Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

COMEZAR!

A SÍLABA

UN XOGO CREADO PARA APRENDER O QUE É A SÍLABA, AS SÍLABAS TÓNICAS E ÁTONAS, OS DITONGOS, OS HIATOS... ATRÉVESTE A XOGAR?

A SÍLABA

L

M

M

X

v

s

D

A SÍLABA

CEIP JUAN FDEZ. LATORRE A CORUÑA CEIP PLURILINGÜECARNOTA - A CORUÑACEIP RAMÓN DE LA SAGRAA CORUÑA CEIP PLURILINGÜE MANUEL MURGUÍAFEÁNS - A CORUÑACEIP PLURILINGÜE SAN PEDRO DE VISMA A CORUÑACEIP SANJURJO DE CARRICARTEA CORUÑA

CEIP JUAN FERNÁNDEZ LATORREA CORUÑACEIP PLURILINGÜE SAN PEDRO DE VISMAA CORUÑACEIP PLURILINGÜE DE CARNOTACARNOTA - A CORUÑACEIP RAMÓN DE LA SAGRAA CORUÑACEIP PLURILINGÜE M. MURGUÍAFEÁNS- A CORUÑACEIP SANJURJO DE CARRICARTEA CORUÑA

+info

+info

+info

+info

Unha sílaba é cada un dos golpes de voz co que pronunciamos unha palabra.

BI-CO

PEL

CA-BA-LO

L

M

X

j

v

s

D

BI-CO 2DÚAS SÍLABAS

PEL 1UNHA SÍLABA

CA-BA-LO 3TRES SÍLABAS

CADA SÍLABA TEN POLO MENOS UNHA VOGAL.

QUE É UNHA SÍLABA?

PREGUNTA 01

UNHA COUSA PARA SENTARSE

NON ESTA BEN!

CADA GOLPE DE VOZ DUNHA PALABRA

MOI BEN, MOI BEN!

UN APARELLO PARA ATAR AS VACAS

NON ESTA BEN!

MOI BEN, MOI BEN!

CANTAS VOCAIS PODE TER UNHA SÍLABA?

PREGUNTA 02

NINGUNHA

NON ESTA BEN!

POLO MENOS UNHA

MOI BEN, MOI BEN!

SETE OU OITO

NON ESTA BEN!

MOI BEN, MOI BEN!

MOI BEN, MOI BEN!

NON ESTA BEN!

CANTAS SÍLABAS TEN ESTA PALABRA?

PREGUNTA 03

CATRO

NON ESTA BEN!

OITO

NON ESTA BEN!

TRES

MOI BEN, MOI BEN!

C A N G R E X O

MOI BEN, MOI BEN!

CANTAS SÍLABAS TEN ESTA PALABRA?

PREGUNTA 04

SETE

NON ESTA BEN!

CATRO

MOI BEN, MOI BEN!

UNHA

NON ESTA BEN!

PA PA VEN TOS

MOI BEN, MOI BEN!

CAL É A PALABRA QUE ESTÁ MAL DIVIDIDA EN SÍLABAS?

PREGUNTA 05

TELLADO

NON ESTA BEN!

GUITARRA

MOI BEN, MOI BEN!

ÁRBORE

NON ESTA BEN!

ÁR-BO-RE TE-LLA-DO GU-I-TA-RRA

MOI BEN, MOI BEN!

A SÍLABA TÓNICA

  • Todas as palabras teñen unha sílaba que se pronuncia máis forte. esa sílaba chámase tónica.
  • CA-MI-ÑO
  • FON-TE
  • FE-RRA-DU-RA
  • FE-RRE-ÑAS
  • A-RRIN-CAR

+info

TODAS AS PALABRAS TEÑEN SÍLABA TÓNICA.

M

L

M

X

v

s

D

A SÍLABA TÓNICA PRONÚNCIASE MÁIS FORTE.

COMO SE CHAMA A SÍLABA QUE SE PRONUNCIA MÁIS FORTE?

PREGUNTA 06

FORZUDA

NON ESTA BEN!

TÓNICA

MOI BEN, MOI BEN!

GASOSA

NON ESTA BEN!

NON ESTA BEN!

NON ESTA BEN!

