Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

עינבל אריאלי

גישות בסוציולוגיה

בסיום למידת הגישות וקריאת הסיטואציות בניתוח תרבות, תרגלו בעזרת המשחק ועשו את מבדקון הסיכום

לחצו על הריבועים ולמדו על 3 הגישות בסוציולוגיהעליכם לקרוא וללמוד על כל הגישות

מבדקון סיכום

ניתוח תרבות בעזרת הגישות

בחן את עצמך

השוואה בין הגישות

בואו נשחק

פונקציונליזם

קונפליקט

כללי

אינטראקציה סימבולית

תוכן עיניינים

Info

הסוציולוגיה עוזרת לנו להבין אירועים ותופעות חברתיות באמצעות גישות שונות. מהי גישה בסוציולוגיה? זאת נקודת מבט מתוכה הסוציולוג מנתח ומבין את מה שמתרחש בחיים החברתיים.

כיצד נבין תופעות ואירועים חברתיים שונים המתרחשים בחברה

ישנן גישות שעוסקות ברמת המאקרו של החברה – תופעות חברתיות רחבות וכלליות

ישנן גישות שעוסקות ברמת המיקרו של החברה – תופעות של יחידים, המתרחשות ביומיום

זכרו את המושגים, זה יעזור לכם בהמשך

השוואה

השוואה בין הגישות

צפו בוידאו וחשבו לאיזו מהגישות מתאים הקטע

פרטים

להקלטה עיקרי הגישה לחצו על הסרטון (עד דקה 21)לקריאה על עיקרי הגישה לחצו על כפתור הפרטים

הגישה הפונקציונליסטית

פרטים

להקלטה עיקרי הגישה לחצו על הסרטוןלקריאה על עיקרי הגישה לחצו על כפתור הפרטים

גישת הקונפליקט

פרטים

להקלטה עיקרי הגישה לחצו על הסרטון (החל מדקה 31)לקריאה על עיקרי הגישה לחצו על כפתור הפרטים

אינטראקציה סימבולית