Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

lekcja 14

"kto ma uszy do słuchania niechaj słucha!"

mk 4,9

Wiemy już że słuchanie nie jest łatwą umiejętnością.dobrego słuchania trzeba się uczyć.

narząd słuchu

dowiadujemy się że ludzie z wyjątkową uwagą przysłuchiwali się słowom wypowiadanym przez jezusa

Z Pisma Świętego

biblia

jak słuchano jezusa?

tłumy ludzi cisnęły się do Niego nauczając w świątyni zawsze gromadził przy sobie bardzo dużo ludzilud Go słuchał z zapartym tchemnauka Jezusa robiła na słuchaczach ogromne wrażenie

Przypomnijmy sobie moment kiedy Jezus nakarmił 5 tyś mężczyzn.

Co trzeba zrobić z usłyszanym słowem bożym?

Należy żyć wegług jego zasad.Na następnych slajdach dowiesz się dlaczego.

zastanówmy się dlaczego ludzie tak chętnie słuchali jezusa?

Słowo Boże posiada wielką moc:zawiera mądrośćrady i wskazania.

Słowo Boże prowadzi nas przez życie.

Słowa zawarte w Biblii wyjaśniają nam kim jest Bóg, jak bardzo nas kocha i jak żyć,by dojść do nieba.

Lorem ipsum dolor

Na lekcjach religii zawsze czytamy teksty biblijne.

Zobacz w jaki sposób oddajemy szacunek wobec Słowa Bożego.Czytając Biblię zapalmy świecę.Oczywiście tylko w obecności osoby dorosłej.

Kapłan uroczyście całuje Pismo Święte

Jan Paweł II

Papież Franciszek

Biblia wnoszona jest w uroczystej procesji i umieszczana na ołtarzu. Te liturgiczne gesty świadczą, że dla wspólnoty wierzących, Pismo Święte ma fundamentalne znaczenie.

procesja wejścia

100%

A Ty na ile procent żyjesz Ewangelią Pana Jezusa?

otwórz ćwiczenia

zrób zadania

na lekcji 14

z panem bogiem!