VERDADEIRO OU FALSO?

PREGUNTA 07

VERDADEIRO

MOI BEN, MOI BEN!

FALSO

NON ESTA BEN!

TODAS AS PALABRAS TEÑEN POLO MENOS UNHA SÍLABA

MOI BEN, MOI BEN!

VERDADEIRO OU FALSO?

PREGUNTA 08

FALSO

MOI BEN, MOI BEN!

VERDADEIRO

NON ESTA BEN!

TODAS AS PALABRAS TEÑEN POLO MENOS UNHA CONSOANTE

NON ESTA BEN!

VERDADEIRO OU FALSO?

PREGUNTA 09

VERDADEIRO

MOI BEN, MOI BEN!

FALSO

NON ESTA BEN!

TODAS AS PALABRAS TEÑEN POLO MENOS UNHA VOGAL

CANTAS SÍLABAS TÓNICAS TEN CADA PALABRA?

PREGUNTA 10

SETE OU MÁIS

NON ESTA BEN!

DÚAS

NON ESTA BEN!

UNHA

MOI BEN, MOI BEN!

MOI BEN, MOI BEN!

CAL É A SÍLABA TÓNICA DESTA PALABRA?

PREGUNTA 11

MO

NON ESTA BEN!

TA

NON ESTA BEN!

MOI BEN, MOI BEN!

H I - P O - P Ó - T A - M O

MOI BEN, MOI BEN!

E CAL É A SÍLABA TÓNICA DESTA OUTRA PALABRA?

PREGUNTA 12

PO

NON ESTA BEN!

CHO

NON ESTA BEN!

CON

MOI BEN, MOI BEN!

SAPOCONCHO

MOI BEN, MOI BEN!

A SÍLABA ÁTONA

AS SÍLABAS QUE NON SON TÓNICAS CHÁMANSE ÁTONAS .

SA-CHOMAR-TE-LOPI-CA-RA-ÑAEN-CI-ÑO

UNHA PALABRA PODE TER VARIAS SÍLABAS ÁTONAS OU NINGUNHA.

PELRÁPÓNÓSTIPAN ...NON TEÑEN NINGUNHA SÍLABA ÁTONA

L

M

X

j

v

s

D

COMO SE CHAMAN AS SÍLABAS QUE NON SON TÓNICAS?

PREGUNTA 13

ÁTONAS

MOI BEN, MOI BEN!

ATÍPICAS

NON ESTA BEN!

ATOPADAS

NON ESTA BEN!

MOI BEN, MOI BEN!

O ACENTO GRÁFICO

ÁS VECES O ACENTO GRÁFICO NUNHA PALABRA PODE FACER QUE ESTA CAMBIE DE SIGNIFICADO

PAIS: OS QUE TEÑEN FILLOS, O PAI E A NAI.PAÍS: TERRITORIO ONDE VIVE A XENTE

PAIS

PAÍS

L

M

X

j

v

s

D

QUE DÚAS PALABRAS LEVAN A SÍLABA TÓNICA NA PRIMEIRA SÍLABA?

PREGUNTA 14

PEDRAPÍNTEGA

MOI BEN, MOI BEN!

MEXILLÓNCULLER

NON ESTA BEN!

TELLADOENCIÑO

NON ESTA BEN!

PEDRA MEXILLÓN TELLADO PÍNTEGA ENCIÑO CULLER

QUE DÚAS PALABRAS LEVAN A SÍLABA TÓNICA NA SEGUNDA SÍLABA?

PREGUNTA 15

PASPALLÁSOLLOMOL

NON ESTA BEN!

RAPOSOMIÑOCA

MOI BEN, MOI BEN!

RATOCOVA

NON ESTA BEN!

RAPOSO PASPALLÁS RATO MIÑOCA COVA OLLOMOL

QUE DÚAS PALABRAS LEVAN A SÍLABA TÓNICA NA ÚLTIMA SÍLABA?

PREGUNTA 16

FALCÓNSALTÓN

MOI BEN, MOI BEN!

CORVOSERPE

NON ESTA BEN!

TELLADOENCIÑO

NON ESTA BEN!

