – to dla nikogo nie ma znaczenia. Mama i tata w każdej potrzebie, oboje muszą wciąż dbać o ciebie. Masz prawo wzrastać w górę, by w końcu tak jak roślina wspiąć się ku słońcu.

PRAWA DZIECKA

Źródło: Świerszczyk, 2005/3

Gdzie szukać pomocy?

800 12 12 12 - Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

800 080 222 Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli

Opracowały:

Aneta Ambroży

Małgorzata Studnicka