Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ŚWIĘTONIEPODLEGŁOŚCI11 listopada

Podróż przez historię

Najważniejsze daty w historii Polski

Najważniejsze daty w historii Polski

Historia godła poski

Historia godła poski

Historia godła poski

Rozbiory Polski

III rozbiór Polski1795

II rozbiór Polski1793

I rozbiór Polski1772

Hymn Polski

Inna nazwa Mazurka Dąbrowskiego to Pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Pieśń została stworzona w roku 1797 w mieście Reggio we Włoszech. Słowa napisał Józef Wybicki. Jako muzykę do nich wykorzystał melodię ludową nieznanego autora. Melodia ma cechy polskiego tańca narodowego – mazura. Hymn nawiązuje do czasów, kiedy Polska została pozbawiona niepodległości, a jej ziemie rozdzielono pomiędzy Rosję, Prusy i Austrię. Wielu polskich żołnierzy opuściło kraj i wyjechało do Francji i Włoch. W 1797 roku polski generał – Jan Henryk Dąbrowski utworzył Legiony Polskie, które miały powrócić na ziemie polskie i walczyć o niepodległość. Miał im w tym pomóc Napoleon Bonaparte – francuski cesarz. W tekście pojawia się również postad Stefana Czarnieckiego – wielkiego dowódcy polskiego z XVII wieku, z czasów napaści Szwedów na Polskę. Był on wzorem wojownika i patrioty dla generała Dąbrowskiego. W treści hymnu pojawiają się również tarabany. Były to bębny wybijające rytm podczas marszu wojska, którego nadejścia tak bardzo oczekiwali Polacy. Mazurek Dąbrowskiego po raz pierwszy wykonany został 20 lipca 1797 roku w Reggio.Na drugi dzień Legiony wymaszerowały, uroczyście żegnane przez władze miasta. Od początku pieśń bardzo spodobała się wszystkim Legionistom. Szybko stała się też znana i śpiewana na terenach dawnej Polski. Wszystkim Polakom niosła nadzieję na odzyskanie niepodległości. Pieśń śpiewana była przez Polaków podczas wielkich wydarzeń takich jak powstania polskie czy I i II wojna światowa. Oficjalnie Mazurek Dąbrowskiego stał się hymnem polskim w 1926 roku. Dziś wykonuje się go podczas ważnych wydarzeo i uroczystości, zawsze na stojąco w postawie na „baczność”.

Tworzył Legiony Polskie. Był on Marszałkiem Polski i przywódcą narodu.

MarszałekJózef Piłsudski

Legiony Piłsudskiego

Rok 1918 wielka radość - koniec wojny! 11 listopada po 123 latach niewoli, Polska odzyskuje niepodległość! Józef Piłsudski otrzymuje wkrótce najwyższą władzę jako Naczelnik Państwa

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego SP.21 w Nowym Sączu