MIÑATO CORVO FALCÓN CARBALLO SERPE SALTÓN

PALABRAS MONOSÍLABAS: TEÑEN UNHA SOA SÍLABA.PALABRAS BISÍLABAS:TEÑEN DÚAS SÍLABAS.PALABRAS TRISÍLABAS:TEÑEN TRES SÍLABAS.PALABRAS POLISÍLABAS:TEÑEN MÁIS DE TRES SÍLABAS.

CLASIFICACIÓN DAS PALABRAS POLO NÚMERO DE SÍLABAS

AS PALABRAS, SEGUNDO O NÚMERO DE SÍLABAS QUE TEÑAN PODEMOS CLASIFICALAS EN CATRO GRUPOS:PALABRAS MONOSÍLABASPALABRAS BISÍLABASPALABRAS TRISÍLABASPALABRAS POLISÍLABAS

L

M

X

j

v

s

D

CANTAS SÍLABAS TEN UNHA PALABRA MONOSÍLABA?

PREGUNTA 17

CATRO

NON ESTA BEN!

UNHA

MOI BEN, MOI BEN!

DÚAS OU TRES

NON ESTA BEN!

MOI BEN, MOI BEN!

CALES SON AS DÚAS PALABRAS MONOSÍLABAS?

PREGUNTA 18

GALIÑACAMIÑO

NON ESTA BEN!

SOLPAN

MOI BEN, MOI BEN!

FORNOHOXE

NON ESTA BEN!

SOL CAMIÑO HOXE GALIÑA PAN FORNO

MOI BEN, MOI BEN!

CANTAS SÍLABAS TEN UNHA PALABRA BISÍLABA?

PREGUNTA 19

TRES OU CATRO

NON ESTA BEN!

UNHA

NON ESTA BEN!

DÚAS

MOI BEN, MOI BEN!

MOI BEN, MOI BEN!

CALES DESTAS PALABRAS SON BISÍLABAS?

PREGUNTA 20

GALIÑACADELA

NON ESTA BEN!

GALOPORCO

MOI BEN, MOI BEN!

CANRA

NON ESTA BEN!

GALIÑA GALO CAN CADELA PORCO RA

MOI BEN, MOI BEN!

CANTAS SÍLABAS TEN UNHA PALABRA TRISÍLABA?

PREGUNTA 21

TRES

MOI BEN, MOI BEN!

DÚAS

NON ESTA BEN!

UNHA

NON ESTA BEN!

MOI BEN, MOI BEN!

CALES DESTAS PALABRAS SON TRISÍLABAS?

PREGUNTA 22

SARGOXARDA

NON ESTA BEN!

CENTOLAPERCEBE

MOI BEN, MOI BEN!

BERBERECHOMARAGOTA

NON ESTA BEN!

CENTOLA SARGO BERBERECHO PERCEBE XARDA MARAGOTA

MOI BEN, MOI BEN!

CANTAS SÍLABAS TEN UNHA PALABRA POLISÍLABA?

PREGUNTA 23

MÁIS DE TRES

MOI BEN, MOI BEN!

TRES

NON ESTA BEN!

UNHA

NON ESTA BEN!

MOI BEN, MOI BEN!

CAL DESTA PALABRA É POLISÍLABA?

PREGUNTA 24

TIXOLA

NON ESTA BEN!

ROBALIZA

MOI BEN, MOI BEN!

DEMO

NON ESTA BEN!

ROBALIZA TIXOLA DEMO CAN

MOI BEN, MOI BEN!

NON ESTA BEN!

O DITONGO É A UNIÓN DE DÚAS VOGAIS QUE SE PRONUNCIAN NA MESMA SILABA.

O DITONGO

O DITONGO FÓRMASE CANDO UNHA VOGAL VAI ACOMPAÑADA DUN "I" OU UN "U".

AUGAMEUPOUCOMOITOCAIXÓNPUIDENBACTERIAFIESTRARADIO ...

L

M

X

j

v

s

D

AS VOGAIS QUE NON SE PRONUNCIAN NON PODEN FORMAR DITONGO.POR ISO NON O FORMAN AS SÍLABAS GUE, GUI, QUE, QUI PORQUE A VOGAL "U" NON SE PRONUNCIA.PARQUE, QUIÑENTOS, GUEDELLA, GUINDAR, GUITARRISTA ... NON TEÑEN SÍLABAS CON DIPTONGOS.

