Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Małgorzata Pol

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada

ptaka szczęśliwego.

Bo nie spotkasz nigdy w klatce

a czy wiesz dlaczego?

Uwięziony ptak nie śpiewa,

to na pewno już niedługo łatwo je zrozumiesz.

Jeśli słuchać umiesz,

Tak to słowo – bardzo ważne.

Kto mi wytłumaczy?

Może ono znaczy coś ważnego w naszym życiu?

Niepodległość – trudne słowo.

Historia Polski

Opowiedz mi dziadku...

- Dziadku o co tu właściwie chodzi? Co to były te zabory czy rozbiory? - Posłuchaj uważnie kochanie. Dawno, dawno temu w XVIII wieku, nasi sąsiedzi: Rosja, Prusy i Austria zabrali po kawałku naszej polskiej ziemi. Były aż trzy rozbiory Polski. Pierwszy w 1772 roku, drugi w 1793 i trzeci w 1795 roku.

- Dziadku, co to znaczy, że Polska utraciła niepodległość?- To znaczy, że Polska zniknęła z mapy świata na 123 lata. Nasz kraj po prostu nie istniał. Zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, zwyczaje i język.

- I wszyscy się na to zgadzali?- O nie, nie! Nasz naród kilka razy zrywał się do walki, wybuchały powstania zbrojne. Walczono też bez broni. Poeci pisali wiersze, kompozytorzy układali pieśni o miłości do ojczyzny, nauczyciele nauczali potajemnie polskiej historii i czytali polskie książki.

- Opowiedz dziadku, jak to było? - Na terenach dawnej Polski nie mogli działać, bo zaborcy nie pozwalali, ale na obczyźnie, nasi rodacy, którzy kochali swój kraj, robili wszystko, by Polska odzyskała niepodległość. We Włoszech zaczęło tworzyć się wojsko polskie pod nazwą Legionów Polskich. To właśnie wtedy powstała pieśń, która jest naszym hymnem państwowym, a nosi tytuł..? Pamiętasz jaki? - Pewnie! To ,,Mazurek Dąbrowskiego"- Tekst hymnu napisał Józef Wybicki będąc na emigracji we Włoszech . - Tu pojawia się bardzo znana postać – Józef Piłsudski, to on tworzył Legiony Polskie. Był on Marszałkiem Polski i przywódcą narodu.

Legiony to ...

Jeśli masz ochotę to posłuchaj

"SERCE W PLECAKU"

"HEJ, HEJ UŁANI"

"PRZYBYLI UŁANI POD OKIENKO"

"WOJENKO, WOJENKO"

"ROZKWITAŁY PĄKI BIAŁYCH RÓŻ"

"MY PIERWSZA BRYGADA"

"SZARA PIECHOTA" ("MASZERUJĄ STRZELCY")

Zadziwiające były piosenki żołnierskie z tamtych czasów. Podnosiły na duchu, pomagały przetrwać te trudne lata. Niektóre były całkiem wesołe.

Nadszedł rok 1918 - wielka radość 11 listopada po 123 latach niewoli, Polska odzyskuje niepodległość!Józef Piłsudski otrzymuje wkrótce najwyższą władzę jako Naczelnik Państwa

11 listopada 1918r.

Jaki tytuł nosi nasz hymn narodowy?

Skąd wziął się orzeł w naszym godle?

Jak nazywa się pierwsza stolica Polski?

Jakie są nasze symbole narodowe?

Obejrzyj film i odpowiedz na pytania:

SYMBOLE NARODOWE POLSKI

Tekst piosenki

Posłuchaj piosenki "Jestem Polką i Polakiem".Zaśpiewaj ją razem z dziećmi.

Pamiętajmy, że naród, który zapomina o historii własnej ojczyzny - traci swoją tożsamość i skazany jest na zagładę.