TEN EN CONTA...

PALABRAS CON DITONGOS

PALABRAS SEN DITONGOS

LINGUA, MADEIRA, FRAUTA, EUCALIPTO, COIRO, ROUPA ...

MANEQUÍN, GUEDELLA, MÁQUINA, SEGUINTE ...

QUE É UN DITONGO?

PREGUNTA 25

DÚAS VOGAIS NA MESMA SÍLABA

MOI BEN, MOI BEN!

UNHA SÍLABA QUE TEN ALGUNHA VOGAL.

NON ESTA BEN!

UNHA SÍLABA QUE VAI AO FINAL DA PALABRA

NON ESTA BEN!

MOI BEN, MOI BEN!

NON ESTA BEN!

QUE TRES PALABRAS TEÑEN UN DITONGO?

PREGUNTA 26

MADEIRAFRAUTAROUPA

MOI BEN, MOI BEN!

MADEIRACABALOCASTELO

NON ESTA BEN!

ROUPAMADEIRARODA

NON ESTA BEN!

MADEIRA CABALO FRAUTA RODA CASTELO ROUPA

MOI BEN, MOI BEN!

O HIATO

O HIATO SON DÚAS VOGAIS XUNTAS PERO EN DISTINTA SÍLABA.

OS HIATOS FÓRMANSE NOS SEGUINTES CASOS: . CANDO VAN SEGUIDAS AS VOGAIS A, E OU O: AÉREO, VOAR, POETA....CANDO UNHA VOGAL VAI CON I OU U TÓNICAS: VIXÍA, VIÚVA, OÍDO...

L

M

X

j

v

s

D

COMO SE CHAMA A CONCURRENCIA DE DÚAS VOGAIS DE SÍLABAS DIFERENTES E QUE NON FORMAN DITONGO?

PREGUNTA 27

XELADO

NON ESTA BEN!

HEPÁTICO

NON ESTA BEN!

HIATO

MOI BEN, MOI BEN!

CA-CA-O FI-DE-O A-DO-E-CER RA-Í-ÑA

MOI BEN, MOI BEN!

CAL DESTAS TRES PALABRAS TEN UN HIATO?

PREGUNTA 28

GUITARRA

NON ESTA BEN!

MUÍÑO

MOI BEN, MOI BEN!

POMBA

NON ESTA BEN!

POMBA MUÍÑO GUITARRA

MOI BEN, MOI BEN!

NON ESTA BEN!

PREGUNTA 29

DÚAS

MOI BEN, MOI BEN!

ÁRBORE e MAZÁS

NON ESTA BEN!

OLLOMOL

NON ESTA BEN!

CAL DESTAS CATRO PALABRAS TEN UN HIATO?

ÁRBORE DÚAS MAZÁS OLLOMOL

MOI BEN, MOI BEN!

NON ESTA BEN!

PREGUNTA 30

SAÚDE

MOI BEN, MOI BEN!

PICARAÑA

NON ESTA BEN!

MARTELO

NON ESTA BEN!

CAL DESTAS TRES PALABRAS TEN UN HIATO?

SACHO SAÚDE MARTELO

MOI BEN, MOI BEN!

CAL DESTAS PALABRAS TEN UN HIATO?

PREGUNTA 31

BALEA

MOI BEN, MOI BEN!

FERREÑAS

NON ESTA BEN!

ALPENDRE

NON ESTA BEN!

FERREÑAS ALPENDRE BALEA

MOI BEN, MOI BEN!

CAL DESTAS PALABRAS NON TEN HIATO?

PREGUNTA 32

OVELLA

MOI BEN, MOI BEN!

FIDEO

NON ESTA BEN!

XUÍZO

NON ESTA BEN!

XUÍZO OVELLA FIDEO

MOI BEN, MOI BEN!

NORABOA!

XA APRENDICHES O QUE É A SÍLABA, AS SÍLABAS TÓNICAS E ÁTONAS, OS DITONGOS, OS HIATOS... DÁMOSLLE OUTRA VOLTA?

SI, DÁMOSLLE OUTRA VOLTA!